Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Objednávky pre rok:  
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum vyhotovenia Suma s DPH (€)
115/2021/ÚEF Poukážkz EDENRED - diétne a náhradné stravovanie ya mesiac apríl 2021  
Ticket Service, s.r.o.
Karadžičova 8, 820 15 Bratislava
7. 4. 2021 8 970,00
67/2021/ÚEF Diétne a náhradné stravovanie 3/2021  
Ticket Service, s.r.o.
Karadžičova 8, 82015 Bratislava
Podpísal: Glória Gajdošová (vedúca organizačnej zložky THS SAV Košice)
9. 3. 2021 7 215,00
18/2021/ÚEF Poukážky Edenred, diétne a náhradné stravovanie 02/2021  
Ticket Servis, s.r.o.
Karadžičova 8, 820 15 Bratislava
Podpísal: Zuzana Gažová (Riaditeľka)
9. 2. 2021 5 850,00
Iv - 02/2021 Termomixér s príslušenstvom  
Mikrochem Trade, spol. s r.o.
Za dráhou 33, 902 01 Pezinok
IČO: 35948655
Podpísal: Glória Gajdošová (vedúca organizačnej zložky THS SAV Košice)
31. 3. 2021 5 136,00
127/2021/ÚEF Výpočtová technika  
SMG, s.r.o.
Pražská 2, 040 11 Košice
Podpísal: Glória Gajdošová (Vedúca organizačnej zložky)
12. 4. 2021 4 710,00
036/2021/ÚEF Magnezium oxid MgO 99,95%, Gold Au Nanoparticles/Nanopowder, Silver Nanopowder/Nanoparticles, Silver Nanopowder/Nanoparticles 5wt%  
Cryosoft, s.r.o.
Považská 40/A, 040 11 Košice
Podpísal: Zuzana Gažová (riaditeľka ÚEF SAV)
16. 2. 2021 3 162,00
79/2021/ÚEF PC výkonné 2x  
PeVyT, s.r.o.
Južná trieda 125, 040 01 Košice
Podpísal: Zuzana Gažová (riaditeľka ÚEF SAV)
15. 3. 2021 3 127,20
Iv - 03/2021 Cisco 3504 Wireless Controler s príslušenstvom  
PeVyT, s.r.o.
Južná trieda 125, 040 01 Košice
IČO: 47438525
Podpísal: Glória Gajdošová (vedúca organizačnej zložky THS SAV Košice)
12. 4. 2021 2 902,80
103/2021/ÚEF Laboratórne miešadlá  
Mikrochem Trade, spol. s r.o.
Za dráhou 33, 902 01 Pezinok
IČO: 35948655
Podpísal: Glória Gajdošová (Vedúca organizačnej zložky)
26. 3. 2021 2 689,20
25/2021/ÚEF Chemikálie, kity a ultracentrifugačné filtre  
Biotech s.r.o.
Kresánkova 12, 841 05 Bratislava
Podpísal: Zuzana Gažová (Riaditeľka)
11. 2. 2021 2 660,30
125/2021/ÚEF Dodávka dusíka v apríli 2021  
Linde Gas s.r.o.
Tuhovská 3, 831 06 Bratislava
Podpísal: Glória Gajdošová (Vedúca organizačnej zložky)
9. 4. 2021 2 500,00
068/2021/ÚEF dodávka dusíka  
Linde Gas s.r.o.
Tuhovská 3, 831 06 Bratislava
Podpísal: Glória Gajdošová (vedúca organizačnej zložky THS SAV Košice)
9. 3. 2021 2 500,00
72/2021/ÚEF Oprava spektrofotometra  
SHIMADZU SLOVAKIA, org. zl.
Rontgenova 28, 851 01 Bratislava
Podpísal: Glória Gajdošová (vedúca organizačnej zložky THS SAV Košice)
9. 3. 2021 2 350,61
003/2021/ÚEF Diétne stravovanie, dobitie stravovacích kariet 01/2021  
Ticket Servis, s.r.o.
Karadžičova 8, 820 15 Bratislava
Podpísal: Glória Gajdošová (vedúca organizačnej zložky THS SAV Košice)
12. 1. 2021 2 145,00
Iv-01/2021 Pracovná stanica  
Datacomp, s.r.o.
