Informačná stránka organizácie SAV

Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV

Publikačná činnosť za rok 2020

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

 • BAČOVÁ, Kristína - ZITTERL-EGLSEER, Karin - CHRASTINOVÁ, Ľubica - LAUKOVÁ, Andrea - MAĎAROVÁ, Michaela - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - SOPKOVÁ, Drahomíra - ANDREJČÁKOVÁ, Zuzana - PLACHÁ, Iveta**. Effect of Thymol Addition and Withdrawal on Some Blood Parameters, Antioxidative Defence System and Fatty Acid Profile in Rabbit Muscle. In Animals, 2020, vol.10, no. 8, art. no. 1248. (2019: 2.323 - IF, Q1 - JCR, 0.601 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 2076-2615.(Vega č. 2/0069/17 : Modulácia tráviacich procesov u hospodárskych zvierat fytogénnymi a minerálnymi aditívami). Typ: ADCA
 • BINO, Eva - LAUKOVÁ, Andrea** - ŠČERBOVÁ, Jana - KUBAŠOVÁ, Ivana - KANDRIČÁKOVÁ, Anna - STROMPFOVÁ, Viola - MILTKO, Renata - BELZECKI, Grzegorz. Fecal coagulase-negative staphylococci from horses, their species variability, and biofilm formation. In Folia Microbiologica, 2019, vol. 64, no. 6, p. 719 - 726. (2018: 1.448 - IF, Q4 - JCR, 0.501 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2019 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0015-5632.(Vega č. 2/0012/16 : Firmicutes, ich vlastnosti a využitie pre zdravie zvierat. Vega č. 2/0006/17 : Bioaktívne substancie, ich význam a využitie pre zdravie zvierat). Typ: ADCA

  Citácie:
  [1.1] SCHOLTZEK, Anissa D. - HANKE, Dennis - WALTHER, Birgit - EICHHORN, Inga - STOECKLE, Sabita D. - KLEIN, Katja-Sophia - GEHLEN, Heidrun - LUEBKE-BECKER, Antina - SCHWARZ, Stefan - FESSLER, Andrea T. Molecular Characterization of Equine Staphylococcus aureus Isolates Exhibiting Reduced Oxacillin Susceptibility. In TOXINS, 2019, vol. 11, no. 9, art. no. 535., Registrované v: WOS

 • BONDI, Moreno - LAUKOVÁ, Andrea - NIEDERHAUSERN, Simona - MESSI, Patrizia - PAPADOPOULOU, Chrissanthy** - ECONOMOU, Vangelis. Controversial Aspects Displayed by Enterococci: Probiotics or Pathogens? In BioMed Research International, 2020, vol. 2020, art. no. 9816185. (2019: 2.276 - IF, Q3 - JCR, 0.681 - SJR, Q2 - SJR). (2020 - WOS, SCOPUS). ISSN 2314-6133. Typ: ADMA
 • BRYSZAK, Magdalena - SZUMACHER-STRABEL, Malgorzata - HUANG, Haihao - PAWLAK, Piotr - LECHNIAK, Dorota - KOLODZIEJSKI, Pawel - YANZA, Yulianri Rizki - PATRA, Amlan Kumar - VÁRADYOVÁ, Zora - CIESLAK, Adam**. Lupinus angustifolius seed meal supplemented to dairy cow diet improves fatty acid composition in milk and mitigates methane production. In Animal Feed Science and Technology, 2020, vol. 267, art. no. 114590. (2019: 2.582 - IF, Q1 - JCR, 1.121 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0377-8401. Dostupné na internete: <https://doi.org/10.1016/j.anifeedsci.2020.114590>. Typ: ADCA
