Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Objednávky pre rok:  
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum vyhotovenia Suma s DPH (€)
003/2021/ÚEF Diétne stravovanie, dobitie stravovacích kariet 01/2021  
Ticket Servis, s.r.o.
Karadžičova 8, 820 15 Bratislava
Podpísal: Glória Gajdošová (vedúca organizačnej zložky THS SAV Košice)
12. 1. 2021 2 145,00
008/2021/ÚEF Tonery  
PeVyT, s.r.o.
Južná trieda 125, 040 01 Košice
Podpísal: Glória Gajdošová (vedúca organizačnej zložky THS SAV Košice)
19. 1. 2021 139,00
012/2021/ÚEF Termočlánok, typ K, kompatibilný s muflovou pecou  
MERETECH, s.r.o.
Janka Kráľa 5, 010 01 Žilina
Podpísal: Glória Gajdošová (vedúca organizačnej zložky THS SAV Košice)
27. 1. 2021 49,00
013/2021/ÚEF Tranzistor  
SEMIC Slovakia, s.r.o.
Sládkovičova 63, 018 51 Nová Dubnica
Podpísal: Glória Gajdošová (vedúca organizačnej zložky THS SAV Košice)
27. 1. 2021 159,84
014/2021/ÚEF Výmena tlakovej fľaše s dusíkom 4.0  
Messer Tatragas, spol. s r. o.
Chalupkova 9, 819 44 Bratislava
Podpísal: Glória Gajdošová (vedúca organizačnej zložky THS SAV Košice)
27. 1. 2021 60,00
015/2021/ÚEF Skúmavky s vypuklým viečkom  
KRD, s.r.o.
Ružinovská 3, 821 02 Bratislava
Podpísal: Glória Gajdošová (vedúca organizačnej zložky THS SAV Košice)
27. 1. 2021 396,00
017/2021/ÚEF Kniha  
MALÉ CENTRUM, s.r.o.
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Podpísal: Glória Gajdošová (vedúca organizačnej zložky THS SAV Košice)
28. 1. 2021 120,11
035/2021/ÚEF Elektro-mechanické komponenty  
TME Slovakia, s.r.o.
Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina
Podpísal: Zuzana Gažová (riaditeľka ÚEF SAV)
16. 2. 2021 130,00
036/2021/ÚEF Magnezium oxid MgO 99,95%, Gold Au Nanoparticles/Nanopowder, Silver Nanopowder/Nanoparticles, Silver Nanopowder/Nanoparticles 5wt%  
Cryosoft, s.r.o.
Považská 40/A, 040 11 Košice
Podpísal: Zuzana Gažová (riaditeľka ÚEF SAV)
16. 2. 2021 3 162,00
037/2021/ÚEF Chemikálie  
Lambda Life, a.s.
Levočská 3, 851 01 Bratislava
Podpísal: Zuzana Gažová (riaditeľka ÚEF SAV)
16. 2. 2021 1 686,24
038/2021/ÚEF Kurz anglického jazyika  
The Flow
Hroncova 1, 040 01 Košice
Podpísal: Zuzana Gažová (riaditeľka ÚEF SAV)
16. 2. 2021 130,00
039/2021/ÚEF Chemikálie  
Lambda Life, a.s.
Levočská 3, 851 01 Bratislava
Podpísal: Zuzana Gažová (riaditeľka ÚEF SAV)
16. 2. 2021 843,60
040/2021/ÚEF Poplatok za služby patentového zástupcu  
Holubková, Patentová a známková knacelária
Krčméryho 14, 811 04 Bratislava
Podpísal: Zuzana Gažová (riaditeľka ÚEF SAV)
4. 2. 2021 40,00
041/2021/ÚEF Poplatok za sužby patentového zástupcu ku patentovej prihláške  
Holubková, Patentová a známková knacelária
Krčméryho 14, 811 04 Bratislava
Podpísal: Zuzana Gažová (riaditeľka ÚEF SAV)
4. 2. 2021 318,00
045/2021/ÚEF Oprava chladenia klimatizácie  
IREA, s.r.o.
Národná trieda 76, 040 01 Košice
Podpísal: Zuzana Gažová (riaditeľka ÚEF SAV)
24. 2. 2021 723,60
046/2021/ÚEF Monitor k notebooku  
Datacomp, s.r.o.
Moldavská cesta 49, 040 11 Košice
Podpísal: Zuzana Gažová (riaditeľka ÚEF SAV)
24. 2. 2021 265,00
047/2021/ÚEF Páska do tlačiarne na etikety  
FISHER Slovakia, s.r.o.
Mäsiarska 13, 054 01 Levoča
Podpísal: Zuzana Gažová (riaditeľka ÚEF SAV)
24. 2. 2021 330,00
048/2021/ÚEF Kancelárske potreby  
OLHA TRADE, s.r.o.
Kráľovce 167, 044 44 Kráľovce
Podpísal: Zuzana Gažová (riaditeľka ÚEF SAV)
24. 2. 2021 798,30
049/2021/ÚEF Kábel DP, HDMI 2m  
Datacomp, s.r.o.
Moldavská cesta 49, 040 11 Košice
Podpísal: Glória Gajdošová (vedúca organizačnej zložky THS SAV Košice)
26. 2. 2021 41,54
050/2021/ÚEF Výmena tlakovej fľaše s dusíkom 4.0  
Messer Tatragas, spol. s r. o.
Chalupkova 9, 819 44 Bratislava
Podpísal: Glória Gajdošová (vedúca organizačnej zložky THS SAV Košice)
26. 2. 2021 60,00
051/2021/ÚEF Editácia a farebná tlač súboru vedeckých prác  
COPYVAIT, s.r.o.
Zupkova 29, 040 22 Košice
Podpísal: Glória Gajdošová (vedúca organizačnej zložky THS SAV Košice)
26. 2. 2021 510,00
052/2021/ÚEF Magnety  
GIAMAG Technologies AS
Gaustadalléen 21, 0349 Oslo, Norway
Podpísal: Glória Gajdošová (vedúca organizačnej zložky THS SAV Košice)
2. 3. 2021 1 450,00
068/2021/ÚEF dodávka dusíka  
Linde Gas s.r.o.
Tuhovská 3, 831 06 Bratislava
Podpísal: Glória Gajdošová (vedúca organizačnej zložky THS SAV Košice)
9. 3. 2021 2 500,00
083/2021/ÚEF Sada tonerov do tlačiarne Samsung  
IntranetMania.sk, Originalnetornery.sk
Nám. Osloboditeľov 87/23, 031 01 Liptovský Mikuláš
Podpísal: Glória Gajdošová (vedúca organizačnej zložky THS SAV Košice)
18. 3. 2021 151,20
084/2021/ÚEF Gembrid PCI-expres M.2 SSD adapter kod 329901, Samsung 970 EVO plus M.2 SSD disk 500 Gb  
Datacomp s.r.o.
Moldavská cesta II. 49/2413
Podpísal: Glória Gajdošová (vedúca organizačnej zložky THS SAV Košice)
18. 3. 2021 95,46
100/2021/ÚEF Office Pro Plus 2019 21ks  
exe, a.s.
Plynárenská 1, 821 09 Bratislava
Podpísal: Glória Gajdošová (Vedúca organizačnej zložky)
26. 3. 2021 1 823,98
101/2021/ÚEF Dusík 4.0 - výmena tlakovej fľaše  
Messer Tatragas, a.s.
Chalupkova 9, 819 44 Bratislava
Podpísal: Glória Gajdošová (Vedúca organizačnej zložky)
26. 3. 2021 75,00
102/2021/ÚEF Asus VivoBook S15  
SMG, s.r.o.
Pražská 2, 040 11 Košice
Podpísal: Glória Gajdošová (Vedúca organizačnej zložky)
26. 3. 2021 995,00
103/2021/ÚEF Laboratórne miešadlá  
Mikrochem Trade, spol. s r.o.
Za dráhou 33, 902 01 Pezinok
IČO: 35948655
Podpísal: Glória Gajdošová (Vedúca organizačnej zložky)
26. 3. 2021 2 689,20
104/2021/ÚEF USB Camera BFS-U3-32S4C-C  
EURECA Messtachnik GmbH
Deutz-Kalker-Str. 35, D-50679 Koln, Germany
Podpísal: Glória Gajdošová (Vedúca organizačnej zložky)
30. 3. 2021 677,45
Začiatok  Späť
1
3
Ďalej  Koniec