Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Ústav krajinnej ekológie SAV

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Faktúry pre rok:  
Zoznam došlých faktúr je dostupný na tejto adrese.
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum doručenia Suma s DPH (€)
VF 28/2021 Ubytovanie terénny výskum Východná p. Ivan Baláž  
Univerzita Konštantína Filozofa, Katedra ekológie a environmentalistiky
Nitra
IČO: 00157716
29. 9. 2021 28,00
VF 27/2021 Ubytovanie terénny výskum Východná p. Andrea Elgyuttová  
Univerzita Konštantína Filozofa, Katedra ekológie a environmentalistiky
Nitra
IČO: 00257716
29. 9. 2021 21,00
VF 26/2021 Ubytovanie terénny výskum Východná p. Stanislav Dávid  
Univerzita Konštantína Filozofa, Katedra ekológie a environmentalistiky
Nitra
IČO: 00157716
29. 9. 2021 21,00
VF 25/2021 Ubytovanie terénny výskum Východná p. Regina Mišovičová  
Univerzita Konštantína Filozofa, Katedra ekológie a environmentalistiky
Nitra
IČO: 00157716
29. 9. 2021 21,00
VF 24/2021 Ubytovanie terénny výskum Východná p. Zuzana Pucherová  
Univerzita Konštantína Filozofa, Katedra ekológie a environmentalistiky
Bratislava
IČO: 00157716
29. 9. 2021 21,00
VF 23/2021 Ubytovanie terénny výskum Východná p. Peter Mederly  
Univerzita Konštantína Filozofa, Katedra ekológie a environmentalistiky
Nitra
IČO: 00157716
29. 9. 2021 21,00
VF 22/2021 Ubytovanie terénny výskum Východná p. Juraj Hreško  
Univerzita Konštantína Filozofa, Katedra ekológie a environmentalistiky
Nitra
IČO: 00157716
29. 9. 2021 21,00
VF 21/2021 Ubytovanie terénny výskum Východná p. Imrich Jakab  
Univerzita Konštantína Filozofa, Katedra ekológie a environmentalistiky
Nitra
IČO: 00157719
29. 9. 2021 14,00
VF 20/2021 Ubytovanie terénny výskum Východná p. Zuzana Krumpálová  
Univerzita Konštantína Filozofa, Katedra ekológie a environmentalistiky
Nitra
IČO: 00157716
29. 9. 2021 14,00
VF 19/2021 Ubytovanie terénny výskum Východná p. Peter Petluš  
Univerzita Konštantína Filozofa, Katedra ekológie a environmentalistiky
Nitra
IČO: 00157716
29. 9. 2021 14,00
VF 18/2021 Ubytovanie terénny výskum Východná p. Viera Petlušová  
Univerzita Konštantína Filozofa, Katedra ekológie a environmentalistiky
Nitra
IČO: 00157716
29. 9. 2021 14,00
VF 17/2021 Ubytovanie terénny výskum Východná p. Gabriel Bugár  
Univerzita Konštantína Filozofa, Katedra ekológie a environmentalistiky
Nitra
IČO: 00157716
29. 9. 2021 7,00
VF 16/2021 Ubytovanie terénny výskum Východná p. Michal Ševčík  
Univerzita Konštantína Filozofa, Katedra ekológie a environmentalistiky
Nitra
IČO: 00157716
29. 9. 2021 7,00
VF 15/2021 Ubytovanie terénny výskum Východná p. Filip Tulis  
Univerzita Konštantína Filozofa, Katedra ekológie a environmentalistiky
Nitra
IČO: 00157716
29. 9. 2021 7,00
VF 14/2021 Ubytovanie terénny výskum Východná p. Simeon Vaňo  
Univerzita Konštantína Filozofa, Katedra ekológie a environmentalistiky
Nitra
IČO: 00157716
29. 9. 2021 7,00
VF 13/2021 Ubytovanie terénny výskum Východná p. František Petrovič  
Univerzita Konštantína Filozofa, Katedra ekológie a environmentalistiky
Nitra
IČO: 00157716
29. 9. 2021 7,00
F522100187 Čistiace a kancelárske potreby  
SLOVPAP Slovakia
Nitra
IČO: 35888318
24. 9. 2021 270,83
VF12/2021 Vykonanie zákazky  
Microcomp - Computersystém s.r.o.
Nitra
IČO: 31410952
22. 9. 2021 40 000,00
VF 11/2021 Dotácia projektu NEEMO EEIG  
Johannes Walter NEEMO EEG
Germany
28. 7. 2021 137 381,97
VF10/2021 Refundácia - členský poplatok SZS p. Šíblová  
Katedra ekológie a environmentalistiky, Fakulta prírodných vied
Nitra
27. 7. 2021 10,00
VF 9/2021 Prednáška v rozsahu 2 hodín po d názvom "Fascinujúci svet vážok" p. Šíblová  
Katedra ekológie a environmentalistiky, Fakulta prírodných vied
Nitra
IČO: 00157716
13. 5. 2021 9,00
VF 8/2021 Za ćasopis Ekológia roč. 40, 2021, č.1-4 za 12 ks  
Ústredná knižnica SAV
Bratislava
IČO: 00587001
28. 4. 2021 2 760,00
VF 7/2021 Za ćasopis Ekológia roč. 40, 2021, č.1-4 za 1 ks  
Univerzita Mateja Bela
Banská Bystrica
IČO: 30232295
28. 4. 2021 230,00
VF 6/2021 Za ćasopis Ekológia roč. 40, 2021, č.1-4 za 1 ks  
Suweco CZ s.r.o
Praha CZ
28. 4. 2021 230,00
VF 5/2021 Za ćasopis Ekológia roč. 40, 2021, č.1-4 za 1 ks  
Vysoká škola báňská TU
Ostrava Poruba, ČR
28. 4. 2021 230,00
VF 4/2021 Za ćasopis Ekológia roč. 40, 2021, č.1-4 za 1 ks  
MediaCall s.r.o.
Praha CZ
28. 4. 2021 230,00
VF 3/2021 Za ćasopis Ekológia roč. 40, 2021, č.1-4 za 1 ks  
Otto Harrassowitz
Germany
28. 4. 2021 230,00
VF2/2021 Vykonanie zákazky "Obstaranie súboru podporných služieb a súvisiacich nástrojov pre tvorbu územných systémov ekologickej stability na miestnej úrovni"  
Microcomp Computersystém s.r.o.
Nitra
IČO: 31410952
Zmluva: Zml.5/2021
19. 4. 2021 45 000,00
VF 1/2021 Dotácia projektu NEEMO EEIG  
Johannes Walter NEEMO EEG
Germany
14. 4. 2021 249 073,17
ZF522020080 Služba experta  
Edyta Owadowska Cornil
Poland
25. 1. 2021 9 375,00
Začiatok  Späť
1
2
Ďalej  Koniec