Informačná stránka organizácie SAV

Neurobiologický ústav BMC SAV

Publikácie za rok 2020

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
  • BALÍK, Vladimír** - KOURILOVÁ, Pavla - ŠULLA, Igor - VRBKOVÁ, Jana - SROVNAL, Josef - TAKIZAWA, Katsumi - HAJDUCH, Marian. Recurrence of surgically treated parasagittal meningiomas: a meta-analysis of risk factors. In Acta Neurochirurgica, 2020, vol., p. (2019: 1.817 - IF, Q3 - JCR, 0.754 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0001-6268. Typ: ADMA
  • BARBUŠINOVÁ, Eva** - IGLÓDYOVÁ, Adriana - ČURLÍK, Ján - LAZAR, Peter - MRAVCOVÁ, Kristína - ŠTRKOLCOVÁ, Gabriela - MUCHA, Rastislav - KAROLOVÁ, Renata. First molecular detection of Onchocerca flexuosa (Wedl, 1856) in red deer in Slovakia. In Parasitology Research, 2020, vol.119, no. 3, p.985-990. (2019: 1.641 - IF, Q3 - JCR, 0.686 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0932-0113. Typ: ADCA
  • BONOVÁ, Petra** - JACHOVÁ, Jana - NÉMETHOVÁ, Miroslava - MAČÁKOVÁ, Ľubica - BONA, Martin - GOTTLIEB, Miroslav. Rapid remote conditioning mediates modulation of blood cell paracrine activity and leads to the production of a secretome with neuroprotective features. In Journal of Neurochemistry, 2019, vol., no., p. (2018: 4.870 - IF, Q1 - JCR, 1.896 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2019 - Current Contents). ISSN 0022-3042.(VEGA 2/0029/18 : Úloha glutamátových transporterov krvných buniek v ischemickej tolerancii. VEGA 2/0094/18 : Neuroprotekcia v procese získania ischemickej tolerancie z pohľadu sledovania reakčných dráh v mozgu potkana (proteomická MALDITOF/TOF štúdia)). Typ: ADCA
  • BRAVO-HERNANDEZ, Mariana* - TADOKORO, T.* - NAVARRO, M. - PLATOSHYN, Oleksandr - KOBAYASHI, Yoshiomi - MARSALA, Silvia - MIYANOHARA, A - JUHAS, Stefan - JUHASOVA, Jana - SKALNIKOVA, Helena - TOMORI, Zoltán - VANICKÝ, Ivo - STUDENOVSKA, Hana - PROKS, Vladimír - CHEN, PeiXi - GOVEA-PEREZ, Noe - DITSWORTH, Dara - CIACCI, Joseph D. - GAO, Shang - ZHU, Wenlian - AHRENS, Eric T - DRISCOLL, Shawn P - GLENN, Thomas D - MCALONIS-DOWNES, Melissa - DA CRUZ, Sandrine - PFAFF, Samuel L. - KASPER, Brian K. - CLEVELAND, Don W. - MARSALA, Martin**. Spinal subpial delivery of AAV9 enables widespread gene silencing and blocks motoneuron degeneration in ALS. In Nature medicine, 2020, vol. 26, no. 1, p.118-130. (2019: 36.130 - IF, Q1 - JCR, 15.812 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1078-8956.(APVV-14-0847 : Regenerácia nervových vlákien v biosyntetických vodičoch). Typ: ADCA
  • BURDA, R** - MOROCHOVIČ, R - NÉMETHOVÁ, Miroslava - BURDA, Jozef. Remote ischemic postconditioning as well as blood plasma from double-conditioned donor ameliorate reperfusion syndrome in skeletal muscle. In Journal of Plastic Surgery and Hand Surgery, 2019, vol., p. (2018: 1.037 - IF, Q4 - JCR, 0.449 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2019 - Current Contents). ISSN 2000-656X.(ITMS 26220220043 : Nové možnosti záchrany neurónov v procese oneskorenej smrti použitím nešpecifických stresorov). Typ: ADCA
  • SIHOTSKÝ, Vladimír - BEREK, Peter** - KOPOLOVETS, Ivan - FRANKOVIČOVÁ, Mária - ŠTEFANIČ, Peter - KUBÍKOVÁ, Mária - MUCHA, Rastislav. Cerebral monitoring during carotid endarterectomy using transcranial cerebral oximetry. In Bratislava Medical Journal, 2020, roč. 121, č. 6, s. 431-436. (2019: 1.200 - IF, Q3 - JCR, 0.340 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0006-9248. Typ: ADFA
  • SOYAL, SM** - BONOVÁ, Petra - KWIK, M - ZARA, G - AUER, S - SCHARLER, C - STRUNK, D - NOFZIGER, C - PAULMICHL, M - PATSCH, W**. The Expression of CNS-Specific PPARGC1A Transcripts Is Regulated by Hypoxia and a Variable GT Repeat Polymorphism. In Molecular Neurobiology, 2019, vol., no., p. (2018: 4.586 - IF, Q1 - JCR, 1.472 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0893-7648. Dostupné na internete: <https://link.springer.com/article/10.1007/s12035-019-01731-5>. Typ: ADMA

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus