Informačná stránka organizácie SAV

Ústav slovenskej literatúry SAV

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.

Pre rok:

Objednávky

Číslo zmluvy Opis/ Partner Dátum vyhotovenia Suma s DPH (v €)
obj. 31/2019 Stravné lístky 5/2019.  
Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby
Hody 1650, 924 01 Galanta
IČO: 11707402
09.05.2019 180,00
obj. 32/2019 Stravné lístky 6/2019.  
Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby
Hody 1650, 924 01 Galanta
IČO: 11707402
03.06.2019 198,00
obj. 35/2019 Stravné lístky 7/2019.  
Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby
Hody 1650, 924 01 Galanta
IČO: 11707402
04.07.2019 180,00
obj. Knižnica 18/2019 Nákup kníh.  
Imrich Bajmóczy. Antikvariát u Slimáka.
Detvianska 13, 831 06 Bratislava
IČO: 35330023
27.05.2019 11,00
obj. 43/2019 Grafické spracovanie časopisu Slovenská literatúra 1-3/201  
Ing. Gabriela Kočárová K-GRAPHIC
Alžbetin Dvor 917, 900 42 Miloslavov
IČO: 17453356
12.08.2019 600,00
obj. 26a/2019 Spracovanie smernice o VO.  
Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.o.
Nová 308/59, 931 01 Šamorín
IČO: 47971592
03.04.2019 60,00
obj. 13/2019 Odpadkové koše na triedenie.  
Internet Mall Slovakia s.r.o.
Galvaniho 6, 821 04 Bratislava
IČO: 35950226
04.03.2019 29,02
obj. Knižnica 13/2019 Zviazanie kníh a časopisov.  
Kníhviazačstvo J + D, spol. s r.o.
Mesačná 8, 821 02 Bratislava
IČO: 44783761
09.05.2019 650,00
obj. 5/2019 Návlek na mop.  
LIA affari s.r.o.
Dlhá nad Váhom 433, 927 05
IČO: 48108634
08.02.2019 32,19
obj. 12/2019 Tyč na mop.  
LIA affari s.r.o.
Dlhá nad Váhom 433, 927 05
IČO: 48108634
28.02.2019 9,57
obj. 48/2019 Zakúpenie knižných titulov na reprezentačné účely.  
Literárne informačné centrum
Nám. SNP 12, 812 24 Bratislava
IČO: 31752381
19.08.2019 87,00
obj. Knižnica 2/2019 Nákup kníh.  
Literárne informačné centrum - LIC
Nám. SNP 12, 812 24 Bratislava
IČO: 31752381
04.02.2019 44,00
obj. 10/2019 IT služby.  
Lukáš Čuba
Ľubietová, Nová Zábava 467/10, 976 55 Banská Bystrica
IČO: 47917491
15.02.2019 200,00
obj. Knižnica 31/2019 Predplatné časopisu Fraktál na r. 2020.  
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s.
Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava
IČO: 35792281
07.10.2019 15,00
obj. Knižnica 4/2019 Predplatné časopisu História na r. 2019.  
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s.
Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava
IČO: 35792281
06.02.2019 19,80
obj. Knižnica 10/2019 Predplatné časopisu Rozum na r. 2019.  
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s.
Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava
IČO: 35792281
09.04.2019 11,90
obj. 26/2019 Grafický návrh a spracovanie plagátu konferencie.  
Mgr. Art. Peter Javorík, ARTD STUDIO PIDZEJ
Pod Kalváriou 259/9, 085 01 Bardejov
IČO: 45246521
03.04.2019 50,00
obj. 44/2019 Vytvorenie loga ÚSlL a sprievodných grafických podkladov.  
Mgr. Art. Peter Javorík, ARTD STUDIO PIDZEJ
Pod Kalváriou 259/9, 085 01 Bardejov
IČO: 45246521
12.08.2019 200,00
obj. 28/2019 Preklad textov do AJ.  
Mgr. Martin Aksamít
Holíčska 19, 851 05 Bratislava
IČO: 50357956
10.04.2019 315,00
obj. 22/2019 Korektúra resumé do časopisu Slovenská literatúra.  
Mgr. Vladislav Kmec
Kozmonautov 929/7, 900 21 Svätý Jur
IČO: 40297551
18.03.2019 6,60
obj. 22a/2019 Preklad anotácie do angličtiny.  
Mgr. Vladislav Kmec
Kozmonautov 929/7, 900 21 Svätý Jur
IČO: 40297551
18.03.2019 21,00
obj. 40/2019 Preklad resumé a korektúra do časopisu SL č. 3/2019.  
Mgr. Vladislav Kmec
Kozmonautov 929/7, 900 21 Svätý Jur
IČO: 40297551
29.07.2019 46,60
obj. 14/2019 Preklad resumé do časopisu Slovenská literatúra 1/2019 do AJ.  
Mgr. Vladislav Kmec
Kozmonautov 929/7, 900 21 Svätý Jur
IČO: 40297551
04.03.2019 20,00
obj. 23/2019 Preklad resumé do časopisu Slovenská literatúra 2/2019 do AJ.  
Mgr. Vladislav Kmec
Kozmonautov 929/7, 900 21 Svätý Jur
IČO: 40297551
18.03.2019 60,00
obj. 41/2019 Preklad textov do AJ.  
Mgr. Vladislav Kmec
Kozmonautov 929/7, 900 21 Svätý Jur
IČO: 40297551
29.07.2019 17,00
obj. Knižnica 28/2019 Nákup časopisu Vertigo, predplatné.  
OZ FACE - Fórum alternatívnej kultúry a vzdelávania
Cintorínska 20, 082 16 Fintice
IČO: 42232031
03.09.2019 104,00
obj. Knižnica 12/2019 Nákup kníh.  
Prešovská univerzita v Prešove
Ul. 17. novembra 15, 080 01 Prešov
IČO: 17070775
09.05.2019 0,00
obj. Knižnica 12a/2019 Poštovné a balné.  
Prešovská univerzita v Prešove
Ul. 17. novembra 15, 080 01 Prešov
IČO: 17070775
09.05.2019 3,90
obj. 37/2019 Realizácia GDPR.  
RATIO SERVICES s.r.o.
Priehradná 59, 821 07 Bratislava
IČO: 45299391
09.07.2019 360,00
obj. Knižnica 14/2019 Nákup kníh.  
SLOVART - G.T.G. s.r.o.
Krupinská 4, 852 99 Bratislava
IČO: 31346359
09.05.2019 40,00
obj. Knižnica 25/2019 Nákup kníh.  
Slovart G.T.G., s.r.o.
Krupinská 4, P.O.BOX 152, 852 99 Bratislava
IČO: 31346359
02.08.2019 115,00
obj. Knižnica 8/2019 Nákup kníh.  
Slovenská národná knižnica
Nám. J. C. Hronského 1, 036 01 Martin
IČO: 36138517
02.04.2019 35,20
obj. Knižnica 1/2019 Predplatné časopisu Tvorba na r. 2019.  
Spoločnosť pre Tvorbu T
Partizánska 2, 811 03 Bratislava
IČO: 36064904
14.01.2019 8,00
obj. 33/2019 Roll-Op Standard, tlač roll-up bannera  
TALLUS, spol. s r.o.
Istrijská 8/D, 841 07 Bratislava
IČO: 31363873
18.06.2019 132,00
obj. Knižnica 11a/2019 Nákup kníh.  
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Trieda A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
IČO: 00157716
11.04.2019 0,00
obj. Knižnica 20/a/2019 MMVS kniha.  
Ústredná knižnica SAV
Klemensova 19, 814 67 Bratislava
IČO: 00587001
04.06.2019 13,30
obj. Knižnica 11/b/2019 MMVS kniha.  
Ústredná knižnica SAV
Klemensova 19, 814 67 Bratislava
IČO: 00587001
29.04.2019 13,30
obj. 8/2019 Vrecká do vysávača.  
wwworks s.r.o.
Toulovcovo nám. 151, 570 01 Litomyšl-Město
IČO: 05155851
12.02.2019 18,60

Začiatok Späť  2/2