Informačná stránka organizácie SAV

Ústav materiálového výskumu SAV

Zoznam členov Akademickej obce
 Ing., PhD.  Andrejovská, Jana  Vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Ballóková, Beáta  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Birčáková, Zuzana  Vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Bruncková, Helena  Samostatný vedecký pracovník
 Ing., CSc.  Bureš, Radovan  Samostatný vedecký pracovník
 Ing. Mgr., DrSc.  Ceniga, Ladislav  Vedúci vedecký pracovník
 MSc., PhD.  Csanádi, Tamás  Vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Čiripová, Lucia  Vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Dorčáková, Františka  Vedecký pracovník
 Ing.  Ďurišinová, Katarína  Odborný pracovník VŠ
 prof. RNDr., DrSc.  Dusza, Ján  Vedúci vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Džunda, Róbert  Vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Džupon, Miroslav  Odborný pracovník VŠ
 Ing.  Fáberová, Mária  Odborný pracovník VŠ
 Ing., PhD.  Falat, Ladislav  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr.  Fejerčák, Miloš  Interný doktorand
 Mgr.  Gamcová, Jana  Interný doktorand
 MVDr., PhD.  Giretová, Mária  Vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Girman, Vladimír  Vedecký pracovník
 Mgr.  Hečková, Mária  Interný doktorand
 RNDr., PhD.  Homolová, Viera  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Hrubovčáková, Monika  Vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Hviščová, Petra  Vedecký pracovník
 doc. RNDr., DrSc.  Hvizdoš, Pavol  Samostatný vedecký pracovník
 Ing.  Ivor, Michal  Interný doktorand
 Ing., CSc.  Jakubéczyová, Dagmar  Samostatný vedecký pracovník
 prof. Ing., DrSc.  Janovec, Jozef  Vedúci vedecký pracovník
 Ing.  Kabátová, Margita  Odborný pracovník VŠ
 Ing.  Katana, Vladimír  Odborný pracovník VŠ
 MSc.  Kirkovská, Ivana  Interný doktorand
 Ing.  Kočík, Marek  Odborný pracovník VŠ
 MSc.  Koribanich, Ihor  Interný doktorand
 RNDr., CSc.  Kováč, František  Vedúci vedecký pracovník
 Ing.  Kovaľ, Karol  Odborný pracovník VŠ
 Externý doktorand
 RNDr., PhD.  Kovaľ, Vladimír  Samostatný vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Kovalčíková, Alexandra  Samostatný vedecký pracovník
 Ing.  Kromka, František  Interný doktorand
 RNDr., CSc.  Kupková, Miriam  Samostatný vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Kvetková, Lenka  Vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Lisnichuk, Maksym  Vedecký pracovník
 doc. RNDr., DrSc.  Lofaj, František  Vedúci vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Medvecký, Ľubomír  Samostatný vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Medveď, Dávid  Vedecký pracovník
 RNDr.  Mihalik, Ján  Odborný pracovník VŠ
 doc. Ing., PhD.  Milkovič, Ondrej  Vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Molčanová, Zuzana  Vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Múdra, Erika  Vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Petryshynets, Ivan  Samostatný vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Podobová, Mária  Vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Puchý, Viktor  Vedecký pracovník
 Ing., DrSc.  Saksl, Karel  Vedúci vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Sedlák, Richard  Vedecký pracovník
 Mgr.  Shepa, Ivan  Interný doktorand
 Ing.  Sinaiová, Iveta  Odborný pracovník VŠ
 RNDr., PhD.  Sopčák, Tibor  Vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Strečková, Magdaléna  Samostatný vedecký pracovník
 Ing.  Sülleiová, Katarina  Odborný pracovník VŠ
 Ing., PhD.  Szabó, Juraj  Vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Ševc, Peter  Samostatný vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Štulajterová, Radoslava  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr.  Šuľová, Katarína  Interný doktorand
 Ing.  Varcholová, Dagmara  Interný doktorand
 Ing., PhD.  Vojtko, Marek  Vedecký pracovník
Počet členov Akademickej obce: 63