Information Page of SAS Organisation

Logo

Central Library

Klemensova 19
814 67 Bratislava
Slovak Republic
 

Detached branches

odbor podpory vedy - referát správy a ochrany historických knižničných fondov - Lyceálna knižnica, Konventná 15, Bratislava

odbor knižničných fondov, Dúbravská cesta 9, Bratislava

 
Director: Mgr. Andrea Doktorová
E-mail:
Phone: +421-2-5292 1733
Fax: +421-2-5292 1733
Secretariat: Mgr. Katarína Hrnčiarová
E-mail:
Tel: +421-2-5292 1733 ext. 103
Fax:
 

Central Library Links.