Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam členov akademickej obce

Biomedicínske centrum SAV, v. v. i.

Titul Meno Pracovné zaradenie
RNDr.
Ľubomíra
Odborná pracovníčka VŠ
Ing.
Marcela
Odborná pracovníčka VŠ
Ing., PhD.
Jana
Odborná pracovníčka VŠ
RNDr., PhD.
Paulína
Odborná pracovníčka VŠ
Ing.
Viera
Odborná pracovníčka VŠ
Ing. Mgr.
Tatiana
Odborná pracovníčka VŠ
Ing.
Gabriela
Odborná pracovníčka VŠ
Mgr., PhD.
Ľubica
Odborná pracovníčka VŠ
Mgr.
Lucia
Odborná pracovníčka VŠ
Mgr.
Veronika
Odborná pracovníčka VŠ
Ing.
Karin
Odborná pracovníčka VŠ
Ing., PhD.
Miloslav
Samostatný vedecký pracovník
Ing.
Pavol
Odborný pracovník VŠ
Mgr.
Karin
Odborná pracovníčka VŠ
Ing., PhD.
Csaba
Odborný pracovník VŠ
Ing.
Ivona
Odborná pracovníčka VŠ
Ing.
Andrea
Odborná pracovníčka VŠ
Mgr.
Hana
Odborná pracovníčka VŠ
Mgr.
Silvia
Odborná pracovníčka VŠ
Ing. Bc.
Mária
Odborná pracovníčka VŠ
Ing.
Jana
Odborná pracovníčka VŠ
RNDr., PhD.
Mojmír
Odborný pracovník VŠ
Ing.
Irena
Odborná pracovníčka VŠ
Mgr.
Eva
Odborná pracovníčka VŠ
Ing.
Zuzana
Odborná pracovníčka VŠ
Ing.
Ľubica
Odborná pracovníčka VŠ
Ing.
Katarína
Odborná pracovníčka VŠ
Mgr.
Ela
Odborná pracovníčka VŠ
Mgr., PhD.
Miroslav
Vedecký pracovník
Ing.
Katarína
Odborná pracovníčka VŠ
Mgr.
Róbert
Odborný pracovník VŠ
JUDr.
Iveta
Odborná pracovníčka VŠ
Ing.
Viera
Odborná pracovníčka VŠ
Mgr.
Tatiana
Odborná pracovníčka VŠ
Mgr.
Annamária
Odborná pracovníčka VŠ
Mgr.
Zuzana
Odborná pracovníčka VŠ
Mgr.
Jana
Odborná pracovníčka VŠ

Neurobiologický ústav BMC SAV, v. v. i.

RNDr., PhD.
Mária
Vedecká pracovníčka
PhDr.
Zuzana
Odborná pracovníčka VŠ
RNDr., PhD.
Juraj
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Petra
Samostatná vedecká pracovníčka
PharmDr., PhD.
Zuzana
Vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Kamila
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr.
Marek
Doktorand
RNDr., CSc.
Ján
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Lenka
Vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Mária
Vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Stanislava
Vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Erika
Vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Katarína
Vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Alexandra
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Jana
Vedecká pracovníčka
PharmDr., PhD.
Klaudia
Vedecká pracovníčka
MUDr., PhD.
Karolína
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Tomáš
Vedecký pracovník
Dr.rer.nat.
Veronika
Vedecká pracovníčka
RNDr., DrSc.
Nadežda
Vedúca vedecká pracovníčka
Mgr.
Martina
Doktorandka
MUDr.
Martin
Odborný pracovník VŠ
RNDr., PhD.
Marcela
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Rastislav
Samostatný vedecký pracovník
MVDr., PhD.
Miroslava
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Štefánia
Vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Jaroslav
Samostatný vedecký pracovník
MVDr., PhD.
Adam
Vedecký pracovník
RNDr., CSc.
Enikö
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Jana
Vedecká pracovníčka
MVDr., PhD.
Eva
Vedecká pracovníčka
MVDr., CSc.
Ivo
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Monika
Vedecká pracovníčka

Ústav experimentálnej endokrinológie BMC SAV, v. v. i.

Mgr., PhD.
Nikoleta
Vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Zuzana
Samostatná vedecká pracovníčka
doc. RNDr., PhD.
Ján
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Miroslav
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Lucia
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr.
Daria
Doktorandka
Mgr., PhD.
Július
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Milan
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Denisa
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Silvia
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Alžbeta
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Michal
Samostatný vedecký pracovník
RNDr.
Zuzana
Odborná pracovníčka VŠ
Doktorandka
RNDr., CSc.
Robert
Samostatný vedecký pracovník
Mgr.
Alena
Odborná pracovníčka VŠ
MSc.
Petronela
Odborná pracovníčka VŠ
Doktorandka
Mgr.
Klára
Doktorandka
RNDr., DrSc.
Daniela
Vedúca vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Ján
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Tomáš
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Nataša
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Ľubica
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Dominika
Vedecká pracovníčka
RNDr.
Miloslava
Odborná pracovníčka VŠ
prof. PharmDr., DrSc.
Daniela
Vedúca vedecká pracovníčka
MUDr., PhD.
Daniela
Vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Peter
Vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Lucia
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Terézia
Vedecká pracovníčka
RNDr., DrSc.
Alexander
Vedúci vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Zuzana
Samostatná vedecká pracovníčka
Ing., PhD.
Katarína
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Timea
Samostatná vedecká pracovníčka
Ing., PhD.
Marcela
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr.
Viera
Odborná pracovníčka VŠ
Mgr., PhD.
Dana
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr.
Denisa
Doktorandka
Mgr., PhD.
Fedor
Vedecký pracovník
MSc., PhD.
Morteza
Odborný pracovník VŠ
prof. MUDr., PhD.
Boris
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Lucia
Samostatná vedecká pracovníčka
MSc.
Reyhaneh
Doktorandka
Mgr., PhD.
Zuzana
Vedecká pracovníčka
RNDr., CSc.
Marta
Samostatná vedecká pracovníčka
PharmDr., PhD.
Dominika
Vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Jana
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr.
Natália
Doktorandka
RNDr., CSc.
Jana
Odborná pracovníčka VŠ
Mgr., PhD.
Lívia
Vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Agneša
Samostatná vedecká pracovníčka
Ing., PhD.
Alexandra
Vedecká pracovníčka
Mgr.
Karin
Odborná pracovníčka VŠ
Mgr., CSc.
Soňa
Samostatná vedecká pracovníčka
MUDr., PhD.
Martin
Vedecký pracovník
Mgr.
Marek
Doktorand
Mgr., PhD.
Lucia
Vedecká pracovníčka
prof. MUDr., CSc.
Fedor
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Martina
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Michaela
Vedecká pracovníčka
Ing., PhD.
Andrej
Samostatný vedecký pracovník
prof. MUDr., PhD.
Barbara
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., DrSc.
Jozef
Vedúci vedecký pracovník
PhDr. Mgr., PhD.
Petra
Vedecká pracovníčka
Mgr.
Emília
Odborná pracovníčka VŠ
Ing., PhD.
Peter
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Zuzana
Vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Magdaléna
Vedecká pracovníčka
Ing., DrSc.
Alexandra
Vedúca vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Alexandra
Samostatná vedecká pracovníčka

Ústav experimentálnej onkológie BMC SAV, v. v. i.

Mgr., PhD.
Andrea
Samostatná vedecká pracovníčka
B.Sc., PhD.
Barbora
Vedecká pracovníčka
Mgr.
Lucia
Doktorandka
Mgr., PhD.
Gábor
Samostatný vedecký pracovník
doc. Ing., DrSc.
Igor
Vedúci vedecký pracovník
Mgr.
Michaela
Doktorandka
Mgr., PhD.
Hana
Vedecká pracovníčka
MVDr., PhD.
Lucia
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Verona
Vedecká pracovníčka
Ing., PhD.
Monika
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Marína
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Nikoleta
Vedecká pracovníčka
doc. RNDr., PhD.
Soňa
Samostatná vedecká pracovníčka
Ing., PhD.
Ľuboš
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Ingrid
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Andrea
Vedecká pracovníčka
Ing., PhD.
Lucia
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Matúš
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., CSc.
Ivana
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr., CSc.
Alena
Samostatná vedecká pracovníčka
MVDr.
Katarína
Doktorandka
PhD.
Sachin
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Soňa
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Andrea
Vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Eva
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Viera
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Lucia
Vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Dana
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Miroslav
Samostatný vedecký pracovník
Mgr.
Danica
Doktorandka
Mgr., PhD.
Kristína
Vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Lukáš
Vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Jana
Samostatná vedecká pracovníčka
Ing., PhD.
Silvia
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Dana
Samostatná vedecká pracovníčka
Ing.
Pavlína
Doktorandka
Mgr., PhD.
Lenka
Vedecká pracovníčka
Mgr.
Dominika
Doktorandka
Mgr., PhD.
Helena
Vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Pavol
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Katarína
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Zuzana
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Miroslava
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr.
Ľudovít
Odborný pracovník VŠ
Mgr.
Radka
Doktorandka
Mgr.
Kristína
Odborná pracovníčka VŠ
Ing., PhD.
Peter
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., CSc.
Eva
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Miroslava
Samostatná vedecká pracovníčka
MSc.
Dominika
Odborná pracovníčka VŠ
RNDr., PhD.
Monika
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Svetlana
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr.
Nikoleta
Doktorandka
Mgr., PhD.
Nataliia
Vedecká pracovníčka
Mgr.
Eveline
Doktorandka
RNDr.
Vladimíra
Odborná pracovníčka VŠ
Mgr., PhD.
Ivana
Vedecká pracovníčka
Mgr.
Petra
Odborná pracovníčka VŠ
Ing., PhD.
Martina
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Marcel
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Jan
Vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Eva
Vedecká pracovníčka
RNDr., DrSc.
Ján
Vedúci vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Tomáš
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Božena
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Barbora
Vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Michal
Vedecký pracovník
Mgr.
Aneta
Doktorandka
RNDr., CSc.
Milan
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Monika
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr.
Lenka
Doktorandka
RNDr.
Andrea
Odborná pracovníčka VŠ
RNDr., PhD.
Silvia
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr.
Mária
Doktorandka
Mgr.
Zuzana
Doktorandka
Mgr.
Katarína
Doktorandka
PhD.
Volodymyr
Vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Lucián
Vedecký pracovník

Ústav klinického a translačného výskumu BMC SAV, v. v. i.

