Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Ústav informatiky SAV, v. v. i.

Zverejňovanie rozpočtu, verejných obstarávaní, zákazok s nízkou hodnotou a poskytovaní informácií:
Zákazky s nízkou hodnotou pre rok:  
CPV kód Názov Dátum Suma s DPH (€)
23089 kľakačka   7. 3. 2023 -
23089 kľakačka   7. 3. 2023 -
23090 publikačný poplatok   20. 3. 2023 -
23095 batéria do NB   27. 3. 2023 -
23096 toaletný papier, tekuté mydlo   23. 3. 2023 -
23098 kancelárske potreby   27. 3. 2023 -
23099 práce na príprave nanolitograf. štruktúr   29. 3. 2023 -
23101 slúchadlá   30. 3. 2023 -
23104 poplatok za konf.   3. 4. 2023 -
23106 jazyková korektúra   18. 4. 2023 -
23107 kanc. papier   17. 4. 2023 -
23108 štud, prístup do vedeckej databázy   21. 4. 2023 -
23110 tyčový vysávač   18. 4. 2023 -
23111 optický válec do tlač.   5. 4. 2023 -
23112 záloha na ubyt., na cest. a konf. sl.   9. 5. 2023 -
23113 pevný disk   19. 4. 2023 -
23116 tlačiareň štítkov   24. 4. 2023 -
23117 čistiace a hyg. potreby   17. 4. 2023 -
23119 webkamera, dát. a videokábel   20. 4. 2023 -
23122 nábytok   17. 5. 2023 -
23125 sada príborov   25. 4. 2023 -
23129 záložný zdroj   3. 5. 2023 -
23130 odpadové vrecia   2. 5. 2023 -
23131 čistič okien Karcher   3. 5. 2023 -
23132 prenájom zasad. miest.   2. 6. 2023 -
23134 obranný sprej proti medveďom   19. 4. 2023 -
23135 zmäkčovač vody   4. 5. 2023 -
23136 toaletný papier   4. 5. 2023 -
23137 kombinovaná vŕtačka   11. 5. 2023 -
23139 nožný pedál pre ovládanie prepis. softwéru   11. 5. 2023 -
Začiatok  Späť
3
7
Ďalej  Koniec