Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam pracovníkov

Centrum spoločných činností SAV, v. v. i.

Titul Meno E-mail Telefón
Ing.
Eva
neuvedený
Ing.
Annamária
02/ 3229 3118
Mgr.
Anna
0902 084 340
Ing.
Nikola
0902 125 299
Mgr.
Soňa
neuvedený
Ing.
Ľubica
0908 942 730
Mgr.
Dávid
0902 451 591
Mgr.
Lívia
0911 708 483
Ing.
Anna
02/ 3229 3151
Ing.
Tatiana
0902 111 049
Ing.
Martina
neuvedený
Ing.
Vladimír
neuvedený

Archív SAV

Mgr.
Branislav
02/32 447 441
Mgr., PhD.
Jana
02/32 447 440
Mgr.
Ján
02/32 447 442
Mgr.
Ladislav
02/32 447 442
Mgr.
Iveta
02/ 32 447 441
Mgr., PhD.
Kristína
02/32 447 441
Ing.
Jana
02/32 447 440

Encyklopedický ústav SAV

Mgr., PhD.
Jozef
02/2090 7934
Mgr.
Zdenka
02/ 20907918
Ing.
Anita
02/ 20907911
Mgr.
Drahomíra
02/ 20907931
PhDr.
Iveta
02/ 20907924
Ing.
Tatiana
02/ 20907930
Mgr., PhD.
Nina
0 220 907 919
Ing.
Helena
02/ 20907922
PhDr.
Katarina
02/ 20907918
RNDr.
Ľubica
02/ 20907925
Mgr.
Peter
02/ 20907929
Mgr.
Iveta
02/ 20907923
Mgr.
Nikola
02/20907924
RNDr.
Veronika
02/ 20907979
RNDr., PhD.
Mária
neuvedený
JUDr., PhD.
Ján
02/ 20907930
PhDr.
Ľuboš
02/ 20907932
Mgr. Art.
Attila
02/ 2090 7913
Ing.
Tatiana
+421903895287
RNDr., CSc.
Viera
02/ 20907915
Mgr.
Veronika
02/ 2090 7912
PaedDr.
Zuzana
02/ 20907926
PhDr., PhD.
Vladimír
02/ 20907931
JUDr., PhD.
Ján
02/ 20 907 928
Mgr., PhD.
Andrej
02/20 907 914
Mgr.
Milota
02/ 20907916

Kongresové centrum SAV ACADEMIA, Stará Lesná

 
Lucia
052/4467464-6
 
Ivo
052/4467464
Mgr.
Iveta
052/4467464
 
Božena
052/4467464
 
Lucia
052/4467464
 
Lucia
052/4467464-6
 
Agáta
052/4467464-6
 
Tímea
052/4467464-6
 
Iveta
052/4467464
 
Jana
052/4467464
 
Jozef
neuvedený
 
Jana
052/4467464
Mgr.
Ondrej
052/4467464-6
PhDr.
Norbert
052/4467321
 
Lucia
052/4467464
 
Pavol
052/4467464
 
Vladimír
052/4467464
 
Marcela
052/4467464-6
Bc.
Vladimír
052/4467464
 
Eleonóra
052/4467464
 
Viera
052/4467464
 
Ladislav
052/4467464
 
Monika
052/4467464-6
 
Slávka
052/4467464-6
 
Emília
052/4467464

Kongresové centrum SAV Smolenice

Mgr., et Mgr.
Martina
neuvedený
 
Daniela
033/ 5963 232
Ing.
Katarína
033/5963242
 
Mário
neuvedený
 
Dominik
0335963240
Ing.
Iveta
033/5962213
 
Janka
033/5963255
 
Anna
neuvedený
 
Klaudia
033/ 5963 232
Ing.
Timea
033/5963262
 
Pavol
033/ 5963 247
 
Klaudia
033/5963255
 
Ľuboš
neuvedený
 
Marianna
033/ 5963 232
 
Dušan
033/ 5963 232
 
Katarína
033/5963224
 
Katarína
033/5963255
 
Silvia
neuvedený
 
Mária
033/5963256
 
Lucia
033/5963255
 
Miroslav
033/5963246
 
Jozef
033/ 5963 232
 
Oľga
033/ 5963 232
 
Katarína
033/5963255
 
Gabriela
033/5963252
 
Silvia
033/ 5963 232
 
Veronika
033/5963262
 
Peter
033/5963240
 
Pavel
033/ 5963 232
 
Ľubomír
033/ 5963 232
 
Darina
033/ 5963 232
 
Eva
033/ 5963 232
 
Mária
033/ 5963 248
 
Zuzana
033/ 5963 260
Mgr.
Agáta
033/ 5963 248
Mgr., PhD.
Ľubica
033/ 5963 211

Správa účelových zariadení SAV

 
Vladimír
neuvedený
 
Peter
neuvedený
 
Iveta
neuvedený
 
Patrik
neuvedený
 
Vladimír
neuvedený
 
Jozef
neuvedený
 
Erika
0901708296
 
František
neuvedený
Ing.
Róbert
neuvedený
 
Róbert
neuvedený
 
Július
neuvedený
 
Róbert
neuvedený
 
Anton
neuvedený
 
Róbert
02/54774421
 
Ján
0903 555 031
 
Jaroslav
0903 948 043
 
Vladimír
neuvedený
 
Ivana
neuvedený
 
Tibor
neuvedený
 
Ľudmila
neuvedený
Ing.
Zuzana
02/ 3229 3118
Ing.
Ivan
neuvedený
 
Peter
neuvedený
 
Igor
neuvedený
 
Gabriel
neuvedený
 
Pavol
neuvedený
 
Igor
0901 708 276
 
Róbert
neuvedený

Technicko-hospodárska správa ústavov spoločenských vied SAV v Bratislave

Ing.
Zuzana
02/ 5292 6322 kl. 110
 
Ján
02/ 5292 6322-4 kl.111
 
Ľudmila
02/ 5292 6322-4 kl.103
 
Adriana
02/ 5292 6322 kl. 107
 
Mária
02/ 5292 6322
Mgr.
Marián
02/ 5292 6322 kl. 105
Ing.
Vladimír
02/ 5292 6322 kl. 101
Mgr.
Ruth
02/ 5292 6322 kl. 112
 
Alena
02/ 5292 6322-4 kl.107
 
Ľudmila
02/ 5477 7062
Ing.
Dominika
02/ 5292 6322 kl. 110
 
Silvia
02/ 5292 6322-4 kl.109
 
Jozef
0902/ 917 005
Ing.
Zuzana
02/ 5292 3360
 
Alena
02/ 5292 6322-4 kl.115
 
Eva
02/ 5296 3360
Ing.
Nikoleta
02/ 5292 6322 kl. 107
 
Karol
02/ 5292 6322 kl. 111
Ing.
Milena
02/ 5292 6322 kl. 114
JUDr.
Dušan
02/ 5292 6322
Ing.
Soňa
02/ 5292 6322 kl. 106
 
Lýdia
02/ 5292 6322-4 kl.113
Mgr.
Zlata
02/ 5292 6322 kl. 115
 
Anna
02/ 5296 2856
Ing., MBA
Gabriela
02/ 5296 3360

VEDA, vydavateľstvo SAV

JUDr.
Milan
02/ 3229 3700
JUDr., PhD.
Peter
02/ 3229 3777
 
Igor
neuvedený
 
Gabriela
02/ 3229 3709
 
Erika
02/ 3229 3712
Ing.
Ivan
neuvedený
 
Jana
02/ 3229 3701
Mgr.
Peter
02/ 3229 3710
PhDr.
Pavol
02/ 3229 3702
 
Monika
02/ 3229 3712
Mgr.
Stanislava
neuvedený
Ing.
Judita
02/ 3229 3708
Mgr.
Marek
02/ 3229 3701
 
Michal
02/ 3229 3712
Ing.
Martina
02/ 3229 3704
 
Sandra
02/ 3229 3710
Ing.
Bohumil
02/ 3229 3705
 
Yuliia
neuvedený
 
Eva
02/ 3229 3712
 
Milan
02/ 3229 3711

Výpočtové stredisko SAV

Mgr., PhD.
Martin
02/ 3229 3110
Ing.
Janka
02/ 3229 3107
Mgr., PhD.
Lukáš
02/ 3229 3112
Mgr., PhD.
Jozef
02/ 3229 3114
Ing.
Tomáš
02/ 3229 3116
Mgr., PhD.
Filip
02/ 3229 3110
Mgr.
Martin
neuvedený
Ing.
Michal
02/ 3229 3115
Ing.
Štefan
Emeritný pracovník
neuvedený
Ing.
Imrich
Emeritný pracovník
neuvedený
 
Martin
02/ 3229 3116
Mgr.
Štefánia
02/ 3229 3111
Ing.
Pavol
02/ 3229 3125
RNDr.
Gabriela
02/ 3229 3113
Ing.
Monika
02/ 3229 3126
 
Martin
neuvedený
doc. Ing., PhD.
Martin
02/ 3229 3131
Ing., PhD.
Marek
02/ 3229 3110
Ing.
Jozef
02/ 3229 3162
MSc.
Miloslav
02/ 3229 3114
RNDr., CSc.
Ľubomír
02/ 3229 3117
Bc.
Blažej
02/ 3229 3162
Ing.
Irena
02/3229 3155
Ing.
Martina
neuvedený

Aktualizuje: