Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. i.

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Faktúry pre rok:  
Zoznam došlých faktúr je dostupný na tejto adrese.
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum doručenia Suma s DPH (€)
F176/2022 Softvér na spracovanie obrazu  
Algoritmy:SK s.r.o.
Šulekova 6,81106 Bratislava
IČO: 50177711
6. 10. 2022 36 000,00
Obj. 66/2022 Prenájom, ubytovanie, strava seminár 22-24.6.2022  
Restaurant Pension Vintop Karkó
Búč
12. 5. 2022 2 115,00
VF 522210001 Časopis Ekológia (Bratislava) roč. 41, 2022, č.1-4 - 1 ks  
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Banská Bystrica
IČO: 30232295
12. 5. 2022 230,00
VF 522210002 Časopis Ekológia (Bratislava) roč. 41, 2022, č.1-4 - 12 ks  
Ústredná knižnica SAV
Bratislava
IČO: 00587001
12. 5. 2022 2 760,00
VF 522210004 Cestovné náklady p. Šíblová - CP189/22, CP199/22, CP190/22  
Katedra ekológie a environmentalistiky, Fakulta prírodných vied
Nitra
IČO: 00157716
7. 6. 2022 33,00
VF 522210006 Náklady spojené s testovaním zamestnancov Covid 19  
Ministerstvo hospodárstva SR
Bratislava
IČO: 00686832
26. 2. 2022 121,95
VF 522210007 Refakturácia cestovných nákladov CP322/22, CP323/22  
Katedra ekológie a environmentalistiky, Fakulta prírodných vied
Nitra
IČO: 00157716
30. 6. 2022 170,40
VF 522210008 Refakturácia cestovných nákladov CP400,413,352/2022 p. Šíblová  
Katedra ekológie a environmentalistiky, Fakulta prírodných vied
Nitra
12. 8. 2022 102,00
VF 522210009 Spracovanie správy SEA  
Prounion a.s.
Nitra
IČO: 45597103
10. 8. 2022 14 000,00
VF 522210010 Refakturácia cestovných nákladov CP454/2022 p. Šíblová  
Katedra ekológie a environmentalistiky, Fakulta prírodných vied
Nitra
IČO: 00157716
22. 8. 2022 18,00
VF 522210011 Refakturácia cestovných nákladov CP 531/2022 p. Šíblová  
Katedra ekológie a environmentalistiky, Fakulta prírodných vied
Nitra
IČO: 00157716
20. 9. 2022 12,80
VF 522210012 Refakturácia cestovných nákladov CP 544/2022 p. Šíblová  
Katedra ekológie a environmentalistiky, Fakulta prírodných vied
Nitra
IČO: 00157716
30. 9. 2022 25,60
VF 522210013 Refakturácia cestovných nákladov CP 591/2022 p. Šíblová  
Katedra ekológie a environmentalistiky, Fakulta prírodných vied
Nitra
IČO: 00157716
12. 10. 2022 16,55
VF 522210014 Výdavky spojené s realizáciou služieb v rámci projektu VEGA č. 2/0132/21 za rok 2022  
Centrum biológie a biodiverzity
Dúbravská cesta 9, Bratislava - Botanický ústav
IČO: 00679089
20. 10. 2022 3 000,00
VF 522210015 Refakturácia výdavkov spojených s realizáciou projektu VEGA 2/0149/20  
Ústav ekológie lesa SAV v.v.i.
Zvolen
IČO: 00679071
14. 11. 2022 2 000,00
VF 522210018 Realizácia projektu ESA-PECS  
YMS a.s.
Trnava
IČO: 36224278
1. 12. 2022 21 988,00
VF 522250001 Resurvey of GLORIA summits  
University of Vienna
Viedeň, Rakúsko
9. 3. 2022 9 000,00
VF 522250002 Časopis Ekológia (Bratislava) roč. 41, 2022, č.1-4 - 1 ks  
Otto Harrassowitz
Germany
12. 5. 2022 230,00
VF 522250003 Časopis Ekológia (Bratislava) roč. 41, 2022, č.1-4 - 1 ks  
Vysoká škola báňská TU
Ostrava Poruba, ČR
12. 5. 2022 230,00
VF 522250004 Časopis Ekológia (Bratislava) roč. 41, 2022, č.1-4 - 1 ks  
MediaCall s.r.o.
Praha
12. 5. 2022 230,00
VF 522250005 Časopis Ekológia (Bratislava) roč. 41, 2022, č.1-4 - 1 ks  
Suweco CZ s.r.o
Praha CZ
12. 5. 2022 230,00
VF 522250006 Príspevok k pracovnému programu  
Umwelbundesampt GmbH
Rakúsko
20. 7. 2022 13 600,00
VF522210016 Náklady na ubytovanie a stravu pre 6 osôb - meeting ENVIRO +  
Esprit spol. s.r.o.
Banská Štiavnica
IČO: 31563538
14. 11. 2022 323,00
VF522210017 Refundácia cestovných nákladov CP 608/2022 - p. Halada Ľuboš  
Ministestvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Bratislava
IČO: 00164381
25. 11. 2022 275,80