Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. i.

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Zmluvy pre rok:  
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum zverejnenia Suma s DPH (€)
Zmluva č. 27/2023 Agreement on the provision of travel reimbursements  (pdf / 117.67 KB)
Kaloyan Konstantinov
Sofia, Bulgaria
18. 4. 2023 0,00
Príloha č. 2 k Zmluve č. 46/2023 Akceptačný protokol  (pdf / 50.14 KB)
Ministerstvo životného prostredia
Bratislava
IČO: 42181810
11. 5. 2023 0,00
Zmluva č. 92/2023 AMENDMENT No. 1 to the contract of services Nr.29/2023 - ELMEN EEIG  (pdf / 94.75 KB)
Bezák Peter
Nitra
Poznámka: Týmto dodatkom č.1 sa upravuje počet alokovaných pracovných dní pre úlohu 2.3.c v prílohe č.1
28. 4. 2023 0,00
Zmluva č. 85/2023 AMENDMENT No. 1 to the contract of services Nr.30/2023 - ELMEN EEIG  (pdf / 93.79 KB)
Miroslaw Gwiazdowicz
Poľsko
Poznámka: Týmto dodatkom č.1 sa upravuje počet alokovaných pracovných dní pre úlohu 2.3.c v prílohe č.1
28. 4. 2023 0,00
Zmluva č. 86/2023 AMENDMENT No. 1 to the contract of services Nr.31/2023 - ELMEN EEIG  (pdf / 94.83 KB)
Marta Kaczuro Kaczynska
Poľsko
Poznámka: Týmto dodatkom č.1 sa upravuje počet alokovaných pracovných dní pre úlohu 2.3.v prílohe č.1
28. 4. 2023 0,00
Zmluva č. 98/2023 AMENDMENT No. 1 to the contract of services Nr.32/2023 - ELMEN EEIG  (pdf / 178.55 KB)
Zbigniew Karaczun
Poľsko
Poznámka: Týmto dodatkom č.1 sa upravuje počet alokovaných pracovných dní pre úlohu 2.3.c v prílohe č.1
28. 4. 2023 0,00
Zmluva č.93/2023 AMENDMENT No. 1 to the contract of services Nr.33/2023 - ELMEN EEIG  (pdf / 94.26 KB)
Zsuzsana Kocsis Kupper
Maďarsko
Poznámka: Týmto dodatkom č.1 sa upravuje počet alokovaných pracovných dní pre úlohu 2.3.c v prílohe č.1
28. 4. 2023 0,00
Zmluva č. 94/2023 AMENDMENT No. 1 to the contract of services Nr.35/2023 - ELMEN EEIG  (pdf / 95.06 KB)
András Kovács
Maďarsko
Poznámka: Týmto dodatkom č.1 sa upravuje počet alokovaných pracovných dní pre úlohu 2.3.c v prílohe č.1
28. 4. 2023 0,00
Zmluva č.90/2023 AMENDMENT No. 1 to the contract of services Nr.36/2023 - ELMEN EEIG  (pdf / 46.12 KB)
Ioana Gabriela Lucaciu
Rumunsko
Poznámka: Týmto dodatkom č.1 sa upravuje počet alokovaných pracovných dní pre úlohu 2.3.c v prílohe č.1
28. 4. 2023 0,00
Zmluva č. 88/2023 AMENDMENT No. 1 to the contract of services Nr.37/2023 - ELMEN EEIG  (pdf / 46.49 KB)
Michala Mariňáková
Česká republika
Poznámka: Týmto dodatkom č.1 sa upravuje počet alokovaných pracovných dní pre úlohu 2.3.c v prílohe č. 1
28. 4. 2023 0,00
Zmlva č. 89/2023 AMENDMENT No. 1 to the contract of services Nr.38/2023 - ELMEN EEIG  (pdf / 51.22 KB)
Edyta Owadowska Cornil
Poľsko
Poznámka: Týmto dodatkom č.1 sa upravuje počet alokovaných pracovných dní pre úlohu 2.3.c v prílohe č. 1
28. 4. 2023 0,00
Zmluva č. 95/2023 AMENDMENT No. 1 to the contract of services Nr.39/2023 - ELMEN EEIG  (pdf / 94.06 KB)
Nikica Skroza
Rumunsko
Poznámka: Týmto dodatkom č.1 sa upravuje počet alokovaných pracovných dní pre úlohu 2.3.c v prílohe č.1.
