Informačná stránka organizácie SAV

Ústav slovenskej literatúry SAV

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.

Pre rok:

Objednávky

Číslo zmluvy Opis/ Partner Dátum vyhotovenia Suma s DPH (v €)
obj. 58/2019 Výroba knižnej publikácie.  
CSČ SAV – VEDA, vydavateľstvo SAV
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
IČO: 00398144
07.10.2019 2 700,00
obj. 20/2019 Ubytovanie a strava v KC Smolenice - Výročný seminár.  
CSČ SAV oz Kongresové centrum SAV Smolenice
Zámocká 18, 919 04 Smolenice
IČO: 00398144
18.03.2019 0,00
obj. 25/2019 Prenájom priestorov, techniky a občerstvenie - konferencia.  
CSČ SAV oz VEDA, vydavateľstvo SAV
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
IČO: 00398144
04.04.2019 0,00
obj. 19/2019 Občerstvenie na vedecký seminár.  
D&S Demovič a syn Ing. Štefan Demovič
Za Koníčkom 16, 902 01 Pezinok
IČO: 11652241
18.03.2019 86,41
obj. 68/2019 Občerstvenie na kolégium.  
D&S Demovič a syn. Ing. Štefan Demovič
Za Koníčkom 16, 902 01 Pezinok
IČO: 11652241
22.10.2019 35,58
obj. Knižnica 36/2019 Nákup kníh.  
Daniel Kurovec
Hradešínská 1449/50, 101 00 Praha 10
IČO: 67795170
14.11.2019 0,00
obj. 80/2019 Dizajn a zalomenie publikácie.  
designbar, s.r.o.
Záhradnícka 74, 821 08 Bratislava
IČO: 44273461
25.11.2019 1 000,00
obj. 85/2019 Občerstvenie - celoústavná schôdza.  
DOLITO spol. s r.o.
Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava
IČO: 50695975
10.12.2019 133,00
obj. 54/2019 Nákup tonerov.  
Enox, s.r.o.
Majerníkova 1B, 841 05 Bratislava
IČO: 36775207
25.09.2019 114,72
obj. 50/2019 Nákup tonerov.  
Enox, s.r.o.
Majerníkova 1B, 841 05 Bratislava
IČO: 36775207
04.09.2019 459,59
obj. 67/2019 Počítačová technika.  
Enox, s.r.o.
Majerníkova 1B, 841 05 Bratislava
IČO: 36775207
22.10.2019 346,80
obj. 36/2019 Počítačová technika.  
Enox, s.r.o.
Majerníkova 1B, 841 05 Bratislava
IČO: 36775207
09.07.2019 786,19
obj. 45/2019 Licencie ESET.  
Eset, spol. s r.o.
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
IČO: 31333532
14.08.2019 1 176,00
obj. Knižnica 35/2019 Nákup kníh.  
Eurobooks, s.r.o.
ul. Jesenského 5-9, 811 01 Bratislava
IČO: 36657701
29.10.2019 57,78
obj. Knižnica 34/2019 Nákup kníh.  
Eurobooks, s.r.o.
ul. Jesenského 5-9, 811 01 Bratislava
IČO: 36657701
17.10.2019 293,47
obj. Knižnica 33/2019 Nákup kníh.  
Eurobooks, s.r.o.
ul. Jesenského 5-9, 811 01 Bratislava
IČO: 36657701
16.10.2019 489,32
obj. Knižnica 32/2019 Nákup kníh.  
Eurobooks, s.r.o.
ul. Jesenského 5-9, 811 01 Bratislava
IČO: 36657701
15.10.2019 389,89
obj. Knižnica 30/2019 Nákup kníh.  
Eurobooks, s.r.o.
ul. Jesenského 5-9, 811 01 Bratislava
IČO: 36657701
05.08.2019 41,07
obj. Knižnica 17/2019 Nákup kníh.  
Eurobooks, s.r.o.
ul. Jesenského 5-9, 811 01 Bratislava
IČO: 36657701
21.05.2019 88,43
obj. Knižnica 15/2019 Nákup kníh.  
Eurobooks, s.r.o.
Jesenského 5-9, 811 01 Bratislava
IČO: 36657701
10.05.2019 191,00
obj. Knižnica 11/2019 Nákup kníh.  
Eurobooks, s.r.o.
Jesenského 5-9, 811 01 Bratislava
IČO: 36657701
09.04.2019 68,45
obj. Knižnica 9/2019 Nákup kníh.  
Eurobooks, s.r.o.
Jesenského 5-9, 811 01 Bratislava
IČO: 36657701
02.04.2019 74,45
obj. Knižnica 7/2019 Nákup kníh.  
Eurobooks, s.r.o.
Jesenského 5-9, 811 01 Bratislava
IČO: 36657701
08.03.2019 159,65
obj. Knižnica 3/2019 Nákup kníh.  
Eurobooks, s.r.o.
Jesenského 5-9, 811 01 Bratislava
IČO: 36657701
05.02.2019 572,98
obj. 60/2019 Licencie OfficeProPlus 2019.  
exe, a.s.
Plynárenská 1, 821 09 Bratislava
IČO: 17321450
10.10.2019 86,85
obj. 52/2019 Licencie OfficeProPlus 2019.  
exe, a.s.
Plynárenská 1, 821 09 Bratislava
IČO: 17321450
10.09.2019 347,42
obj. 11/2019 Nákup licencií.  
exe, a.s.
Plynárenská 1, 821 09 Bratislava
IČO: 17321450
06.03.2019 694,85
obj. 16/2019 Nákup tlačiarne.  
GEMMA a.s.
Odborárska 50, 831 02 Bratislava
IČO: 31326528
12.03.2019 775,20
obj. 1/2019 Stravné lístky 1/2019.  
Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby
Hody 1650, 924 01 Galanta
IČO: 11707402
08.01.2019 324,00
obj. 60a/2019 Stravné lístky 10/2019.  
Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby
Hody 1650, 924 01 Galanta
IČO: 11707402
10.10.2019 275,10
obj. 9/2019 Stravné lístky 2/2019.  
Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby
Hody 1650, 924 01 Galanta
IČO: 11707402
15.02.2019 216,00
obj. 24/2019 Stravné lístky 4/2019.  
Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby
Hody 1650, 924 01 Galanta
IČO: 11707402
03.04.2019 162,00
obj. 31/2019 Stravné lístky 5/2019.  
Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby
Hody 1650, 924 01 Galanta
IČO: 11707402
09.05.2019 180,00
obj. 32/2019 Stravné lístky 6/2019.  
Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby
Hody 1650, 924 01 Galanta
IČO: 11707402
03.06.2019 198,00
obj. 35/2019 Stravné lístky 7/2019.  
Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby
Hody 1650, 924 01 Galanta
IČO: 11707402
04.07.2019 180,00
obj. 48a/2019 Stravné lístky 9/2019  
Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby
Hody 1650, 924 01 Galanta
IČO: 11707402
02.09.2019 267,24
obj. Knižnica 18/2019 Nákup kníh.  
Imrich Bajmóczy. Antikvariát u Slimáka.
Detvianska 13, 831 06 Bratislava
IČO: 35330023
27.05.2019 11,00
obj. 43/2019 Grafické spracovanie časopisu Slovenská literatúra 1-3/2019  
Ing. Gabriela Kočárová K-GRAPHIC
Alžbetin Dvor 917, 900 42 Miloslavov
IČO: 17453356
12.08.2019 600,00
obj. 50a/2019 Grafické spracovanie časopisu Slovenská literatúra 4/2019  
Ing. Gabriela Kočárová K-GRAPHIC
Alžbetin Dvor 917, 900 42 Miloslavov
IČO: 17453356
04.09.2019 200,00
obj. 96/2019 Grafické spracovanie časopisu Slovenská literatúra 6/2019.  
Ing. Gabriela Kočárová K-GRAPHIC
Alžbetin Dvor 917, 900 42 Miloslavov
IČO: 17453356
18.12.2019 200,00

Začiatok Späť  2/4  Ďalej Koniec