Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Ústav slovenskej literatúry SAV, v. v. i.

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Objednávky pre rok:  
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum vyhotovenia Suma s DPH (€)
obj. 16/2023 Dodávka, montáž a oprava okien a žalúzií.  
Ing. Milan Magula Jr.
Istrijská 94, 841 07 Bratislava
IČO: 30160847
7. 3. 2023 2 328,00
obj. 9/2023 Objednávka priestorov v MKC SAV.  
CSČ SAV, v. v. i. oz VEDA, vydavateľstvo SAV
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
IČO: 00398144
20. 2. 2023 1 050,00
obj. 19/2023 Nákup tonerov.  
3p slúži Vám, s. r. o.
Zátišie 1836/17, 925 21 Sládkovičovo
IČO: 50975455
8. 3. 2023 595,68
obj. 20/2023 Nákup počítačovej techniky.  
Alza. sk s.r.o.
Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava
IČO: 36562939
13. 3. 2023 532,39
obj. Knižnica 10/2023 Nákup kníh.  
Artforum spol. s r.o.
Kozia 20, 811 03 Bratislava
IČO: 35716584
21. 3. 2023 480,00
obj. 13/2023 Občerstvenie na 2. Medzinárodné sympózium.  
CSČ SAV, v. v. i. oz VEDA, vydavateľstvo SAV
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
IČO: 00398144
2. 3. 2023 468,00
obj. Knižnica 14/2023 Nákup kníh.  
Artforum spol. s r.o.
Kozia 20, 811 03 Bratislava
IČO: 35716584
12. 6. 2023 450,00
obj. Knižnica 18/2023 Nákup kníh.  
Artforum spol. s r.o.
Kozia 20, 811 03 Bratislava
IČO: 35716584
9. 10. 2023 430,00
obj. 10/2023 Nákup tonerov.  
3p slúži Vám, s. r. o.
Zátišie 1836/17, 925 21 Sládkovičovo
IČO: 50975455
21. 2. 2023 420,00
obj. 8/2023 Stravné lístky 3/2023.  
Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby
Hody 1650, 924 01 Galanta
IČO: 11707402
15. 2. 2023 312,00
obj. Knižnica 05/2023 Nákup knihy.  
Slovart G.T.G., s.r.o.
Krupinská 4, 852 99 Bratislava
IČO: 31346359
8. 3. 2023 300,00
obj. 7/2023 Skenovanie kníh.  
Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 7315/8A, 811 04 Bratislava
IČO: 00151882
10. 2. 2023 300,00
obj. 17/2023 Nákup drogérie.  
3p slúži Vám, s. r. o.
Zátišie 1836/17, 925 21 Sládkovičovo
IČO: 50975455
8. 3. 2023 266,46
obj. Knižnica 30/2023 Nákup kníh.  
Artforum spol. s r.o.
Kozia 20, 811 03 Bratislava
IČO: 35716584
1. 12. 2023 210,00
obj. 15/2023 Príprava grafických bannerov na sociálne siete a webové stránky.  
DATEX Peter Javorík
Piešťanská 12, 010 08 Žilina
IČO: 14231328
10. 3. 2023 200,00
obj. Knižnica 06/2023 Nákup knihy.  
Slovart G.T.G., s.r.o.
Krupinská 4, 852 99 Bratislava
IČO: 31346359
9. 3. 2023 160,00
obj. Knižnica 29/2023 Nákup kníh.  
Artforum spol. s r.o.
Kozia 20, 811 03 Bratislava
IČO: 35716584
1. 12. 2023 145,00
obj. Knižnica 13/2023 Nákup knihy.  
Eurobooks, s.r.o.
ul. Jesenského 5-9, 811 01 Bratislava
IČO: 36657701
1. 6. 2023 145,00
obj. 1/2023 Stravné lístky 1/2023.  
Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby
Hody 1650, 924 01 Galanta
IČO: 11707402
11. 1. 2023 144,00
obj. Knižnica 27/2023 Predplatné časopisov Romboid, Dotyky, Literárny týždenník, Historický časopis, Vlna na r. 2024.  
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124
29. 11. 2023 130,00
obj. Knižnica 28/2023 Nákup kníh.  
Eurobooks, s.r.o.
ul. Jesenského 5-9, 811 01 Bratislava
IČO: 36657701
1. 12. 2023 115,00
obj. 6/2023 Úhrada konferenčného poplatku.  
Universita' degli Studi di MILANO
Via Festa del Perdono 7, 20122 Milano
1. 2. 2023 114,75
obj. 2/2023 Príprava logotypu 2. medzinárodné sympózium literárno-vedeckej slovakistiky.  
DATEX Peter Javorík
Piešťanská 12, 010 08 Žilina
IČO: 14231328
16. 1. 2023 100,00
obj. Knižnica 07/2023 Nákup kníh.  
Eurobooks, s.r.o.
Jesenského 5-9, 811 01 Bratislava
IČO: 36657701
13. 3. 2023 95,00
obj. Knižnica 12/2023 Nákup knihy.  
Libristo Media s.r.o.
Sychrov 55, 755 01 Vsetín, ČR
IČO: 04448367
2. 6. 2023 83,00
obj. Knižnica 25/2023 Nákup kníh.  
Eurobooks, s.r.o.
ul. Jesenského 5-9, 811 01 Bratislava
IČO: 36657701
22. 11. 2023 68,00
obj. 12/2023 Občerstvenie na seminár.  
D&S Demovič a syn Ing. Štefan Demovič
Za Koníčkom 16, 902 01 Pezinok
IČO: 11652241
1. 3. 2023 56,00
obj. Knižnica 22/2023 Nákup knihy.  
Martinus, s.r.o.
Gorkého 4, 036 01 Martin
IČO: 45503249
13. 11. 2023 47,00
obj. Knižnica 04/2023 Predplatné - časopis Rozum.  
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s.
Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava
IČO: 35792281
16. 2. 2023 47,00
obj. 4/2023 Nákup kancelárskych potrieb.  
3p slúži Vám, s. r. o.
Zátišie 1836/17, 925 21 Sládkovičovo
IČO: 50975455
26. 1. 2023 45,00
Začiatok  Späť
1
2
Ďalej  Koniec