Informačná stránka organizácie SAV

Logo

Ústredný archív SAV (do 30.4.2018)

Detašované pracovisko

Slovenská akadémia vied
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovenská republika
Stránka organizácie:  http://www.archiv.sav.sk