Informačná stránka organizácie SAV

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.

Pre rok:

Zmluvy

Číslo zmluvy Opis/ Partner Dátum zverejnenia Suma s DPH (v €)
APVV-18-0160 Poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektu  (pdf / 386.67 KB)
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Mýtna 23, 811 07 Bratislava
IČO: 30797764
19.06.2019 249 496,00
APVV-18-0358 Poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektu  (pdf / 386.89 KB)
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Mýtna 23, 811 07 Bratislava
IČO: 30797764
19.06.2019 210 000,00
027/2019/OPII/VA Poskytnutie prostriedkov na riešenie projektu  (pdf / 2.04 MB)
Výskumná agentúra
Sliačska 1, 831 02 Bratislava
IČO: 31819494
27.12.2019 180 600,00
APVV-18-0284 Poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektu  (pdf / 386.86 KB)
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Mýtna 23, 811 07 Bratislava
IČO: 30797764
19.06.2019 134 532,00
028/2019/OPII/VA Poskytnutie prostriedkov na riešenie projektu  (pdf / 2.15 MB)
Výskumná agentúra
Sliačska 1, 831 02 Bratislava
IČO: 31819494
27.12.2019 130 900,00
Kooperačná zmluva APVV-18-0160 Poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektu  (pdf / 456.62 KB)
EVPÚ, a.s.
Trenčianska 19, 018 01 Nová Dubnica
IČO: 31562507
19.07.2019 85 002,00
Kooperačná zmluva APVV-18-0160 Poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektu  (pdf / 460.7 KB)
Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, 042 00 Košice
IČO: 00397610
19.07.2019 80 000,00
Kooperačná zmluva APVV-18-0358 Poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektu  (pdf / 637 KB)
Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 440, 814 99 Bratislava 1
IČO: 00397865
29.07.2019 37 860,00
Kooperačná zmluva APVV-18-0358 Poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektu  (pdf / 624.59 KB)
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Šrobárova 2, 041 80 Košice
IČO: 00397768
29.07.2019 37 800,00
Dodatok č. 5 APVV-15-0621 Poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektu  (pdf / 995.6 KB)
Fyzikálny ústav SAV
Dúbravská cesta 9, 845 11 Bratislava
IČO: 00166537
23.04.2019 36 816,00
Zmluva EUREKA Poskytnutie prostriedkov na riešenie projektu  (pdf / 702.34 KB)
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Stromová 1, 813 30 Bratislava
IČO: 00164381
05.12.2019 30 000,00
Zmluva EUREKA 01/2019 Poskytnutie prostriedkov na riešenie projektu  (pdf / 2.14 MB)
Ústav geotechniky SAV
Watsonova 45, 040 01 Košice
IČO: 00166553
19.12.2019 15 000,00
Dodatok č. 7 APVV-14-0605 UK Poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektu  (pdf / 128.51 KB)
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava 4
IČO: 00397865
02.05.2019 8 750,00
DZ č. 28/2019 Na nákup hélia, tekutého dusíka, zlepšenie kryogénnej infraštruktúry a na organizačné zabezpečenie konferencií a seminárov  (pdf / 1.38 MB)
Nadácia U. S. Steel Košice
Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
IČO: 35549891
08.04.2019 7 000,00
Dodatok č. 4 APVV-14-0120 Poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektu  (pdf / 98.58 KB)
Ústav polymérov SAV
Dúbravská cesta 9, 845 41 Bratislava
IČO: 00586927
16.04.2019 6 064,00
Dodatok č. 4 APVV-15-0115 Poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektu  (pdf / 208.82 KB)
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Šrobárova 2, 041 80 Košice
IČO: 00397768
26.04.2019 5 824,00
Dodatok č. 7 APVV-14-0605 UPJŠ Poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektu  (pdf / 117.61 KB)
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Šrobárova 2, 041 80 Košice
IČO: 00397768
02.05.2019 5 187,00
SK-SRB-18-0066 Poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektu  (pdf / 377.84 KB)
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Mýtna 23, 811 07 Bratislava