Moldavská cesta 49, 040 11 Košice
Podpísal: Zuzana Gažová (riaditeľka ÚEF SAV)
1. 3. 2021 2 019,80
32/2021/ÚEF Výroba náhradných súčastí diamantovej tlakovej komôrky  
KOVDAN, s.r.o.
Jiskrova 1321/5, 045 01 Moldava nad Bodvou
Podpísal: Zuzana Gažová (Riaditeľka)
11. 2. 2021 1 955,00
6219401110 Elekrická energia LŠ 01/2021  
Tatry mountain resorts, a.s.
Demänovská Dolina 72, 03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 31560636
Zmluva: E004/10
11. 2. 2021 1 952,38
100/2021/ÚEF Office Pro Plus 2019 21ks  
exe, a.s.
Plynárenská 1, 821 09 Bratislava
Podpísal: Glória Gajdošová (Vedúca organizačnej zložky)
26. 3. 2021 1 823,98
112/2021/ÚEF bend adaptery, complete valve  
Lambda Life a.s.
Levočská 3, 851 01 Bratislava
Podpísal: Glória Gajdošová (Vedúca organizačnej zložky)
1. 4. 2021 1 746,00
037/2021/ÚEF Chemikálie  
Lambda Life, a.s.
Levočská 3, 851 01 Bratislava
Podpísal: Zuzana Gažová (riaditeľka ÚEF SAV)
16. 2. 2021 1 686,24
114/2021/ÚEF Revízie plynových rozvodov, tlakových nádob a skvapalňovača, odborné prehliadky VTZ plynových sk. Ag, Bi a VTZ tlakových sk. Ab2 - 1x za rok  
MRAZ-TECH SLOVAKIA, s.r.o
082 13 Tulčík 143
Podpísal: Glória Gajdošová (Vedúca organizačnej zložky)
1. 4. 2021 1 500,00
052/2021/ÚEF Magnety  
GIAMAG Technologies AS
Gaustadalléen 21, 0349 Oslo, Norway
Podpísal: Glória Gajdošová (vedúca organizačnej zložky THS SAV Košice)
2. 3. 2021 1 450,00
59/2021/ÚEF PC zostava s Microsoft Win Pro  
SMG, s.r.o.
Pražská 2, 040 11 Košice
Podpísal: Glória Gajdošová (vedúca organizačnej zložky THS SAV Košice)
3. 3. 2021 1 295,00
80/2021/ÚEF Revízie plynových a tlakových zariadení  
Thermical, s.r.o.
Moyzesova 18, 040 01 Košice
Podpísal: Zuzana Gažová (riaditeľka ÚEF SAV)
15. 3. 2021 1 176,00
123/2021/ÚEF Výmena batérií do UPS  
INPROMA s.r.o.
Podtatranského 7, 040 01 košice
Podpísal: Glória Gajdošová (Vedúca organizačnej zložky)
8. 4. 2021 1 164,00
26/2021/ÚEF Sklenený a plastový lab. materiál  
Fisher Slovakia, s.r.o.
Mäsiarska 13, 054 01 Levoča
Podpísal: Zuzana Gažová (Riaditeľka)
11. 2. 2021 1 157,82
87/2021/ÚEF Platba za Open Acces (MDPI Universe) článok  
MDPI
St. Alban-Anlage 66, 4052 Basel, Switzerland
Podpísal: Glória Gajdošová (Vedúca organizačnej zložky)
15. 3. 2021 1 126,74
71/2021/ÚEF Publikačný poplatok za uverejnenie článku  
Wiley
P.O.Box 416502 Boston, MA 02241-6502, USA
Podpísal: Glória Gajdošová (vedúca organizačnej zložky THS SAV Košice)
9. 3. 2021 1 000,00
102/2021/ÚEF Asus VivoBook S15  
SMG, s.r.o.
Pražská 2, 040 11 Košice
Podpísal: Glória Gajdošová (Vedúca organizačnej zložky)
26. 3. 2021 995,00
039/2021/ÚEF Chemikálie  
Lambda Life, a.s.
Levočská 3, 851 01 Bratislava
Podpísal: Zuzana Gažová (riaditeľka ÚEF SAV)
16. 2. 2021 843,60
Začiatok  Späť
1
3
Ďalej  Koniec