 • BUCKO, Samuel - ČUVALOVÁ, Anna - LABUN, J. - ZBOJOVSKÝ, J. - BUJŇÁKOVÁ, Dobroslava - KMEŤ, Vladimír**. Modulation of staphylococcus aureus biofilm by electromagnetic radiation. In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences, 2020, vol. 9, no. 5, p. 1020-1022. (2019: 0.163 - SJR, Q4 - SJR). (2020 - WOS). ISSN 1338-5178.(VEGA 2/0085/18 : Molekulárna analýza mikrobiálneho biofilmu u zvierat. APVV-16-0171 : Progresívne metódy zabraňujúce vzniku a šíreniu rezistencie baktérií voči klinicky relevantným antibiotikám). Typ: ADNB
 • BUJŇÁKOVÁ, Dobroslava** - ČUVALOVÁ, Anna - ČÍŽEK, Milan - HUMENIK, Filip - SALZET, Michel - ČÍŽKOVÁ, Dáša. Canine Bone Marrow Mesenchymal Stem Cell Conditioned Media A ect Bacterial Growth, Biofilm-Associated Staphylococcus aureus and AHL-Dependent Quorum Sensing. In Microorganisms, 2020, vol. 8, no. 10, art. no. 1478. (2019: 4.152 - IF, Q2 - JCR). (2020 - WOS, SCOPUS). ISSN 2076-2607.(VEGA 2/0085/18 : Molekulárna analýza mikrobiálneho biofilmu u zvierat). Typ: ADMA
 • BURKUŠ, Ján - NAVARRETE-SANTOS, A - SCHINDLER, M. - BABEĽOVÁ, Janka - JUNG, JS - ŠPIRKOVÁ, Alexandra - KŠIŇANOVÁ, Martina - KOVAŘÍKOVÁ, Veronika - FISCHER, B. - KOPPEL, Juraj - FABIAN, Dušan - ČIKOŠ, Štefan**. Adiponectin stimulates glucose uptake in mouse blastocysts and embryonic carcinoma cells. In Reproduction, 2020, vol. 159, no. 3, p. 227-239. (2019: 3.206 - IF, Q2 - JCR, 1.201 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 1470-1626.(VEGA 2/0092/19 : Mechanizmy komunikácie a adaptácie preimplantačného embrya v narušenom prostredí. APVV-18-0389 : Etiológia porúch skorého preimplantačného vývinu. ITMS 26220120066 (ERDF)). Typ: ADCA
 • FOCKOVÁ, Valentína - STYKOVÁ, Eva - MAĎAR, M. - KAČÍROVÁ, Jana - LAUKOVÁ, Andrea. Mikrobiota koní-zdroj bioaktívnych kmeňov Enterococcus mundtii. In Slovenský veterinársky časopis, 2020, roč. XLV, č. 2, s. 117-118. ISSN 1335-0099.(Vega č. 2/0006/17 : Bioaktívne substancie, ich význam a využitie pre zdravie zvierat). Typ: ADFB
 • GREGOVÁ, Gabriela** - KMEŤ, Vladimír. Antibiotic resistance and virulence of Escherichia coli strains isolated from animal rendering plant. In Scientific Reports, 2020, vol. 10, no. 1, art. no. 17108. (2019: 3.998 - IF, Q1 - JCR, 1.341 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 2045-2322.(APVV-16-0171 : Progresívne metódy zabraňujúce vzniku a šíreniu rezistencie baktérií voči klinicky relevantným antibiotikám). Typ: ADCA
 • GUĽAŠOVÁ, Anna - KOPČÁKOVÁ, Anna - HAMAROVÁ, Ľudmila - JAVORSKÝ, Peter. Charakterizácia potenciálne probiotických baktérií z tráviaceho traktu Apis mellifera. In Čo nového v mikrobiológii : Zborník abstraktov konferencie Mladých mikrobiológov, 2.- 5. júl 2020, Štrbské Pleso. - Bratislava – Praha : Československá spoločnosť mikrobiologická, 2020, s. 30. ISBN 978-80-973411-1-4.(VEGA 2/0100/19 : Štúdium a využitie bakteriocínov v prevencii moru včelieho plodu. Konferencia mladých mikrobiológov : čo nového v mikrobiológii). Typ: AFH
