Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam pracovníkov

Biomedicínske centrum SAV, v. v. i.

Titul Meno E-mail Telefón

Ekonomický úsek

Ing.
Marcela
02/32295 020
 
Miroslava
02/32295 023
Ing.
Karin
02/ 32295 248
Ing.
Andrea
02/32295018
Mgr.
Hana
02/32295 017
Bc.
Katarína
neuvedený
Ing. Bc.
Mária
02/32295 024
Ing.
Jana
02/32295 019
Mgr.
Eva
02/32295 103
Ing.
Zuzana
02/32295 100
Ing.
Ľubica
02/32295 021
Ing.
Katarína
02/32295 022
 
Blažena
02/59302 455
Mgr.
Róbert
neuvedený
 
Lucia
02/32295 103
Mgr.
Jana
02/32295 025

Právno-organizačný úsek

 
Mária
02/32295 005
Ing.
Viera
02/59302 476
Ing.
Gabriela
02 /32295 105
Mgr., PhD.
Ľubica
02/32295 026
Mgr.
Lucia
02/59302 469
Mgr.
Veronika
02/32295 026
Mgr.
Karin
02/59302 416
Ing., PhD.
Csaba
02/32295 016
Ing.
Ivona
055/ 727 6204
Bc.
Zuzana
02/59302 405
Ing.
Irena
02/32295 249
Mgr.
Ela
02/59302 414; 0911 744 756
JUDr.
Iveta
02/59302 400
Mgr.
Annamária
055/727 6201
Mgr.
Zuzana
02/59302 414

Projektový úsek

Ing., PhD.
Jana
02/59302 419
Mgr.
Silvia
02/59302 445
Ing.
Viera
02/59302 445
Mgr.
Tatiana
02/59302 402

Redakcie vedeckých časopisov

RNDr.
Ľubomíra
02/59302 412
RNDr., PhD.
Paulína
02/32295 104
RNDr., PhD.
Mojmír
neuvedený
Ing.
Katarína
02/32295 114

Špecializované laboratórium bioinformatiky

Ing., PhD.
Miloslav
02/32295 289
Mgr., PhD.
Miroslav
02/32295 288

Technický úsek

 
Dagmar
02/59302 410
 
Štefan
02/32295 280
 
Kornel
02/59302 415
 
Zoltán
02/32295 000
 
Milan
02/ 32295 000
 
Marián
02/59302 409
 
Andrea
02/32295 126
 
Jana
02/59302 408
 
Eleonóra
neuvedený
 
Gabriela
neuvedený
 
Darina
neuvedený
 
Peter
neuvedený
 
Monika
neuvedený
 
Eva
02/32295 144
Ing.
Štefan
02/32295 000
 
Vladimír
02/59302 462
 
Filip
02/32295 000
 
Margita
neuvedený
 
Nora
neuvedený
 
Ľubica
02/59302 410
 
Katarína
neuvedený
 
Milan
02/32295 280
 
Peter
neuvedený
 
Igor
02/32295 110
 
Katarína
02/59302 408
 
Regina
02/32295 000

Úsek pre verejné obstarávanie

Ing. Mgr.
Tatiana
02/59302 472
Ing.
Pavol
neuvedený
Ing.
Vladimír
02/59302 420

Neurobiologický ústav BMC SAV, v. v. i.

RNDr.
Jozef
055-727 6237
 
Viera
055/ 727 6243
RNDr., PhD.
Stanislava
neuvedený
 
Ivan
055/ 727 6285
 
Eva
055/ 727 6243
MUDr.
Martin
neuvedený
 
Denisa
055/ 727 6243

Oddelenie neurodegenerácie, plasticity a reparácie

RNDr., PhD.
Mária
055/ 727 6210
PhDr.
Zuzana
neuvedený
RNDr., PhD.
Petra
055/ 727 6226
RNDr.
Marek
neuvedený
RNDr., CSc.
Ján
055/ 727 6200
Mgr.
Erika
neuvedený
RNDr., PhD.
Lenka
neuvedený
RNDr., PhD.
Mária
neuvedený
 
Dana
055/ 727 6231
RNDr., PhD.
Erika
055/727 6214
RNDr., PhD.
Katarína
055/ 727 6210
RNDr., PhD.
Alexandra
055/ 727 6226
RNDr., PhD.
Jana
neuvedený
PharmDr., PhD.
Klaudia
neuvedený
MUDr., PhD.
Karolína
neuvedený
RNDr., PhD.
Tomáš
neuvedený
Dr.rer.nat.
Veronika
neuvedený
RNDr., DrSc.
Nadežda
055/ 727 6225
Mgr.
Martina
neuvedený
RNDr., PhD.
Rastislav
neuvedený
MVDr., PhD.
Miroslava
055/727 6226
RNDr., PhD.
Štefánia
neuvedený
RNDr., PhD.
Jaroslav
055/ 727 6221
RNDr., PhD.
Jana
+421 55 72 76 210

Oddelenie regeneračnej medicíny a bunkovej terapie

 
Gabriela
neuvedený
RNDr., PhD.
Juraj
neuvedený
PharmDr., PhD.
Zuzana
neuvedený
RNDr., PhD.
Kamila
055/ 727 6208
 
Jolana
055/ 727 6219
RNDr., PhD.
Marcela
055/ 727 6222
Mgr.
Alexandra
neuvedený
MVDr., PhD.
Adam
neuvedený
RNDr., CSc.
Enikö
055/ 727 6218
MVDr., PhD.
Eva
055/ 727 6214
MVDr., CSc.
Ivo
055/ 727 6236
RNDr., PhD.
Monika
neuvedený

Ústav experimentálnej endokrinológie BMC SAV, v. v. i.

MUDr.
Michaela
neuvedený
MUDr., MPH
Kamila
neuvedený
MUDr.
Martin
neuvedený
Bc.
Zdena
neuvedený

Laboratórium vývojovej genetiky

 
Magdaléna
02/ 32295 237
Mgr., PhD.
Milan
02/32295 236
Mgr., PhD.
Denisa
02/32295 236, 237
RNDr., CSc.
Robert
02/32295 235, 228, 236

Oddelenie bunkovej kardiológie

MSc.
Mohammad
neuvedený
RNDr., PhD.
Michal
02/32295040
 
Gizela
02/32295039
MSc.
Reyhaneh
neuvedený
 
Ladislav
02/32295036
RNDr., CSc.
Marta
02/32295037
RNDr., CSc.
Jana
02/32295038
RNDr., CSc.
Ivan
02/32295041
Ing., DrSc.
Alexandra
02/32295034
RNDr., PhD.
Alexandra
02/32295035

Oddelenie endokrinných regulácií a psychofarmakológie

PharmDr.
Mahdi
neuvedený
Ing., DrSc.
Július
02/ 32295 kl. 277
Mgr., PhD.
Alžbeta
02/ 32295 kl. 275, 274, 283, 286
MMedSc., DrSc.
Eliyahu
09/ 1503 3639, 02/ 32295535
RNDr., PhD.
Ján
02/ 32295 kl. 219
RNDr., PhD.
Nataša
02/ 32295 kl. 216
prof. PharmDr., DrSc.
Daniela
02/ 32295 kl. 215
MUDr., PhD.
Daniela
02/ 32295 kl. 219
RNDr., PhD.
Peter
02/ 32295 kl. 221
RNDr., PhD.
Lucia
02/ 32295 kl. 218
Ing., PhD.
Katarína
02/ 32295 kl. 255
Mgr., PhD.
Dana
02/ 32295 kl. 276, 283, 286
Mgr., PhD.
Fedor
neuvedený
Ing., PhD.
Lucia
02/ 32295 kl. 276, 283, 286
Mgr.
Anabela
neuvedený
Bc.
Iveta
02/32295 220
RNDr., PhD.
Agneša
02/ 32295 kl. 221
Mgr.
Mária
neuvedený
PharmDr., PhD.
Zuzana
02/32295 217
Mgr., CSc.
Soňa
02/ 32295 kl. 900, 274, 283
prof. MUDr., CSc.
Fedor
02/ 32295 kl. 242
Mgr., PhD.
Michaela
neuvedený
MUDr.
Annamária
neuvedený
RNDr., PhD.
Magdaléna
02/ 32295 kl. 217
 
