Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Ústav slovenskej literatúry SAV, v. v. i.

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Faktúry pre rok:  
Zoznam došlých faktúr je dostupný na tejto adrese.
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum doručenia Suma s DPH (€)
6428630 Nákup knihy.  
Libristo Media s.r.o.
Sychrov 55, 755 01 Vsetín, ČR
IČO: 04448367
Objednávka: obj. Knižnica 12/2023
2. 6. 2023 82,38
0112/2023 Časopis Verzia 4/2022.  
O.z. DoSlov
Novoveská 6086/10, 841 07 Bratislava
IČO: 52601684
Objednávka: obj. Knižnica 11/2023
6. 4. 2023 8,00
1000213023 Nákup kníh.  
Artforum spol. s r.o.
Kozia 20, 811 03 Bratislava
IČO: 35716584
Objednávka: obj. Knižnica 10/2023
22. 3. 2023 476,85
F523019292 Nákup knihy.  
Preskoly.sk s.r.o.
Vajnorská 10601/136A, 831 04 Bratislava
IČO: 51692881
Objednávka: obj. Knižnica 09/2023
21. 3. 2023 28,28
20230101118 Nákup kníh.  
Eurobooks, s.r.o.
Jesenského 5-9, 811 01 Bratislava
IČO: 36657701
Objednávka: obj. Knižnica 07/2023
17. 3. 2023 91,80
16000056 Nákup knihy.  
Slovart G.T.G., s.r.o.
Krupinská 4, 852 99 Bratislava
IČO: 31346359
Objednávka: obj. Knižnica 06/2023
10. 3. 2023 156,64
222502 Nákup knihy.  
Slovart G.T.G., s.r.o.
Krupinská 4, 852 99 Bratislava
IČO: 31346359
Objednávka: obj. Knižnica 05/2023
9. 3. 2023 295,90
914996 Predplatné - časopis Rozum.  
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s.
Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava
IČO: 35792281
Objednávka: obj. Knižnica 04/2023
27. 2. 2023 46,50
1379536101 Nákup knihy.  
Martinus, s.r.o.
Gorkého 4, 036 01 Martin
IČO: 45503249
Objednávka: obj. Knižnica 03/2023
16. 2. 2023 16,38
FV2300008 Nákup kníh.  
Slovenské literárne centrum
Nám. SNP 12, 812 24 Bratislava
IČO: 31752381
Objednávka: obj. Knižnica 02/2023
31. 1. 2023 44,80
8817050286 RTVS poplatok 1. Q.  
RTVS, s.r.o.
Staré Grunty 2, 841 04 Bratislava
IČO: 36857432
31. 1. 2023 55,74
20238036 Predplatné - časopis Slovenské pohľady.  
Matica slovenská
P. Mudroňa 1, 036 01 Martin
IČO: 00179027
Objednávka: obj. Knižnica 01/2023
20. 1. 2023 25,30
8320667296 Služby mobilnej siete.  
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Zmluva: Zmluva o poskytovaní verejných
17. 1. 2023 2,00
518122259 Refundácia nákladov 12/2022.  
CSČ SAV, v. v. i. oz THS ÚSV
Klemensova 19, 813 64 Bratislava
IČO: 00398144
Zmluva: Dodatok 1/2020 zo 7.12.2020
17. 1. 2023 72,55
8320331154 Telefónny poplatok 12/2022.  
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Zmluva: Dodatok k Zmluve 9923717443.
4. 1. 2023 14,00