Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Ústav slovenskej literatúry SAV, v. v. i.

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Objednávky pre rok:  
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum vyhotovenia Suma s DPH (€)
obj. Knižnica 10/2023 Nákup kníh.  
Artforum spol. s r.o.
Kozia 20, 811 03 Bratislava
IČO: 35716584
21. 3. 2023 480,00
obj. Knižnica 07/2023 Nákup kníh.  
Eurobooks, s.r.o.
Jesenského 5-9, 811 01 Bratislava
IČO: 36657701
13. 3. 2023 95,00
obj. Knižnica 12/2023 Nákup knihy.  
Libristo Media s.r.o.
Sychrov 55, 755 01 Vsetín, ČR
IČO: 04448367
2. 6. 2023 83,00
obj. Knižnica 03/2023 Nákup knihy.  
Martinus, s.r.o.
Gorkého 4, 036 01 Martin
IČO: 45503249
15. 2. 2023 17,00
obj. Knižnica 1/2023 Predplatné - časopis Slovenské pohľady.  
Matica slovenská
P. Mudroňa 1, 036 01 Martin
IČO: 00179027
16. 1. 2023 25,30
obj. Knižnica 04/2023 Predplatné - časopis Rozum.  
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s.
Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava
IČO: 35792281
16. 2. 2023 47,00
obj. Knižnica 11/2023 Časopis Verzia 4/2022.  
O.z. DoSlov
Novoveská 6086/10, 841 07 Bratislava
IČO: 52601684
6. 4. 2023 8,00
obj. Knižnica 09/2023 Nákup knihy.  
Preskoly.sk s.r.o.
Vajnorská 10601/136A, 831 04 Bratislava
IČO: 51692881
20. 3. 2023 30,00
obj. Knižnica 06/2023 Nákup knihy.  
Slovart G.T.G., s.r.o.
Krupinská 4, 852 99 Bratislava
IČO: 31346359
9. 3. 2023 160,00
obj. Knižnica 05/2023 Nákup knihy.  
Slovart G.T.G., s.r.o.
Krupinská 4, 852 99 Bratislava
IČO: 31346359
8. 3. 2023 300,00
obj. Knižnica 2/2023 Nákup kníh.  
Slovenské literárne centrum
Nám. SNP 12, 812 24 Bratislava
IČO: 31752381
25. 1. 2023 45,00