Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. i.

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Zmluvy pre rok:  
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum zverejnenia Suma s DPH (€)
Zmluva č. 113/2023 - Príloha č. 2 Prehľad aktivít členov partnerstva  (pdf / 234.95 KB)
Výskumná agentúra
Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava
IČO: 31819494
20. 12. 2023 0,00
Zmluva č. 113/2023 - Príloha č. 1 Predmet podpory NFP  (pdf / 1.7 MB)
Výskumná agentúra
Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava
IČO: 31819494
20. 12. 2023 0,00
Zmluva č. 113/2023 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 052/2020/OPII/VA  (pdf / 357.98 KB)
Výskumná agentúra
Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava
IČO: 31819494
20. 12. 2023 0,00
Zmluva č.112/2023 Príloha k Dodatku č.7 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory  (pdf / 322 KB)
Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO: 00037869
1. 12. 2023 17 998,00
Zmluva č. 112/2023 Dodatok č.7 k Zmluve o poskytnutí inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja  (pdf / 231.74 KB)
Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49,814 38 Bratislava
IČO: 00037869
1. 12. 2023 17 998,00
Zmluva č. 113/2023 - Príloha č. 2 Dodatok č. 5 k Zmluve o partnerstve  (pdf / 269.04 KB)
Výskumná agentúra
Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava
IČO: 31819494
20. 11. 2023 0,00
Zmluva č.110/2023 - Príloha Príloha č.1 k Dodatku č.6 k Zmluve o poskytnutí inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja  (pdf / 288.4 KB)
Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO: 00037869
8. 11. 2023 22 861,35
Zmluva č.110/2023 Dodatok č.6 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja  (pdf / 252.47 KB)
Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO: 00037869
8. 11. 2023 22 861,35
Zmluva č. 109/2023 Individuálna dohoda o doktorandskom štúdiu doktoranda - Mgr. Lujza Kubáčková  (pdf / 186.79 KB)
Univerzita Konštantína Filozofa, Fakulta prírodných vied a informatiky
Nitra
10. 10. 2023 0,00
Zmluva č. 108/2023 Individuálna dohoda o doktorandskom štúdiu doktoranda - p. Mgr. Eva Schlimbachová  (pdf / 196.49 KB)
Univerzita Konštantína Filozofa, Fakulta prírodných vied a informatiky
Nitra
10. 10. 2023 0,00
Zmluva 107/2023 Individuálna dohoda o doktorandskom štúdiu doktoranda - p. Mgr. Alexandr Vasiliev  (pdf / 139.03 KB)
Univerzita Konštantína Filozofa, Fakulta prírodných vied a informatiky
Nitra
IČO: 00157716
10. 10. 2023 0,00
Zmluva 111/2023 Zmluva o audite a iných uisťovacích službách A2023UKE 1Y  (pdf / 204.4 KB)
MJ Audit s.r.o.
17. novembra 1535/14, 06401 Stará Ľubovňa
IČO: 53097459
26. 9. 2023 7 200,00
Príloha č.1 - Zmluva č.111/2023 Príloha č.1 obchodné podmienky spoločnosti MJ Audit s.r.o. pre poskytovanie auditu a iných uisťovacích služieb  (pdf / 3.09 MB)
MJ Audit s.r.o.
17. novembra 1535/14, 06401 Stará Ľubovňa
IČO: 53097459
26. 9. 2023 7 200,00
Zmluva č.105/2023 - k zmluve 73/2022 Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja  (pdf / 243.65 KB)
Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO: 00037869
6. 7. 2023 5 143,00
Zmluva č. 105/2023 - Príloha č.1 Príloha k Dodatku č.4 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory  (pdf / 220.28 KB)
Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO: 00037869
6. 7. 2023 0,00
Zmluva č.101/2023 Návrh poistnej zmluvy č.461-9025627  (pdf / 512.24 KB)
Kooperativa a.s.
Bratislava
IČO: 00585441
28. 6. 2023 0,00
Zmluva č. 104/2023 - Príloha č. 3 Dodatok č. 1 k zmluve o partnerstve  (pdf / 304.99 KB)
Výskumná agentúra
Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava
IČO: 31819494
23. 6. 2023 0,00
Zmluva č. 104/2023 - Príloha č. 1 Predmet podpory NFP  (pdf / 754.65 KB)
Výskumná agentúra
Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava
IČO: 31819494
23. 6. 2023 0,00
Zmluva č. 104/2023 Záväzný harmonogram finančnej realizácie projektu  (pdf / 250.46 KB)
Výskumná agentúra
Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava
IČO: 31819494
23. 6. 2023 0,00
Zmluva č. 104/2023 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 127/2022/OPII/VA  (pdf / 306.74 KB)
Výskumná agentúra
Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava
IČO: 31819494
Zmluva: č.127/2022/OPII/VA
23. 6. 2023 0,00
Zmluva č.97/2023 Návrh poistnej zmluvy č.461-9016346 - verzia 4  (pdf / 596.31 KB)
Kooperativa a.s.
Nitra
IČO: 00585441
19. 6. 2023 1 086,95
Zmluva č. 103/2023 Dodatok č.1 k Dohode medzi zamestnávateľom UKE SAV v.v.i  (pdf / 71.42 KB)
Zástupca zamestnancov - zamestnanecká rada
Bratislava
5. 6. 2023 0,00
Zmluva č. 83/2024 príloha Restore4life 101112736 Consortium agreement  (pdf / 419.97 KB)
Consortium Agreement
1. 6. 2023 0,00
Zml. 83/2023 Grant agreement Project 101112736 Restore4life  (pdf / 2.74 MB)
Consortium Agreement
EU
1. 6. 2023 0,00
Zmluva č.47/2023 Návrh poistnej zmluvy č.461-9016346  (pdf / 2.09 MB)
Kooperativa a.s.
Bratislava
IČO: 00585441
18. 5. 2023 927,59
Zmluva č.100/2023 Grant agreement Restore 4 Life  (pdf / 1.85 MB)
Grant agreement
17. 5. 2023 0,00
Zmluva č.52/2023 Dodatok č.6 k Zmluve o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu VEGA č.2/0149/20  (pdf / 142.54 KB)
Ústav ekológie SAV v.v.i.
Zvolen
15. 5. 2023 2 500,00
Zmluva č.46/202 Zmluva o dielo č. 104/2023/7.2  (pdf / 249.52 KB)
Ministerstvo životného prostredia
Bratislava
IČO: 42181810
11. 5. 2023 32 000,00
Príloha č. 3 k Zmluve č. 46/2023 Príloha č.3 - Śpecifikácia ceny  (pdf / 43.16 KB)
Ministerstvo životného prostredia
Bratislava
IČO: 42181810
11. 5. 2023 0,00
Príloha č. 2 k Zmluve č. 46/2023 Akceptačný protokol  (pdf / 50.14 KB)
Ministerstvo životného prostredia
Bratislava
IČO: 42181810
11. 5. 2023 0,00
Začiatok  Späť
1
4
Ďalej  Koniec