Informačná stránka organizácie SAV

Ústav slovenskej literatúry SAV

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.

Pre rok:

Faktúry

Číslo zmluvy Opis/ Partner Dátum doručenia Suma s DPH (v €)
2020010269 Nákup kníh.  
Eurobooks, s.r.o.
ul. Jesenského 5-9, 811 01 Bratislava
IČO: 36657701
21.05.2020 58,10
00392020 Nákup kníh.  
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
Lazovná 9, 975 58 Banská Bystrica
IČO: 35987006
20.05.2020 29,64
20100025 Nákup kníh.  
Artforum spol. s r.o.
Kozia 20, 811 03 Bratislava
IČO: 35716584
07.05.2020 273,31
20100006 Nákup kníh.  
Artforum spol. s r.o.
Kozia 20, 811 03 Bratislava
IČO: 35716584
03.03.2020 424,64
20100005 Nákup kníh.  
Artforum spol. s r.o.
Kozia 20, 811 03 Bratislava
IČO: 35716584
26.02.2020 61,37
Knižnica 08/2020 Predplatné časopisu Tvorba na r. 2020.  
Spoločnosť pre Tvorbu
Partizánska 2, 811 03 Bratislava
IČO: 36064904
21.02.2020 8,00
964291 Predplatné časopisu História na r. 2020.  
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s.
Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava
IČO: 35792281
17.02.2020 21,00
8817050286 RTVS poplatok.  
RTVS, s.r.o.
Staré Grunty 2, 841 04 Bratislava
IČO: 36857432
31.01.2020 55,74
782030001 Refundácia polročného servisu výťahu.  
Ústav svetovej literatúry SAV
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
IČO: 17050278
27.01.2020 48,00
2020-0059 Predplatné časopisu Knižná revue na r. 2020.  
ARES spol. s r.o.
Športová 5, 831 04 Bratislava
IČO: 31363822
27.01.2020 15,00
5009200222 Areálové služby 1.Q. 2020.  
CSČ SAV oz SÚZ
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
IČO: 00398144
23.01.2020 236,22
Knižnica 3/2020 Predplatné časopisu Glosolália na r. 2020.  
Glosolália o.z.
J. C. Hronského 6, 831 02 Bratislava
IČO: 42263646
22.01.2020 16,00
5009200145 Rozúčtovanie elektrickej energie - serverovňa 11 - 12/2019.  
CSČ SAV oz SÚZ
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
IČO: 00398144
22.01.2020 144,16
20208047 Predplatné časopisu Slovenské pohľady na r. 2020.  
Matica slovenská
P. Mudroňa 1, 036 01 Martin
IČO: 00179027
20.01.2020 17,60
5009200117 Rozúčtovanie vodného, stočného a zrážkovej vody 11, 12/2019.  
CSČ SAV oz SÚZ
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
IČO: 00398144
17.01.2020 157,92
Knižnica 2/2020 Nákup kníh.  
OZ GALANTA LITERÁRNA
Krásna 1121/95, 924 01 Galanta
IČO: 37990268
16.01.2020 17,50
5009200095 Rozúčtovanie elektrickej energie 11 - 12/2019.  
CSČ SAV oz SÚZ
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
IČO: 00398144
16.01.2020 123,70
518120013 Refundácia nákladov 12/2019.  
CSČ SAV oz THS ÚSV SAV
Klemensova 19, 813 64 Bratislava
IČO: 00398144
15.01.2020 128,67
200018 Stravné lístky 1/2020.  
Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby
Hody 1650, 924 01 Galanta
IČO: 11707402
08.01.2020 157,20
8249659433 Telefónne poplatky 12/2019.  
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
07.01.2020 39,26
12020 Grafické spracovanie časopisu Slovenská literatúra 6/2019.  
Ing. Gabriela Kočárová K-GRAPHIC
Alžbetin Dvor 917, 900 42 Miloslavov
IČO: 17453356
02.01.2020 200,00