Dana
02/ 32295 kl. 274
Ing., CSc.
Štefan
02/ 32295 kl. 250

Oddelenie neurovied

Mgr., PhD.
Zuzana
02/ 32295 kl. 231, 229, 239, 240
doc. RNDr., PhD.
Ján
02/ 32295 kl. 232, 229, 239, 240
Mgr., PhD.
Július
neuvedený
Mgr.
Filip
neuvedený
Ing.
Barbora
neuvedený
Mgr.
Lila
neuvedený
Mgr., PhD.
Tomáš
02/ 32295 kl. 233
Mgr., PhD.
Ľubica
02/ 32295 kl. 223, 211, 213
RNDr., DrSc.
Alexander
02/ 32295 kl. 225, 211, 213
Ing., PhD.
Marcela
neuvedený
Mgr.
Denisa
02/ 32295 kl. 230
prof. MUDr., PhD.
Boris
02/ 32295 kl. 226
RNDr., PhD.
Jana
02/ 32295 kl. 214, 223, 211, 213
doc. PharmDr., PhD.
Zdenko
02/ 32295 kl. 223, 211
Ing., PhD.
Alexandra
02/ 32295 kl. 230
Mgr., PhD.
Zuzana
neuvedený
Ing., PhD.
Andrej
02/ 32295 kl. 227, 212, 213
Ing., PhD.
Peter
02/ 32295 kl. 279, 281

Oddelenie výskumu porúch metabolizmu

Mgr., PhD.
Nikoleta
02/32295 264
Mgr.
Andrea
neuvedený
Mgr.
Matúš
neuvedený
Mgr., PhD.
Miroslav
02/32295 234
Mgr., PhD.
Lucia
02/32295 242
Mgr.
Daria
neuvedený
RNDr., PhD.
Silvia
02/32295 272
Mgr.
Klaudia
neuvedený
RNDr.
Zuzana
02/ 32295 272
Mgr.
Petra
neuvedený
doc. MUDr., PhD.
Ľubomíra
02/32295 262
Mgr.
Alena
02/32295 259
MSc.
Petronela
02/32295 264
Mgr.
Klára
02/ 32295262
RNDr., DrSc.
Daniela
02/ 32295 kl. 271
Mgr., PhD.
Dominika
02/32295 273
Ing., PhD.
Peter
neuvedený
RNDr.
Miloslava
02/ 32295 kl. 269, 258
Mgr.
Alžbeta
neuvedený
Mgr., PhD.
Terézia
02/ 32295273
Mgr.
Jana
02/3229 5262
dipl. f.
Patrik
neuvedený
Mgr., PhD.
Zuzana
02/ 32295 kl. 262
Mgr., PhD.
Timea
02/ 32295 kl. 2262
Mgr.
Jakub
02/32295 262
Mgr.
Viera
neuvedený
PharmDr.
Karin
02/ 32295 262
doc. MUDr. MSc., PhD.
Peter
02/32295 262
MSc., PhD.
Morteza
neuvedený
Mgr.
Oksana
neuvedený
Mgr., PhD.
Zuzana
neuvedený
PharmDr., PhD.
Dominika
neuvedený
Mgr.
Natália
neuvedený
 
Ľuboslava
neuvedený
Mgr., PhD.
Lívia
neuvedený
MSc.
Ondrej
neuvedený
Mgr.
Katarína
neuvedený
Mgr.
Karin
02/32295 267
MUDr.
Alena
neuvedený
MUDr., PhD.
Martin
02/ 32295 kl. 262
Mgr.
Marek
neuvedený
Mgr., PhD.
Lucia
02/ 32295 kl. 259
doc. MUDr., PhD.
Juraj
02/32295 273, 271
MUDr., PhD.
Daniela
02/32295 273, 271
MUDr., PhD.
Juraj
neuvedený
RNDr., PhD.
Martina
02/ 32295 kl. 272
prof. MUDr., PhD.
Barbara
02/ 32295 kl. 261
Mgr., DrSc.
Jozef
02/ 32295 kl. 263
PhDr. Mgr., PhD.
Petra
neuvedený
Mgr.
Emília
neuvedený
MUDr. RNDr., PhD.
Lukáš
02/ 32295 kl. 269
Mgr., PhD.
Zuzana
02 /32295 234

Ústav experimentálnej onkológie BMC SAV, v. v. i.

prof. MUDr., DrSc.
Michal
neuvedený
Ing. Dipl. Ing., B.Sc.
Armin
neuvedený
MUDr., PhD.
Miroslav
neuvedený

Oddelenie genetiky

B.Sc., PhD.
Barbora
neuvedený
Mgr., PhD.
Hana
neuvedený
MVDr., PhD.
Lucia
02/32295 129
 
