Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Ústav experimentálnej fyziky SAV, v. v. i.

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Objednávky pre rok:  
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum vyhotovenia Suma s DPH (€)
195/2023/ÚEF EDENRED-diétne a náhradné stravovanie mesiac JÚL 2023 1 os  
Ticket Servis s.r.o.
Karadžičova 8, 820 15 Bratislava
Podpísal: Glória Gajdošová
25. 7. 2023 60,50
229/2023/ÚEF Dusík 4.0 - výmena tlakovej fľaše 1ks  
Messer Tatragas spol. s r.o.
Chalúpkova 9, 819 44 Bratislava
Podpísal: Glória Gajdošová
5. 9. 2023 60,00
133/2023/ÚEF Dusík 4.0 - výmena tlakovej fľaše  
Messer Tatragas spol. s r.o.
Chalupkova 9, 819 44 Bratislava
Podpísal: Glória Gajdošová
10. 5. 2023 60,00
38/2023/ÚEF Dusík 4.0 - výmena tlakovej fľaše  
Messer Tatragas spol. s r.o.
Chalupkova 9, 819 44 Bratislava
Podpísal: Glória Gajdošová
8. 2. 2023 60,00
61/2023/ÚEF Ubytovanie zahraničného hosťa, 06.03. - 08.03.2023  
Študentské domovy a jedálne TU v Košiciach
Urbánkova 2, 040 01 Košice
Podpísal: Glória Gajdošová
22. 2. 2023 59,00
366/2023/ÚEF Ubytovanie zahraničného hosťa, 18.12.2023 - 20.12.2023  
Študentské domovy a jedálne TU v Košiciach
Boženy Němcovej 1, 040 01 Košice
Podpísal: Glória Gajdošová
21. 11. 2023 53,00
290/2023/ÚEF Zariadenie na demonštráciu magnetického poľa - magnet podkovy  
INSGRAF s.r.o.
Kráľovská 8, 927 01 Šaľa
Podpísal: Glória Gajdošová
19. 10. 2023 53,00
234/2023/ÚEF Sudová pumpa PRESSOL  
B2B Partner s.r.o.
Šulekova 2, 811 06 Bratislava
Podpísal: Glória Gajdošová
13. 9. 2023 50,80
179/2023/ÚEF Ubytovanie zahraničného hosťa, 12.07.. - 14.07.2023  
Študentské domovy a jedálne TU v Košiciach
Boženy Němcovej 1, 040 01 Košice
Podpísal: Glória Gajdošová
6. 7. 2023 49,00
155/2023/ÚEF Ubytovanie zahraničného hosťa, 31.05. - 02.06.2023  
Študentské domovy a jedálne TU v Košiciach
Urbánkova 2, 040 01 Košice
Podpísal: Glória Gajdošová
29. 5. 2023 49,00
369/2023/ÚEF Bio-based Polyether Polyol Mn  
Lambda Life a.s.
Levočská 3, 851 01 Bratislava
Podpísal: Glória Gajdošová
21. 11. 2023 47,28
126/2023/ÚEF Kancelárske potreby  
OLHA TRADE, s.r.o.
Kráľovce 167, 044 44 Kráľovce
Podpísal: Glória Gajdošová
27. 4. 2023 30,24
230/2023/ÚEF Klávesnica podsvietená, USB káblové pripojenie  
ALZA.sk s.r.o.
Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava
Podpísal: Glória Gajdošová
11. 9. 2023 26,69
202/2023/ÚEF 3 zväzky Hélia-č čistota 4.6  
Messer Tatragas spol. s r.o.
Chalúpkova 9, 819 44 Bratislava
Podpísal: Glória Gajdošová
1. 8. 2023 17,00
341/2023/ÚEF Magnetic Substrate Guide for ULTILE, Carbide Cutting Whels Materials  
MSE Supplies
4400 E Brodway Blvd, Suite 600, Tucson AZ 85711, USA
Podpísal: Glória Gajdošová
25. 10. 2023 0,00
342/2023/ÚEF ULTILE Precision Glass and Wafer Cutter  
MSE Supplies
4400 E Brodway Blvd, Suite 600, Tucson AZ 85711, USA
Podpísal: Glória Gajdošová
25. 10. 2023 0,00
339/2023/ÚEF AQC kalorimetrický držiak vzorky  
CRYOGENIC LIMITED
6 Acton Park Industrial Estate, The Vale London W3 7QE, UK
Podpísal: Glória Gajdošová
24. 10. 2023 0,00
176/2023/ÚEF Beta Amyloid peptide  
rPeptide
1050 Barber Creek, Bldg 300, Watkinsville, Georgia 30677 USA
Podpísal: Glória Gajdošová
28. 6. 2023 0,00
83/2023/ÚEF Pipety  
Life M s.r.o.
Grosslingova 20, 811 09 Bratislava
Podpísal: Glória Gajdošová
15. 3. 2023 0,00
42/2023/ÚEF Ubytovanie a strava na Výročný seminár pre I.OV v Smoleniciach pre 4 os, 06.03. - 07.03.2023  
recepcia-zamok@savba.sk, CSČ SAV, v.v.i.
o.z. Kongresové centrum SAV, Zámocká 18, 919 04 Smolenice
Podpísal: Glória Gajdošová
8. 2. 2023 0,00
53/2023/ÚEF Úhrada poplatkov pre ACHS  
American Chemical Society
P.O.Box 182426, Columbus, OH 43218-2426, USA
Podpísal: Glória Gajdošová
2. 1. 2023 0,00
Začiatok  Späť
13
13
Ďalej  Koniec