Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam členov akademickej obce

Centrum spoločných činností SAV, v. v. i.

Titul Meno Pracovné zaradenie
Ing.
Eva
Odborná pracovníčka VŠ
Ing.
Annamária
Odborná pracovníčka VŠ
Mgr.
Anna
Odborná pracovníčka VŠ
Ing.
Nikola
Odborná pracovníčka VŠ
Mgr.
Soňa
Odborná pracovníčka VŠ
Ing.
Ľubica
Odborná pracovníčka VŠ
Mgr.
Dávid
Odborný pracovník VŠ
Mgr.
Lívia
Odborná pracovníčka VŠ
Ing.
Anna
Odborná pracovníčka VŠ
Ing.
Tatiana
Odborná pracovníčka VŠ
Ing.
Martina
Odborná pracovníčka VŠ
Ing.
Vladimír
Odborný pracovník VŠ

Archív SAV

Mgr.
Branislav
Odborný pracovník VŠ
Mgr., PhD.
Jana
Vedecká pracovníčka
Mgr.
Ján
Odborný pracovník VŠ
Mgr.
Ladislav
Odborný pracovník VŠ
Mgr.
Iveta
Odborná pracovníčka VŠ
Mgr., PhD.
Kristína
Vedecká pracovníčka
Ing.
Jana
Odborná pracovníčka VŠ

Encyklopedický ústav SAV

Mgr., PhD.
Jozef
Vedecký pracovník
Mgr.
Zdenka
Odborná pracovníčka VŠ
Ing.
Anita
Odborná pracovníčka VŠ
Mgr.
Drahomíra
Odborná pracovníčka VŠ
PhDr.
Iveta
Odborná pracovníčka VŠ
Ing.
Tatiana
Odborná pracovníčka VŠ
Mgr., PhD.
Nina
Vedecká pracovníčka
Ing.
Helena
Odborná pracovníčka VŠ
PhDr.
Katarina
Odborná pracovníčka VŠ
RNDr.
Ľubica
Odborná pracovníčka VŠ
Mgr.
Peter
Odborný pracovník VŠ
Mgr.
Iveta
Odborná pracovníčka VŠ
Mgr.
Nikola
Odborná pracovníčka VŠ
RNDr.
Veronika
Odborná pracovníčka VŠ
RNDr., PhD.
Mária
Vedecká pracovníčka
JUDr., PhD.
Ján
Vedecký pracovník
PhDr.
Ľuboš
Odborný pracovník VŠ
Mgr. Art.
Attila
Odborný pracovník VŠ
Ing.
Tatiana
Odborná pracovníčka VŠ
RNDr., CSc.
Viera
Vedecká pracovníčka
Mgr.
Veronika
Odborná pracovníčka VŠ
PaedDr.
Zuzana
Odborná pracovníčka VŠ
PhDr., PhD.
Vladimír
Vedecký pracovník
JUDr., PhD.
Ján
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Andrej
Vedecký pracovník
Mgr.
Milota
Odborná pracovníčka VŠ

Kongresové centrum SAV ACADEMIA, Stará Lesná

Mgr.
Iveta
Odborná pracovníčka VŠ
PhDr.
Norbert
Odborný pracovník VŠ

Kongresové centrum SAV Smolenice

Ing.
Katarína
Odborná pracovníčka VŠ
Ing.
Iveta
Odborná pracovníčka VŠ
Ing.
Timea
Odborná pracovníčka VŠ
Mgr.
Agáta
Odborná pracovníčka VŠ
Mgr., PhD.
Ľubica
Odborná pracovníčka VŠ

Správa účelových zariadení SAV

Ing.
Róbert
Odborný pracovník VŠ
Ing.
Zuzana
Odborná pracovníčka VŠ
 
Igor
Odborný pracovník VŠ

Technicko-hospodárska správa ústavov spoločenských vied SAV v Bratislave

Ing.
Zuzana
Odborná pracovníčka VŠ
Mgr.
Marián
Odborná pracovníčka VŠ
Mgr.
Ruth
Odborná pracovníčka VŠ
Ing.
Dominika
Odborná pracovníčka VŠ
Ing.
Zuzana
Odborná pracovníčka VŠ
Ing.
Nikoleta
Odborná pracovníčka VŠ
Ing.
Milena
Odborná pracovníčka VŠ
Ing.
Soňa
Odborná pracovníčka VŠ
Ing., MBA
Gabriela
Odborná pracovníčka VŠ

VEDA, vydavateľstvo SAV

JUDr.
Milan
Odborný pracovník VŠ
Ing.
Ivan
Odborný pracovník VŠ
Mgr.
Peter
Odborný pracovník VŠ
PhDr.
Pavol
Odborný pracovník VŠ
Mgr.
Stanislava
Odborná pracovníčka VŠ
Ing.
Judita
Odborná pracovníčka VŠ
Mgr.
Marek
Odborný pracovník VŠ
Ing.
Martina
Odborná pracovníčka VŠ
Ing.
Bohumil
Odborný pracovník VŠ

Výpočtové stredisko SAV

Mgr., PhD.
Martin
Odborný pracovník VŠ
Ing.
Janka
Odborná pracovníčka VŠ
Mgr., PhD.
Lukáš
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Jozef
Vedecký pracovník
Ing.
Tomáš
Odborný pracovník VŠ
Mgr., PhD.
Filip
Samostatný vedecký pracovník
Mgr.
Martin
Odborný pracovník VŠ
Ing.
Michal
Odborný pracovník VŠ
Mgr.
Štefánia
Odborná pracovníčka VŠ
Ing.
Pavol
Odborný pracovník VŠ
RNDr.
Gabriela
Odborná pracovníčka VŠ
Ing.
Monika
Odborná pracovníčka VŠ
doc. Ing., PhD.
Martin
Odborný pracovník VŠ
Ing., PhD.
Marek
Odborný pracovník VŠ
Ing.
Jozef
Odborný pracovník VŠ
MSc.
Miloslav
Odborný pracovník VŠ
Ing.
Irena
Odborná pracovníčka VŠ
Ing.
Martina
Odborná pracovníčka VŠ

Počet členov a členiek akademickej obce: 91