Informačná stránka organizácie SAV

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.

Pre rok:

Zmluvy

Číslo zmluvy Opis/ Partner Dátum zverejnenia Suma s DPH (v €)
027/2019/OPII/VA Poskytnutie prostriedkov na riešenie projektu  (pdf / 2.04 MB)
Výskumná agentúra
Sliačska 1, 831 02 Bratislava
IČO: 31819494
27.12.2019 180 600,00
028/2019/OPII/VA Poskytnutie prostriedkov na riešenie projektu  (pdf / 2.15 MB)
Výskumná agentúra
Sliačska 1, 831 02 Bratislava
IČO: 31819494
27.12.2019 130 900,00
12027621 Aktivácia účastníckeho programu  (pdf / 1.04 MB)
Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO: 35697270
02.08.2019 0,50
12039806 Aktivácia účastníckeho programu  (pdf / 1.62 MB)
Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO: 35697270
08.08.2019 68,15
12039807 Aktivácia účastníckeho programu  (pdf / 1.16 MB)
Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO: 35697270
08.08.2019 15,50
A13764127 Aktivácia účastníckeho programu  (pdf / 570.46 KB)
Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO: 35697270
02.08.2019 36,50
A13764328 Aktivácia účastníckeho programu  (pdf / 485.92 KB)
Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO: 35697270
02.08.2019 10,00
ABO - 149868/1/2019 Nájom oceľových fliaš  (pdf / 362.69 KB)
Messer Tatragas, spol. s r.o.
Chalupkova 9, 819 44 Bratislava
IČO: 00685852
31.01.2019 2 456,32
APVV-18-0160 Poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektu  (pdf / 386.67 KB)
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Mýtna 23, 811 07 Bratislava
IČO: 30797764
19.06.2019 249 496,00
APVV-18-0284 Poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektu  (pdf / 386.86 KB)
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Mýtna 23, 811 07 Bratislava
IČO: 30797764
19.06.2019 134 532,00
APVV-18-0358 Poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektu  (pdf / 386.89 KB)
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Mýtna 23, 811 07 Bratislava
IČO: 30797764
19.06.2019 210 000,00
Dodatok č. 1 APVV-16-0372 Zmena čísla účtu  (pdf / 148.5 KB)
Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 440, 814 99 Bratislava 1
IČO: 00397865
12.06.2019 0,00
Dodatok č. 1 APVV-16-0372 Zmena štatutárneho zástupcu  (pdf / 206.39 KB)
Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 440, 814 99 Bratislava 1
IČO: 00397865
25.09.2019 0,00
Dodatok č. 1 APVV-16-0550 Zmena čísla účtu  (pdf / 133.07 KB)
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Mýtna 23, 811 07 Bratislava
IČO: 30797764
13.03.2019 0,00
Dodatok č. 1 APVV-17-0020 Zmena štatutárnych zástupcov  (pdf / 134.95 KB)
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Šrobárova 2, 041 80 Košice
IČO: 00397768
12.09.2019 0,00
Dodatok č. 1 APVV-17-0625 Zmena štatutárneho zástupcu  (pdf / 114.48 KB)
Ústav materiálového výskumu SAV
Watsonova 47, 040 01 Košice
IČO: 00166804
12.09.2019 0,00
Dodatok č. 1 APVV-18-0160 Zmena štatutárneho zástupcu  (pdf / 125.48 KB)
EVPÚ, a.s.
Trenčianska 19, 018 01 Nová Dubnica
IČO: 31562507
18.09.2019 0,00
Dodatok č. 1 APVV-18-0160 Zmena štatutárneho zástupcu  (pdf / 115.71 KB)
Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, 042 00 Košice
IČO: 00397610
20.09.2019 0,00
Dodatok č. 1 APVV-18-0358 Zmena štatutárneho zástupcu  (pdf / 115.01 KB)
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Šrobárova 2, 041 80 Košice
IČO: 00397768
09.09.2019 0,00
Dodatok č. 1 APVV-18-0358 Zmena štatutárneho zástupcu  (pdf / 118.8 KB)
Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 440, 814 99 Bratislava 1
IČO: 00397865
25.09.2019 0,00