Vladimíra
neuvedený
doc. RNDr., PhD.
Soňa
02/3229 5198
Ing., PhD.
Ľuboš
02/32295 171
Ing., PhD.
Ingrid
02/32295 171
RNDr., CSc.
Ivana
02/ 32295200
Mgr., PhD.
Andrea
02/32295 130
Mgr., PhD.
Eva
02/3229 5191
Mgr., PhD.
Lucia
neuvedený
Mgr., PhD.
Miroslav
02/ 3229 5127
Mgr.
Danica
neuvedený
RNDr., PhD.
Dana
02/32295 131
Ing.
Pavlína
neuvedený
Mgr., PhD.
Lenka
02/ 32295 190
Mgr., PhD.
Helena
neuvedený
RNDr., PhD.
Miroslava
02/ 32295174
Mgr.
Ľudovít
02/32295 129
Mgr.
Laura Olívia
neuvedený
 
Mária
neuvedený
Ing., PhD.
Peter
neuvedený
Mgr., PhD.
Nataliia
02/ 32295 191
Mgr.
Eveline
neuvedený
JUDr. MUDr., PhD.
Patrik
neuvedený
Mgr., PhD.
Ivana
02/322 95 121
Mgr., PhD.
Jan
02/32295130
Mgr., PhD.
Tomáš
02/ 32295 198
Mgr.
Aneta
neuvedený
RNDr., CSc.
Milan
02/ 32295 kl. 120
 
Viola
02/ 32295 200
Mgr., PhD.
Iveta
02/ 32295 190

Oddelenie imunológie nádorov

Mgr., PhD.
Gábor
neuvedený
Mgr., PhD.
Nikoleta
neuvedený
RNDr., PhD.
Dana
02/ 3229 5159
RNDr., PhD.
Jana
02/ 3229 5158
Mgr.
Mária Elisabeth
02/3229 5151
MSc.
Dominika
neuvedený
RNDr., DrSc.
Ján
02/3229 5152
Mgr.
Anna
neuvedený
Mgr.
Katarína
neuvedený
Mgr.
Zuzana
02/ 3229 5151
Mgr.
Linda
02/ 3229 5151

Oddelenie molekulárnej onkológie

doc. Ing., DrSc.
Čestmír
02/ 3229 5142
Mgr., PhD.
Verona
02/32295 138
Ing., PhD.
Monika
02/ 3229 5136
Mgr., PhD.
Marína
02/ 3229 5136
Mgr., PhD.
Andrea
02/ 3229 5136
Ing., PhD.
Lucia
02/ 3229 5143
Mgr.
Laura
neuvedený
MUDr.
Peter
neuvedený
 
Mária
02/ 3229 5145
MVDr.
Katarína
neuvedený
RNDr., PhD.
Viera
02/ 32295 143
doc. MUDr., PhD.
Michal
neuvedený
Ing., PhD.
Silvia
02/ 3229 5136
Mgr.
Lucia
+421904414250
RNDr. Ing., PhD.
Katarína
02/ 5932 7317
RNDr., PhD.
Zuzana
02/32295138
Mgr., DrSc.
Lucia
02/ 32295 147
 
Alena
02/ 3229 5144
Mgr.
Kristína
neuvedený
RNDr., PhD.
Miroslava
02/ 32295147
Mgr., PhD.
Svetlana
02/32295136
Mgr.
Nikoleta
+421948608744
Mgr.
Kristína
02/ 3229 5143, 0949525519
Ing., PhD.
Martina
02/ 3229 5137, 139
Bc.
Veronika
02/ 32295 144
Bc.
Lucia
02/32295144
RNDr., PhD.
Marcel
neuvedený
Mgr., PhD.
Božena
02/ 32295 138
RNDr., PhD.
Lenka
02/32295136
Mgr.
Lenka
02/ 3229 5136
RNDr., PhD.
Silvia
02/3229 5137
Mgr.
Natália
02/ 3229 5145
Mgr.
Mária
neuvedený

