Informačná stránka organizácie SAV

Ústav genetiky a biotechnológií rastlín CBRB SAV

Publikácie za rok 2020

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
  • FEJÉR, Jozef - PORUBSKÁ, Janka - HRICOVÁ, Andrea - GAJDOŠOVÁ, Alena. Accumulation of cadmium by amaranthus cruentus L. plants. In International scientific-practical conference «ENVIRONMENTAL SAFETY OF THE CARPATHIAN EUROREGION» : book of abstracts, May 13-15, 2020. - Uzhhorod : Uzhhorod National University, 2020, p. 63. ISBN 978-617-7825-12-7. Typ: AFG
  • HRICOVÁ, Andrea - ŽIAROVSKÁ, Jana - ŠUHAJ, Milan - LANCÍKOVÁ, Veronika**. Significantly lower content of antinurtitional soluble oxalate in amaranth mutant lines developed by radiation mutagenesis. In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences, 2020, vol. 9, no. 4, p. 820-823. ISSN 1338-5178. Typ: ADNB
  • LANCÍKOVÁ, Veronika** - ŽIAROVSKÁ, Jana. Evaluation of the fatty acid desaturase 3 genes stability in flax seeds harvested from radio-contaminated area near Chernobyl. In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences, 2020, vol. 9, no. 4, p. 816-819. ISSN 1338-5178. Typ: ADNB
  • NOVÁKOVÁ, Slavomíra - ŠUBR, Zdeno W. - KOVÁČ, Andrej - FIALOVÁ, Ivana - BEKE, Gábor - DANCHENKO, Maksym**. Cucumber mosaic virus resistance: Comparative proteomics of contrasting Cucumis sativus cultivars after long-term infection. In Journal of Proteomics, 2020, vol. 214, art. no. 103626. ISSN 1874-3919. Typ: ADCA
  • YAROSHKO, Olha - MORGUN, Bogdan - VELYKOZHON, Liudmyla - GAJDOŠOVÁ, Alena - ANDRUSHENKO, O.L. - KUCHUK, Mykola. PCR analyses of first-generation plants of Amaranthus caudatus L. after «floral-dip» genetic transformation. In PLANT PHYSIOLOGY AND GENETICS, 2020, vol.52, no.2, p.128-139. ISSN 2308-7099. Typ: ADEB

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus