Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Ekonomický ústav SAV, v. v. i.

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Faktúry pre rok:  
Zoznam došlých faktúr je dostupný na tejto adrese.
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum doručenia Suma s DPH (€)
518122061 OLO 1Q  
Centrum spoločných činností SAV
Dúbravská cesta 9, Bratislava
16. 3. 2022 99,98
8301623286 Telefónne služby 03/2022  
T-Com, a. s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
3. 3. 2022 147,00
7220861456 Nedoplatok EE  
ZSE Energia a.s.
Čulenova 6, Bratislava
3. 3. 2022 64,31
1032204197 Kancelárske potreby  
Activa Slovakia s.r.o.
Štúrova 13, Bratislava
22. 2. 2022 460,79
7210901040 Nedoplatok EE  
ZSE Energia a.s.
Čulenova 6, Bratislava
5. 1. 2022 69,53