Oddelenie nanobiológie

Mgr., PhD.
Andrea
02/3229 5189 (kl. 2189)
Mgr.
Lucia
neuvedený
Mgr.
Michaela
02/32295 175
RNDr., CSc.
Alena
02/ 32295177
Ing., PhD.
Soňa
02/ 3229 5175
Mgr., PhD.
Kristína
02/ 32295 178
RNDr., PhD.
Katarína
02/ 32295176
Mgr.
Radka
neuvedený
RNDr., PhD.
Monika
02/ 32295176
RNDr.
Vladimíra
neuvedený
RNDr., PhD.
Eva
+421 2 322 95 178
Mgr., PhD.
Barbora
02/322 95 178
Mgr., PhD.
Michal
02/3229 5177 (kl. 2177)
RNDr., PhD.
Monika
02/ 32295176

Oddelenie rádiobiológie

doc. Ing., DrSc.
Igor
02/ 3229 5119
Mgr., PhD.
Matúš
02/ 3229 5118
PhD.
Sachin
neuvedený
Mgr., PhD.
Lukáš
02/32295118
Mgr.
Dominika
02/ 3229 5130
Mgr., PhD.
Pavol
02/ 32295118, 123
RNDr., CSc.
Eva
02/ 3229 5120, 117
Mgr.
Petra
044 438 2974
RNDr.
Andrea
044 438 2974
Mgr.
Katarína
02/ 3229 5130
PhD.
Volodymyr
neuvedený
RNDr., PhD.
Lucián
neuvedený

Ústav klinického a translačného výskumu BMC SAV, v. v. i.

Oddelenie genetiky človeka

Mgr.
Natália
neuvedený
Dr. techn.
Marcel
neuvedený
Mgr.
Ingrid
neuvedený
RNDr., PhD.
Zuzana
02/60296111 kl.637
RNDr., PhD.
Ján
neuvedený
doc. Mgr., PhD.
Andrea
02/ 90142050
RNDr., PhD.
Eva
neuvedený
Mgr., PhD.
Andrea
0911/ 466599

Oddelenie klinického výskumu

MUDr., PhD.
Matej
neuvedený
Mgr.
Silvia
neuvedený
Bc.
Kristína
neuvedený
Mgr.
Andrea
02/ 32295 kl. 252
MUDr.
Daniela
neuvedený
Mgr., PhD.
Ivan
neuvedený
doc. MUDr., DrSc.
Richard
02/ 3229 5243
Mgr.
Lucia
neuvedený
Mgr., PhD.
Libuša
neuvedený
doc. MUDr., PhD.
Adela
02/ 3229 5245
Mgr., PhD.
Zuzana
neuvedený
doc. MUDr., PhD.
Žofia
02/ 32295 kl. 246
MUDr., PhD.
Miroslav
02/ 32295 252
MUDr., PhD.
Miroslav
02/ 3229 5244

Oddelenie molekulárnej fyziológie

Mgr.
Kristína
neuvedený
Mgr., PhD.
Marián
02/ 3229 5323
B.Sc., PhD.
Ladislav
neuvedený
prof. Ing., DrSc.
Oľga
02/ 3229 5312
Mgr., PhD.
Veronika
02/ 3229 5314
Mgr., PhD.
Anton
02/ 3229 5320
RNDr., DrSc.
Karol
02/ 3229 5319
Ing.
Kristína
neuvedený
 
Marta
02/ 3229 5313
Mgr., PhD.
Lenka
02/ 3229 5323

Virologický ústav BMC SAV, v. v. i.

Biotechnologické a analytické laboratóriá

RNDr., PhD.
Barbora
neuvedený
Mgr.
Natália
neuvedený
Ing.
Veronika
neuvedený
Mgr.
Nikola
neuvedený
 
Danka
neuvedený
 
Adriána
neuvedený
 
Renáta
neuvedený
Bc.
Anna
neuvedený
RNDr.
Marta
051/4562355
 
Antónia
neuvedený
MVDr.
Jana
neuvedený
RNDr.
Peter
neuvedený
 
Marta
neuvedený
RNDr., CSc.
Vladimír
02/59302463

Oddelenie ekológie vírusov

Mgr.
Adam
02/ 59302447
Mgr.
Peter
02/ 59302447
RNDr., PhD.
Katarína
02/59302 444
RNDr., PhD.
Viktória
02/59302424
RNDr., PhD.
Sabína
02/59302428
doc. Ing., DrSc.
Miroslav
02/ 59302446
 
Zuzana
02/ 59302424
Mgr.
Jana
neuvedený
Mgr.
Ádám
02/59302 444
RNDr., DrSc.
Boris
02/ 59302465
RNDr., PhD.
Juraj
02/59302428
 
Radoslav
02/ 59302413
RNDr., PhD.
Martina
02/ 59302428
Mgr.
Martina
neuvedený
Mgr.
Jana
neuvedený
PhDr.
Eva
02/ 59302424
Mgr.
Božena
neuvedený
Mgr.
Dominik
neuvedený
RNDr.
Ingrid
02/ 59302.438
Mgr., PhD.
Katarína
02/ 59302421
Mgr., PhD.
Lukáš
02/ 59302447
RNDr., PhD.
Nina
02/59302447
RNDr., PhD.
Monika
02/ 59302.424
RNDr., CSc.
Zdeno
02/ 59302.447
Ing., PhD.
Jana
02/ 59302421
Ing.
Veronika
02/59302 444

Oddelenie imunológie vírusov

Mgr., PhD.
Pavlína
02/ 59302425
Mgr., PhD.
Mário
02/59302460
doc. RNDr., DrSc.
Tatiana
02/ 59302440
Mgr.
Andrej
neuvedený
Mgr.
Karin
neuvedený
Mgr.
Jozef
neuvedený
doc. RNDr., CSc.
Peter
02/ 59302426
RNDr., PhD.
Viera
02/ 59302435
Mgr.
Lucia
neuvedený
RNDr., PhD.
Katarína
02/59302440
RNDr., PhD.
Miriam
02/ 59302 457
Mgr., PhD.
Ivana
02/ 59302435
Mgr., PhD.
Iveta
02/ 59302425
Ing.
Viktória
02/ 59302 457

Oddelenie nádorovej biológie

RNDr., PhD.
Monika
02/ 59302438, 461
RNDr., PhD.
Magdaléna
02/59302 441
RNDr., PhD.
Mária
02/ 59302439
RNDr., PhD.
Petra
02/ 59302439
Mgr.
Kamila
neuvedený
RNDr., PhD.
Lucia
02/59302438, 461
doc. MUDr., PhD., MPH, MHA
Marek
neuvedený
PharmDr., PhD.
Tereza
02/ 59302451
RNDr., PhD.
Katarína
02/59302439
Mgr., PhD.
Alžbeta
02/ 59302438
 
Jana
02/ 59302438
RNDr.
Lenka
02/ 59302438
Mgr., PhD.
Ivana
02/59302439
Mgr., PhD.
Eva
02/ 59302 407
MVDr., DrSc.
Juraj
02/59302 404
 
Alena
02/59302438
RNDr., PhD.
Martina
02/59302438
Mgr.
Jana
neuvedený
RNDr., PhD.
Mariia
neuvedený
RNDr., PhD.
Ľubomíra
02/59302438
prof. RNDr., DrSc.
Jaromír
Emeritný pracovník
neuvedený
prof. RNDr., DrSc.
Silvia
02/59302 405
Mgr.
Viktória
neuvedený
Ing., PhD.
Barbora
02/ 59302 439
RNDr., PhD., MPH
Ingeborg
02/ 59302439
Mgr.
Katarína
neuvedený
RNDr., PhD.
Lucia
02/59302439
Mgr., PhD.
Eliška
02/ 59302404
RNDr., PhD.
Martina
02/59302461
Mgr.
Tomáš
neuvedený
RNDr., CSc.
Miriam
02/ 59302438, 441

Oddelenie rickettsiológie

Mgr., PhD.
Radivojka
02/ 59302 432, 406
MVDr., PhD.
František
02/59302430
Mgr., PhD.
Gabriela
02/59302406
RNDr., PhD.
Diana
02/ 59302 431
Mgr., PhD.
Petra
02/ 59302 432
Mgr.
Mário
neuvedený
Mgr., PhD.
Dominika
neuvedený
Mgr., PhD.
Lenka
02/ 59302 433
Ing.
Katarína
02/ 59302.430
Mgr.
Yevheniy Yuliy
neuvedený
Mgr., PhD.
Marco
02/59302430
RNDr., PhD.
Zuzana
02/ 59302433
 
Renáta
02/ 59302.433
Mgr., Ph.D.
Martin
neuvedený
Ing., DrSc.
Ľudovít
02/ 59302418
Mgr., PhD.
Eva
02/ 59302430
Ing.
Andrej
neuvedený
 
Jana
02/59302431
PhD.
Fernando
neuvedený

Aktualizuje: