Informačná stránka organizácie SAV

Ústav slovenskej literatúry SAV

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.

Pre rok:

Objednávky

Číslo zmluvy Opis/ Partner Dátum vyhotovenia Suma s DPH (v €)
obj. 1/2019 Stravné lístky 1/2019.  
Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby
Hody 1650, 924 01 Galanta
IČO: 11707402
08.01.2019 324,00
obj. 10/2019 IT služby.  
Lukáš Čuba
Ľubietová, Nová Zábava 467/10, 976 55 Banská Bystrica
IČO: 47917491
15.02.2019 200,00
obj. 11/2019 Nákup licencií.  
exe, a.s.
Plynárenská 1, 821 09 Bratislava
IČO: 17321450
06.03.2019 694,85
obj. 12/2019 Tyč na mop.  
LIA affari s.r.o.
Dlhá nad Váhom 433, 927 05
IČO: 48108634
28.02.2019 9,57
obj. 12a/2019 Tlač etikiet.  
Cosmotron Slovakia s r.o.
Bratislavská 57, 908 48 Kopčany
IČO: 36232513
28.02.2019 11,58
obj. 13/2019 Odpadkové koše na triedenie.  
Internet Mall Slovakia s.r.o.
Galvaniho 6, 821 04 Bratislava
IČO: 35950226
04.03.2019 29,02
obj. 14/2019 Preklad resumé do časopisu Slovenská literatúra 1/2019 do AJ.  
Mgr. Vladislav Kmec
Kozmonautov 929/7, 900 21 Svätý Jur
IČO: 40297551
04.03.2019 20,00
obj. 15/2019 Nákup tonerov.  
3P Slúži Vám, s.r.o.
Zátišie 1836/17, 925 21 Sládkovičovo
IČO: 50975455
07.03.2019 310,56
obj. 16/2019 Nákup tlačiarne.  
GEMMA a.s.
Odborárska 50, 831 02 Bratislava
IČO: 31326528
12.03.2019 775,20
obj. 17/2019 Kancelárske potreby.  
3P Slúži Vám, s.r.o.
Zátišie 1836/17, 925 21 Sládkovičovo
IČO: 50975455
13.03.2019 534,49
obj. 19/2019 Občerstvenie na vedecký seminár.  
D&S Demovič a syn Ing. Štefan Demovič
Za Koníčkom 16, 902 01 Pezinok
IČO: 11652241
18.03.2019 86,41
obj. 20/2019 Ubytovanie a strava v KC Smolenice - Výročný seminár.  
CSČ SAV oz Kongresové centrum SAV Smolenice
Zámocká 18, 919 04 Smolenice
IČO: 00398144
18.03.2019 0,00
obj. 21/2019 Nákup - Externý disk, Flash disk.  
Alza.cz a.s.
Jateční 33a, 170 00 Praha 7 - Holešovice
IČO: 27082440
18.03.2019 181,90
obj. 22/2019 Korektúra resumé do časopisu Slovenská literatúra.  
Mgr. Vladislav Kmec
Kozmonautov 929/7, 900 21 Svätý Jur
IČO: 40297551
18.03.2019 6,60
obj. 22/2019 Tlač etikiet.  
COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o.
Bratislavská 57, 908 48 Kopčany
IČO: 36232513
11.06.2019 13,18
obj. 22a/2019 Preklad anotácie do angličtiny.  
Mgr. Vladislav Kmec
Kozmonautov 929/7, 900 21 Svätý Jur
IČO: 40297551
18.03.2019 21,00
obj. 23/2019 Preklad resumé do časopisu Slovenská literatúra 2/2019 do AJ.  
Mgr. Vladislav Kmec
Kozmonautov 929/7, 900 21 Svätý Jur
IČO: 40297551
18.03.2019 60,00
obj. 24/2019 Stravné lístky 4/2019.  
Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby
Hody 1650, 924 01 Galanta
IČO: 11707402
03.04.2019 162,00
obj. 25/2019 Prenájom priestorov, techniky a občerstvenie - konferencia.  
CSČ SAV oz VEDA, vydavateľstvo SAV
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
IČO: 00398144
04.04.2019 0,00
obj. 26/2019 Grafický návrh a spracovanie plagátu konferencie.  
Mgr. Art. Peter Javorík, ARTD STUDIO PIDZEJ
Pod Kalváriou 259/9, 085 01 Bardejov
IČO: 45246521
03.04.2019 50,00
obj. 26a/2019 Spracovanie smernice o VO.  
Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.o.
Nová 308/59, 931 01 Šamorín
IČO: 47971592
03.04.2019 60,00
obj. 28/2019 Preklad textov do AJ.  
Mgr. Martin Aksamít
Holíčska 19, 851 05 Bratislava
IČO: 50357956
10.04.2019 315,00
obj. 29/2019 Preklad štúdie do AJ vrátane korektúry.  
Autumn Letters s. r. o.
9. mája 248/14, 059 21 Svit
IČO: 51130564
10.04.2019 300,00
obj. 3/2019 Počítačová technika, tonery.  
Alza.cz a.s.
Jateční 33a, 170 00 Praha 7 - Holešovice
IČO: 27082440
04.02.2019 599,50
obj. 31/2019 Stravné lístky 5/2019.  
Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby
Hody 1650, 924 01 Galanta
IČO: 11707402
09.05.2019 180,00
obj. 32/2019 Stravné lístky 6/2019.  
Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby
Hody 1650, 924 01 Galanta
IČO: 11707402
03.06.2019 198,00
obj. 33/2019 Roll-Op Standard, tlač roll-up bannera  
TALLUS, spol. s r.o.
Istrijská 8/D, 841 07 Bratislava
IČO: 31363873
18.06.2019 132,00
obj. 34/2019 Výroba záložiek - papier, tlač.  
ANWELL, s. r. o.
Blagoevova 16, 851 04 Bratislava
IČO: 45268193
18.06.2019 0,00
obj. 35/2019 Stravné lístky 7/2019.  
Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby
Hody 1650, 924 01 Galanta
IČO: 11707402
04.07.2019 180,00
obj. 36/2019 Počítačová technika.  
Enox, s.r.o.
Majerníkova 1B, 841 05 Bratislava
IČO: 36775207
09.07.2019 786,19
obj. 37/2019 Realizácia GDPR.  
RATIO SERVICES s.r.o.
Priehradná 59, 821 07 Bratislava
IČO: 45299391
09.07.2019 360,00
obj. 38/2019 Počítačová technika.  
Alza.cz a.s.
Jateční 33a, 170 00 Praha 7
IČO: 27082440
24.07.2019 686,98
obj. 39/2019 Nákup drogérie, kancelárskych potrieb.  
3P slúži Vám, s.r.o.
Zátišie 1836/17, 925 21 Sládkovičovo
IČO: 50975455
29.07.2019 325,80
obj. 4/2019 Knižničný vozík.  
CEIBA spol. s.r.o.
Nánanská cesta 36, 943 01 Štúrovo
IČO: 36548090
05.02.2019 425,82
obj. 40/2019 Preklad resumé a korektúra do časopisu SL č. 3/2019.  
Mgr. Vladislav Kmec
Kozmonautov 929/7, 900 21 Svätý Jur
IČO: 40297551
29.07.2019 46,60
obj. 41/2019 Preklad textov do AJ.  
Mgr. Vladislav Kmec
Kozmonautov 929/7, 900 21 Svätý Jur
IČO: 40297551
29.07.2019 17,00
obj. 42/2019 Preklad resumé do časopisu Slovenská literatúra 4/2019 do AJ.  
Mgr. Vladislav Kmec
Kozmonautov 929/7, 900 21 Svätý Jur
IČO: 40297551
05.08.2019 20,00
obj. 42a/2019 Preklad resumé do časopisu Slovenská literatúra 5/2019 do AJ.  
Mgr. Vladislav Kmec
Kozmonautov 929/7, 900 21 Svätý Jur
IČO: 40297551
05.08.2019 50,00
obj. 43/2019 Grafické spracovanie časopisu Slovenská literatúra 1-3/2019  
Ing. Gabriela Kočárová K-GRAPHIC
Alžbetin Dvor 917, 900 42 Miloslavov
IČO: 17453356
12.08.2019 600,00
obj. 44/2019 Vytvorenie loga ÚSlL a sprievodných grafických podkladov.  
Mgr. Art. Peter Javorík, ARTD STUDIO PIDZEJ
Pod Kalváriou 259/9, 085 01 Bardejov
IČO: 45246521
12.08.2019 200,00

1/4  Ďalej Koniec