Informačná stránka organizácie SAV

Ústredná knižnica SAV

Publikácie za rok 2019

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
  • Informačný bulletin ÚK SAV. Výkonný redaktor: Ľudmila Čelková [-2010], Jana Kresáková [2011-2012], Natália Pastorková [2012-]. Bratislava : Ústredná knižnica SAV, 1971-. 2x ročne. ISSN 0139-9993. Typ: FAI
  • DOKTOROVÁ, Andrea. Odmeňovanie zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 1. januára 2019. In Knižnica : revue pre knihovníctvo, bibliografiu, knižnú kultúru, informačné systémy a technológie, biografistiku, archív a múzeum knihy a literárnych pamiatok, 2019, roč. 20, č. 1, s. 55-57. ISSN 1335-7026. Typ: BDF
  • KOLLÁROVÁ, Ivona. BACHLEITNER, Norbert. Die literarische Zensur in Österreich von 1751 bis 1848. Mit Beiträgen von Daniel Syrovy, Petr Píša und Michael Wögerbauer. Wien : Böhlau, 2017. 528 s. In CORNOVA : revue české společnosti pro výzkum 18. století, 2018, roč. 8, č. 2, s. 105-109. ISSN 1804-6983. Recenzia na: Die literarische Zensur in Österreich von 1751 bis 1848 / Norbert Bachleitner. - Wien : Böhlau, 2017. - ISBN 978-3-205-20502-9. Typ: EDI
  • PASTORKOVÁ, Natália - ŽIAKOVÁ, Zuzana - DOKTOROVÁ, Andrea - PRIEZVISKO, Meno. Skúšobný záznam - testovanie : repozitár. In Nazov casopisu - test, 2019, roč. 1, č. 1, s. 1-10. Typ: GII

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus