Informačná stránka organizácie SAV

Logo

Výpočtové stredisko SAV (do 30.4.2018)

Detašované pracovisko

Slovenská akadémia vied
Dúbravská cesta 9
845 35 Bratislava
Slovenská republika
Stránka organizácie:  http://www.vs.sav.sk