IČO: 30797764
25.03.2019 4 700,00
SK-SRB-18-0055 Poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektu  (pdf / 378.24 KB)
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Mýtna 23, 811 07 Bratislava
IČO: 30797764
05.03.2019 4 700,00
Dodatok č. 2 APVV-16-0186 Poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektu  (pdf / 130.01 KB)
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Šrobárova 2, 041 80 Košice
IČO: 00397768
23.04.2019 4 597,00
Dodatok č. 6 APVV-14-0932 Poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektu  (pdf / 368.14 KB)
Centrum experimentálnej medicíny SAV - Ústav normálnej a patologickej fyziológie
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
IČO: 00598453
20.05.2019 4 024,00
ABO - 149868/1/2019 Nájom oceľových fliaš  (pdf / 362.69 KB)
Messer Tatragas, spol. s r.o.
Chalupkova 9, 819 44 Bratislava
IČO: 00685852
31.01.2019 2 456,32
MVP-2019-0034 Refundácia nákladov vynaložených na Mladého vedeckého pracovníka  (pdf / 171.98 KB)
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Mýtna 23, 811 07 Bratislava
IČO: 30797764
04.12.2019 1 902,69
Z201926441_Z Nákup notebooku  (pdf / 110.74 KB)
HENRYSO, s.r.o.
Fraňa Mojtu 22, 949 01 Nitra
IČO: 50687115
02.09.2019 580,26
DZ zo dňa 12.08.2019 Na pokrytie nákladov účastníkov letnej školy "SPACE::LAB summer school"  (pdf / 137.18 KB)
GlobalLogic, s.r.o.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO: 47782421
12.08.2019 500,00
Dodatok č. 12027620 Mobilný telefón  (pdf / 1.72 MB)
Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO: 35697270
02.08.2019 463,05
Dodatok č. 3 Úprava stupníc platových taríf  (pdf / 100.68 KB)
Ústav geotechniky SAV
Watsonova 45, 040 01 Košice
IČO: 00166553
19.03.2019 452,46
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 22.10.2019 Ochrana osobných údajov podľa GDPR  (pdf / 194.12 KB)
MONITOR BP+, s.r.o.
Pod hrabinou 24/523, 040 16 Košice
IČO: 52241211
01.11.2019 450,00
ZoD č. 03/2019 Propagačný video dokument  (pdf / 112.04 KB)
Media Park, s.r.o.
Letná 43, 040 01 Košice
IČO: 43947166
28.10.2019 300,00
ZoD č. 01/2019 Propagačný video dokument  (pdf / 110.55 KB)
Media Park, s.r.o.
Letná 43, 040 01 Košice
IČO: 43947166
17.07.2019 300,00
ZoD č. 02/2019 3-D model prototypu jadrového stupňa pre suchý refrigerátor Triton 200  (pdf / 113.9 KB)
Bc. Kamil Goliaš
Antona Prídavka 30, 080 07 Prešov
03.09.2019 250,00
Príkazná zmluva č. 01/2019 Príprava odbornej prednášky  (pdf / 366.92 KB)
doc. Mgr. Norbert Werner, PhD.
Kenyermazo utca 12/2, 1192 Budapest, HU
26.09.2019 200,00
12039806 Aktivácia účastníckeho programu  (pdf / 1.62 MB)
Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO: 35697270
08.08.2019 68,15
A13764127 Aktivácia účastníckeho programu  (pdf / 570.46 KB)
Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO: 35697270
02.08.2019 36,50
12039807 Aktivácia účastníckeho programu  (pdf / 1.16 MB)
Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO: 35697270
08.08.2019 15,50
A13764328 Aktivácia účastníckeho programu  (pdf / 485.92 KB)
Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO: 35697270
02.08.2019 10,00
Kolektívna zmluva na rok 2019 Cena stravných lístkov - Jedálne kuóny Chéque Déjeuner  (pdf / 52.97 KB)
Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov SAV
Watsonova 47, 040 01 Košice
01.07.2019 3,90
Kolektívna zmluva na rok 2019 Cena stravných lístkov - stavovacie kóny Ticket Restaurant  (pdf / 53.65 KB)
Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov SAV
Watsonova 47, 040 01 Košice
01.07.2019 3,90
12027621 Aktivácia účastníckeho programu  (pdf / 1.04 MB)
Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO: 35697270
02.08.2019 0,50
Príloha č. 1 k RZ č. 149868/1/2013 Nový cenník  (pdf / 290.98 KB)
Messer Tatragas, spol. s r.o.
Chalupkova 9
IČO: 00685852
31.12.2019 0,00

1/2  Ďalej Koniec