 • CHRASTINOVÁ, Ľubica - CHRENKOVÁ, Mária - FORMELOVÁ, Zuzana - LAUKOVÁ, Andrea - POGÁNY SIMONOVÁ, Monika - RAJSKÝ, Matúš - POLÁČIKOVÁ, Mária - PLACHÁ, Iveta - BAČOVÁ, Kristína - BUČKO, Ondrej - ŠTRKOLCOVÁ, G. - MLYNEKOVÁ, Zuzana - RAŠI, Tomáš - ONDRUŠKA, Ľubomír - JURČÍK, Rastislav. Use of enterocin m substance applied in drinking water and natural zeolite as dietary supplements for growing rabbits. In Slovak Journal of Animal Science, 2020, vol. 53, iss. 3, p. 12-18. ISSN 1337-9984.(Vega č. 2/0069/17 : Modulácia tráviacich procesov u hospodárskych zvierat fytogénnymi a minerálnymi aditívami). Typ: ADFB
 • KIŠIDAYOVÁ, Svetlana - MIHALIKOVÁ, Katarína - ČERTIK, Milan - VÁRADYOVÁ, Zora - JALČ, Dušan. Rumen ciliates growth in artificial rumen fed different roughage proportion and fatty acid supplements. In Research in Animal Physiology : Proceedings of Scientific Papers [elektronický zdroj]. Eds. Anton Kováčik, Eva Tvrdá, rec. Peter Massányi, Robert Stawarz. - Nitra : Slovak University of Agriculture, published online 15.10.2020, p. 23-33. ISBN 978-80552-2234-9. Dostupné na internete: <https://doi.org/10.15414/2020.9788055222349>(Vega č. 2/0069/17 : Modulácia tráviacich procesov u hospodárskych zvierat fytogénnymi a minerálnymi aditívami. ITMS 26220220204 : Kompetenčné centrum pre biomodulátory a výživové doplnky (Probiotech)). Typ: AFD
 • KMEŤ, Vladimír. Vesmírna mikrobiológia: vplyv prostredia iss na mikroflóru tráviaceho traktu a rezistencia na antibiotiká. In SciCell magazín : odborný online magazín, 2020, roč. 2020, nestr. 10 s. ISSN 2585-9137. Dostupné na internete: <https://www.scicell.org/?s=kme%C5%A5>(APVV-16-0171 : Progresívne metódy zabraňujúce vzniku a šíreniu rezistencie baktérií voči klinicky relevantným antibiotikám). Typ: BDF
 • KMEŤ, Vladimír. Vesmírna mikrobiológia prináša nový pohľad na zdravie kozmonautov. In Kozmos : populárno-vedecký astronomický časopis, 2020, roč. 51, č. 3, s. 27-29. ISSN 0323-049X. Typ: GII
 • Vedecké práce doktorandov 2020 : zborník zo seminára doktorandov venovaného pamiatke akademika Boďu, XV. ročník, Košice, 12. a 13. novembra 2020. Zost. Veronika Kovaříková, rec. Katarína Beňová, Radoslava Vlčková. Košice : Centrum biovied, ÚFHZ SAV, 2020. 122 s. ISBN 978-80-971428-6-5(Seminár doktorandov venovaného pamiatke akademika Boďu). Typ: FAI
 • KRATOCHWILLOVÁ, Silvia - KOPČÁKOVÁ, Anna - GUĽAŠOVÁ, Anna - JAVORSKÝ, Peter. Bakteriocinogénne baktérie rodu Bacillus z tráviaceho traktu včiel a ich inhibičný účinok na Paenibacillus larvae. In Čo nového v mikrobiológii : Zborník abstraktov konferencie Mladých mikrobiológov, 2.- 5. júl 2020, Štrbské Pleso. - Bratislava – Praha : Československá spoločnosť mikrobiologická, 2020, s. 20. ISBN 978-80-973411-1-4.(VEGA 2/0100/19 : Štúdium a využitie bakteriocínov v prevencii moru včelieho plodu. Konferencia mladých mikrobiológov : čo nového v mikrobiológii). Typ: AFH