Dodatok č. 1 SK-AT-2017-0004 Zmena čísla účtu  (pdf / 133.82 KB)
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Mýtna 23, 811 07 Bratislava
IČO: 30797764
14.03.2019 0,00
Dodatok č. 1 SK-CN-2017-0009 Zmena čísla účtu  (pdf / 132.49 KB)
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Mýtna 23, 811 07 Bratislava
IČO: 30797764
27.03.2019 0,00
Dodatok č. 1 SK-CN-2017-0033 Zmena čísla účtu  (pdf / 132.64 KB)
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Mýtna 23, 811 07 Bratislava
IČO: 30797764
27.03.2019 0,00
Dodatok č. 1 SK-TW-2017-0002 Zmena čísla účtu  (pdf / 133.95 KB)
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Mýtna 23, 811 07 Bratislava
IČO: 30797764
14.03.2019 0,00
Dodatok č. 1 SK-TW-2017-0012 Zmena čísla účtu  (pdf / 133.48 KB)
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Mýtna 23, 811 07 Bratislava
IČO: 30797764
14.03.2019 0,00
Dodatok č. 12027620 Mobilný telefón  (pdf / 1.72 MB)
Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO: 35697270
02.08.2019 463,05
Dodatok č. 2 APVV-16-0186 Poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektu  (pdf / 130.01 KB)
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Šrobárova 2, 041 80 Košice
IČO: 00397768
23.04.2019 4 597,00
Dodatok č. 2 CERN ALICE Zmena čísla účtu  (pdf / 623.78 KB)
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Stromová 1, 813 30 Bratislava
IČO: 00164381
16.09.2019 0,00
Dodatok č. 2 CERN ATLAS Zmena čísla účtu  (pdf / 645.32 KB)
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Stromová 1, 813 30 Bratislava
IČO: 00164381
16.09.2019 0,00
Dodatok č. 3 Úprava stupníc platových taríf  (pdf / 100.68 KB)
Ústav geotechniky SAV
Watsonova 45, 040 01 Košice
IČO: 00166553
19.03.2019 452,46
Dodatok č. 3 APVV-16-0186 Zmena štatutárnych zástupcov  (pdf / 139.73 KB)
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Šrobárova 2, 041 80 Košice
IČO: 00397768
19.09.2019 0,00
Dodatok č. 4 Úprava rozsahu poistného plnenia pre predmety nadobudnuté zo všetkých ďalších projektov  (pdf / 202.36 KB)
UNIQA, a.s.
Krasovského 15, 851 01 Bratislava
IČO: 00653501
24.06.2019 0,00
Dodatok č. 4 APVV-14-0120 Poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektu  (pdf / 98.58 KB)
Ústav polymérov SAV
Dúbravská cesta 9, 845 41 Bratislava
IČO: 00586927
16.04.2019 6 064,00
Dodatok č. 4 APVV-15-0115 Poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektu  (pdf / 208.82 KB)
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Šrobárova 2, 041 80 Košice
IČO: 00397768
26.04.2019 5 824,00
Dodatok č. 4 APVV-15-0453 Zmena čísla účtu  (pdf / 132.62 KB)
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Mýtna 23, 811 07 Bratislava
IČO: 30797764
12.03.2019 0,00
Dodatok č. 4 APVV-15-0621 Zmena čísla účtu  (pdf / 100.48 KB)
Fyzikálny ústav SAV
Dúbravská cesta 9, 845 11 Bratislava
IČO: 00166537
08.04.2019 0,00
Dodatok č. 4 APVV-15-0665 Zmena čísla účtu  (pdf / 133.4 KB)
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Mýtna 23, 811 07 Bratislava
IČO: 30797764
14.03.2019 0,00
Dodatok č. 5 APVV-15-0115 Zmena štatutárnych zástupcov  (pdf / 145.56 KB)
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Šrobárova 2, 041 80 Košice
IČO: 00397768
19.09.2019 0,00
Dodatok č. 5 APVV-15-0621 Poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektu  (pdf / 995.6 KB)
Fyzikálny ústav SAV
Dúbravská cesta 9, 845 11 Bratislava
IČO: 00166537
23.04.2019 36 816,00
Dodatok č. 5 APVV-15-0665 Zmena lehoty na riešenie projektu.  (pdf / 133.86 KB)
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Mýtna 23, 811 07 Bratislava
IČO: 30797764
22.10.2019 0,00

1/2  Ďalej Koniec