Informačná stránka organizácie SAV

Ústav slovenskej literatúry SAV

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.

Pre rok:

Objednávky

Číslo zmluvy Opis/ Partner Dátum vyhotovenia Suma s DPH (v €)
obj. 60/2019 Licencie OfficeProPlus 2019.  
exe, a.s.
Plynárenská 1, 821 09 Bratislava
IČO: 17321450
10.10.2019 86,85
obj. 59/2019 Počítačová technika.  
Alza.cz a.s.
Jateční 33a, 170 00 Praha 7
IČO: 27082440
10.10.2019 1 069,51
obj. Knižnica 31/2019 Predplatné časopisu Fraktál na r. 2020.  
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s.
Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava
IČO: 35792281
07.10.2019 15,00
obj. 58/2019 Výroba knižnej publikácie.  
CSČ SAV – VEDA, vydavateľstvo SAV
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
IČO: 00398144
07.10.2019 2 700,00
obj. 57/2019 Grafické spracovanie textových podkladov B. Tablic - doplatok.  
správne, s. r. o.
Trnavská cedta 164/48, 821 01 Bratislava
IČO: 46774700
03.10.2019 50,00
obj. 56a/2019 Digitálne kópie archívnych dokumentov.  
Slovenská národná knižnica
Nám. J. C. Hronského 1, 036 01 Martin
IČO: 36138517
02.10.2019 44,00
obj. 56a/2019 Digitálne kópie archívnych dokumentov.  
Slovenská národná knižnica
Nám. J. C. Hronského 1, 036 01 Martin
IČO: 36138517
02.10.2019 44,00
obj. 56/2019 Výroba knižnej publikácie - doplatok.  
CSČ SAV - VEDA vyd. SAV
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
IČO: 00398144
02.10.2019 209,00
obj. 55/2019 Počítačová technika.  
Alza.cz a.s.
Jateční 33a, 170 00 Praha 7
IČO: 27082440
25.09.2019 96,47
obj. 54/2019 Nákup tonerov.  
Enox, s.r.o.
Majerníkova 1B, 841 05 Bratislava
IČO: 36775207
25.09.2019 114,72
obj. Knižnica 29/2019 Nákup kníh.  
Artforum spol. s r.o.
Kozia 20, 811 03 Bratislava
IČO: 35716584
17.09.2019 253,39
obj. 53/2019 Preklad textov do AJ.  
Mgr. Anna Galušová - Semantique. Language studio
Štúrova 388/56, 061 01 Spišská Stará Ves
IČO: 46995951
11.09.2019 105,00
obj. 52/2019 Licencie OfficeProPlus 2019.  
exe, a.s.
Plynárenská 1, 821 09 Bratislava
IČO: 17321450
10.09.2019 347,42
obj. 51/2019 Počítačová technika.  
Alza.cz a.s.
Jateční 33a, 170 00 Praha 7
IČO: 27082440
10.09.2019 1 061,75
obj. 50a/2019 Grafické spracovanie časopisu Slovenská literatúra 4/2019  
Ing. Gabriela Kočárová K-GRAPHIC
Alžbetin Dvor 917, 900 42 Miloslavov
IČO: 17453356
04.09.2019 200,00
obj. 50/2019 Nákup tonerov.  
Enox, s.r.o.
Majerníkova 1B, 841 05 Bratislava
IČO: 36775207
04.09.2019 459,59
obj. 49/2019 Počítačová technika.  
Alza.cz a.s.
Jateční 33a, 170 00 Praha 7
IČO: 27082440
04.09.2019 2 096,18
obj. Knižnica 28/2019 Nákup časopisu Vertigo, predplatné.  
OZ FACE - Fórum alternatívnej kultúry a vzdelávania
Cintorínska 20, 082 16 Fintice
IČO: 42232031
03.09.2019 104,00
obj. 48a/2019 Stravné lístky 9/2019  
Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby
Hody 1650, 924 01 Galanta
IČO: 11707402
02.09.2019 267,24
obj. 48/2019 Zakúpenie knižných titulov na reprezentačné účely.  
Literárne informačné centrum
Nám. SNP 12, 812 24 Bratislava
IČO: 31752381
19.08.2019 87,00
obj. 45/2019 Licencie ESET.  
Eset, spol. s r.o.
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
IČO: 31333532
14.08.2019 1 176,00
obj. 44/2019 Vytvorenie loga ÚSlL a sprievodných grafických podkladov.  
Mgr. Art. Peter Javorík, ARTD STUDIO PIDZEJ
Pod Kalváriou 259/9, 085 01 Bardejov
IČO: 45246521
12.08.2019 200,00
obj. 43/2019 Grafické spracovanie časopisu Slovenská literatúra 1-3/2019  
Ing. Gabriela Kočárová K-GRAPHIC
Alžbetin Dvor 917, 900 42 Miloslavov
IČO: 17453356
12.08.2019 600,00
obj. Knižnica 30/2019 Nákup kníh.  
Eurobooks, s.r.o.
ul. Jesenského 5-9, 811 01 Bratislava
IČO: 36657701
05.08.2019 41,07
obj. 42a/2019 Preklad resumé do časopisu Slovenská literatúra 5/2019 do AJ.  
Mgr. Vladislav Kmec
Kozmonautov 929/7, 900 21 Svätý Jur
IČO: 40297551
05.08.2019 50,00
obj. 42/2019 Preklad resumé do časopisu Slovenská literatúra 4/2019 do AJ.  
Mgr. Vladislav Kmec
Kozmonautov 929/7, 900 21 Svätý Jur
IČO: 40297551
05.08.2019 20,00
obj. Knižnica 25/2019 Nákup kníh.  
Slovart G.T.G., s.r.o.
Krupinská 4, P.O.BOX 152, 852 99 Bratislava
IČO: 31346359
02.08.2019 115,00
obj. Knižnica 23/2019 Nákup kníh.  
Artforum spol. s r.o.
Kozia 20, 811 03 Bratislava
IČO: 35716584
30.07.2019 380,00
obj. 41/2019 Preklad textov do AJ.  
Mgr. Vladislav Kmec
Kozmonautov 929/7, 900 21 Svätý Jur
IČO: 40297551
29.07.2019 17,00
obj. 40/2019 Preklad resumé a korektúra do časopisu SL č. 3/2019.  
Mgr. Vladislav Kmec
Kozmonautov 929/7, 900 21 Svätý Jur
IČO: 40297551
29.07.2019 46,60
obj. 39/2019 Nákup drogérie, kancelárskych potrieb.  
3P slúži Vám, s.r.o.
Zátišie 1836/17, 925 21 Sládkovičovo
IČO: 50975455
29.07.2019 325,80
obj. 38/2019 Počítačová technika.  
Alza.cz a.s.
Jateční 33a, 170 00 Praha 7
IČO: 27082440
24.07.2019 686,98
obj. 37/2019 Realizácia GDPR.  
RATIO SERVICES s.r.o.
Priehradná 59, 821 07 Bratislava
IČO: 45299391
09.07.2019 360,00
obj. 36/2019 Počítačová technika.  
Enox, s.r.o.
Majerníkova 1B, 841 05 Bratislava
IČO: 36775207
09.07.2019 786,19
obj. 35/2019 Stravné lístky 7/2019.  
Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby
Hody 1650, 924 01 Galanta
IČO: 11707402
04.07.2019 180,00
obj. 34/2019 Výroba záložiek - papier, tlač.  
ANWELL, s. r. o.
Blagoevova 16, 851 04 Bratislava
IČO: 45268193
18.06.2019 0,00
obj. 33/2019 Roll-Op Standard, tlač roll-up bannera  
TALLUS, spol. s r.o.
Istrijská 8/D, 841 07 Bratislava
IČO: 31363873
18.06.2019 132,00
obj. 22/2019 Tlač etikiet.  
COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o.
Bratislavská 57, 908 48 Kopčany
IČO: 36232513
11.06.2019 13,18
obj. Knižnica 21/2019 Nákup kníh.  
Artforum spol. s r.o.
Kozia 20, 811 03 Bratislava
IČO: 35716584
07.06.2019 450,00
obj. Knižnica 20/a/2019 MMVS kniha.  
Ústredná knižnica SAV
Klemensova 19, 814 67 Bratislava
IČO: 00587001
04.06.2019 13,30

Začiatok Späť  2/4  Ďalej Koniec