Mgr.
Silvia
Odborná pracovníčka VŠ
Mgr.
Natália
Odborná pracovníčka VŠ
Mgr.
Kristína
Odborná pracovníčka VŠ
Mgr., PhD.
Marián
Samostatný vedecký pracovník
Mgr.
Andrea
Odborná pracovníčka VŠ
MUDr.
Daniela
Odborná pracovníčka VŠ
Mgr., PhD.
Ivan
Vedecký pracovník
doc. MUDr., DrSc.
Richard
Vedúci vedecký pracovník
B.Sc., PhD.
Ladislav
Vedecký pracovník
prof. Ing., DrSc.
Oľga
Vedúca vedecká pracovníčka
Dr. techn.
Marcel
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Veronika
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr.
Ingrid
Doktorandka
Mgr., PhD.
Anton
Samostatný vedecký pracovník
doc. MUDr., PhD.
Adela
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Zuzana
Vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Zuzana
Samostatná vedecká pracovníčka
doc. MUDr., PhD.
Žofia
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Ján
Samostatný vedecký pracovník
doc. Mgr., PhD.
Andrea
Samostatná vedecká pracovníčka
MUDr., PhD.
Miroslav
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Lenka
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Eva
Vedecká pracovníčka
MUDr., PhD.
Miroslav
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Andrea
Samostatná vedecká pracovníčka

Virologický ústav BMC SAV, v. v. i.

Mgr.
Adam
Doktorand
Mgr., PhD.
Radivojka
Vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Monika
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Magdaléna
Vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Pavlína
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Mária
Vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Petra
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Mário
Vedecký pracovník
Mgr.
Andrej
Doktorand
RNDr., PhD.
Katarína
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Lucia
Samostatná vedecká pracovníčka
MVDr., PhD.
František
Vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Viktória
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Barbora
Vedecká pracovníčka
Mgr.
Jozef
Doktorand
RNDr., PhD.
Sabína
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr.
Natália
Odborná pracovníčka VŠ
Ing.
Veronika
Odborná pracovníčka VŠ
doc. Ing., DrSc.
Miroslav
Vedúci vedecký pracovník
PharmDr., PhD.
Tereza
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Katarína
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Diana
Vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Alžbeta
Vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Petra
Vedecká pracovníčka
Mgr.
Nikola
Odborná pracovníčka VŠ
Mgr.
Mário
Odborný pracovník VŠ
RNDr.
Lenka
Odborná pracovníčka VŠ
Mgr., PhD.
Ivana
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Viera
Vedecká pracovníčka
Mgr.
Ádám
Doktorand
RNDr., DrSc.
Boris
Vedúci vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Eva
Vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Juraj
Samostatný vedecký pracovník
MVDr., DrSc.
Juraj
Vedúci vedecký pracovník
Mgr.
Lucia
Odborná pracovníčka VŠ
RNDr., PhD.
Martina
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr.
Jana
Doktorandka
RNDr., PhD.
Martina
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Mariia
Vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Katarína
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Ľubomíra
Vedecká pracovníčka
Mgr.
Martina
Odborná pracovníčka VŠ
RNDr.
Marta
Odborná pracovníčka VŠ
Mgr., PhD.
Lenka
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Miriam
Vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Ivana
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr.
Božena
Doktorandka
Mgr.
Dominik
Odborný pracovník VŠ
RNDr.
Ingrid
Odborná pracovníčka VŠ
Ing.
Katarína
Odborná pracovníčka VŠ
prof. RNDr., DrSc.
Silvia
Vedúca vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Katarína
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Lukáš
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Barbora
Vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Marco
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD., MPH
Ingeborg
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Zuzana
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Nina
Vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Monika
Samostatná vedecká pracovníčka
MVDr.
Jana
Odborná pracovníčka VŠ
Ing., DrSc.
Ľudovít
Vedúci vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Lucia
Vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Eva
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Iveta
Samostatná vedecká pracovníčka
Ing.
Andrej
Doktorand
RNDr., CSc.
Zdeno
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Eliška
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Martina
Samostatná vedecká pracovníčka
Ing., PhD.
Jana
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr.
Peter
Odborný pracovník VŠ
Ing.
Veronika
Odborná pracovníčka VŠ
Doktorandka
RNDr., CSc.
Miriam
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr., CSc.
Vladimír
Samostatný vedecký pracovník
Ing.
Viktória
Odborná pracovníčka VŠ
PhD.
Fernando
Samostatný vedecký pracovník

Počet členov a členiek akademickej obce: 317