28. 4. 2023 0,00
Zmluva č. 96/2023 AMENDMENT No. 1 to the contract of services Nr.40/2023 - ELMEN EEIG  (pdf / 94.04 KB)
Daniel Svoboda
Česká republika
28. 4. 2023 0,00
Zmlva č. 87/2023 AMENDMENT No. 1 to the contract of services Nr.41/2023 - ELMEN EEIG  (pdf / 96.33 KB)
Abigél Szodoray Parádi
Maďarsko
Poznámka: Týmto dodatkom č.1 sa upravuje počet alokovaných pracovných dní pre úlohu 2.3.c v prílohe č.1
28. 4. 2023 0,00
Zml. 84/2023 AMENDMENT No. 1 to the contract of services Nr.42/2023 - ELMEN EEIG  (pdf / 93.84 KB)
Stanislaw Tworek
Poľsko
Poznámka: Týmto dodatkom č.1 sa upravuje počet alokovaných pracovných dní pre úlohu 2.3.c v prílohe č.1
28. 4. 2023 0,00
Zmluva č. 69/2023 ANNEX 1 - List of all tasks and allocated days to the contract NR.30/2023 - ELMEN EEIG  (pdf / 133.59 KB)
Miroslaw Gwiazdowicz
Poĺsko
28. 4. 2023 0,00
Zmluva č. 65/2023 ANNEX 1 - List of all tasks and allocated days to the contract of services Nr. 29/2023 ELMEN EEIG  (pdf / 240.7 KB)
Bezák Peter
Nitra
28. 4. 2023 0,00
Zmluva č. 75/2023 ANNEX 1 - List of all tasks and allocated days to the contract of services NR. 31/2023 - ELMEN EEIG  (pdf / 134.61 KB)
Marta Kaczuro Kaczynska
Poľsko
28. 4. 2023 0,00
Zmluva č. 71/2023 ANNEX 1 - List of all tasks and allocated days to the contract of services Nr.32/2023 ELMEN EEIG  (pdf / 133.67 KB)
Zbigniew Karaczun
Poland
28. 4. 2023 0,00
Zmluva č.73/2023 ANNEX 1 - List of all tasks and allocated days to the contract of services Nr.34/2023 - ELMEN EEIG  (pdf / 134.88 KB)
Simona Kosíková Šulcová
Česká republika
27. 4. 2023 0,00
ANNEX 1 - Zmluva č. 77/2023 ANNEX 1 - List of all tasks and allocated days to the contract of services Nr.35/2023 - ELMEN EEIG  (pdf / 134.61 KB)
Andras Kovács
Maďarsko
28. 4. 2023 0,00
ANNEX 1 - Zmluva č. 79/2023 ANNEX 1 - List of all tasks and allocated days to the contract of services Nr.36/2023 - ELMEN EEIG  (pdf / 133.64 KB)
Ioana Lucaciu
Rumunsko
28. 4. 2023 0,00
Zmluva č.59/2023 ANNEX 1 - List of all tasks and allocated days to the contract of services Nr.37/2023  (pdf / 285.04 KB)
Michala Mariňáková
Česká republika
28. 4. 2023 0,00
Zmluva č. 61/2023 ANNEX 1 - List of all tasks and allocated days to the contract of services Nr.38/2023  (pdf / 242.1 KB)
Edyta Owadowska Cornil
Poľsko
28. 4. 2023 0,00
Zmluva č.57/2023 ANNEX 1 - List of all tasks and allocated days to the contract of services Nr.39/2023 ELMEN EEIG  (pdf / 1.27 MB)
Nikica Skroza
Croatia
28. 4. 2023 0,00
Zml. 63/2023 ANNEX 1 - List of all tasks and allocated days to the contract of services Nr.40/2023 ELMEN EEIG  (pdf / 238.38 KB)
Daniel Svoboda
Česká republika
28. 4. 2023 0,00
Zmluva č. 55/2023 ANNEX 1 - List of all tasks and allocated days to the contract of services Nr.41/2023 - ELMEN EEIG  (pdf / 240.15 KB)
Abigél Szodoray Parádi
Maďarsko
28. 4. 2023 0,00
Zmluva č.50/2023 ANNEX 1 - List of all tasks and allocated days to the contract of services Nr.42/2023  (pdf / 239.44 KB)
Stanislaw Tworek
Poland
28. 4. 2023 0,00
Zmluva č.53/2023 ANNEX 1 - List of all tasks and allocated days to the contract of servises Nr.33/2023 - ELMEN EEIG  (pdf / 239.38 KB)
Zsuzsana Kocsis Kupper
Maďarsko
28. 4. 2023 0,00
ANNEX 2 - Zmluva č. 74/2023 ANNEX 2 - List of projects monitored by expert and allocated days for AHS+MHD+AIM  (pdf / 125.08 KB)
Simona Kosíková Šulcová
Česká republika
28. 4. 2023 0,00
Začiatok  Späť
1
4
Ďalej  Koniec