 • KUBAŠOVÁ, Ivana** - DIEP, Dzung B. - OVCHINNIKOV, Kirill V. - LAUKOVÁ, Andrea - STROMPFOVÁ, Viola. Bacteriocin production and distribution of bacteriocin-encoding genes in enterococci from dogs. In International Journal of Antimicrobial Agents, 2020, vol. 55, no. 2, art. no. 105859. (2019: 4.621 - IF, Q1 - JCR, 1.509 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0924-8579.(ITMS 26220120066 (ERDF). Vega č. 2/0012/16 : Firmicutes, ich vlastnosti a využitie pre zdravie zvierat). Typ: ADCA
 • LAUKOVÁ, Andrea** - POGÁNY SIMONOVÁ, Monika - FOCKOVÁ, Valentína - KOLOŠTA, Miroslav - TOMÁŠKA, Martin - DVOROŽŇÁKOVÁ, Emília. Susceptibility to Bacteriocins in Biofilm-Forming, Variable Staphylococci Isolated from Local Slovak Ewes’ Milk Lump Cheeses. In Foods, 2020, vol. 9, no. 9, art. no 1335. (2019: 4.092 - IF, Q1 - JCR, 0.660 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2304-8158.(APVV-17-0028 : Funkčné potraviny na báze kozieho mlieka a ich prospešnosť pre zdravia. APVV SK-PT-18-0005 : Bakteriocíny a ich prospešnosť pri redukcii nežiaducich, biofilm-produkujúcich baktérií z potravín a z prostredia ich výroby). Typ: ADCA
 • LAUKOVÁ, Andrea** - KANDRIČÁKOVÁ, Anna - BINO, Eva - TOMÁŠKA, Martin - KOLOŠTA, Miroslav - KMEŤ, Vladimír - STROMPFOVÁ, Viola. Some safety aspects of enterococci isolated from Slovak lactic acid dairy product "žinčica". In Folia Microbiologica, 2020, vol. 65, no.1, p. 79-85. (2019: 1.730 - IF, Q4 - JCR, 0.514 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0015-5632.(ITMS 26220220065 : „Izolácia, identifikácia a charakterizácia kyslomliečnych baktérií pre ich aplikáciu v mliekárenskom priemysle „Operačného programu výskum a vývoj financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.). Typ: ADCA
 • LAUKOVÁ, Andrea** - ŠČERBOVÁ, Jana - KANDRIČÁKOVÁ, Anna - MILTKO, Renata - BELZECKI, Grzegorz. Digestive Tract of Beavers (Castor fiber) Associated with Staphylococcal Species Variability and Their Properties. In Archives of Veterinary Science and Medicine, 2020, vol. 3, no. 3, p. 51-62. ISSN 2689-2308.(Vega č. 2/0006/17 : Bioaktívne substancie, ich význam a využitie pre zdravie zvierat. Vega č. 2/0004/14 : Bakteriocíny produkované probiotickými kmeňmi Firmicutes a ich využitie pre zdravie potravinových zvierat). Typ: ADEA
 • LAUKOVÁ, Andrea - PRODANOV-RADULOVIČ, J. - STOJANOV, I. - FOCKOVÁ, Valentína - GALOVÁ, Nikola - KOLLÁTHOVÁ, R. - GREŠÁKOVÁ, Ľubomíra - POGÁNY SIMONOVÁ, Monika. Multirezistentné kmene Escherichia coli z trusu prasiat a enterocíny. In Slovenský veterinársky časopis, 2019, roč. XLIV, č. 2, s. 144-145. ISSN 1335-0099.(APVV SK-SRB-18-0001 : Bakteriocíny, bezpečný spôsob redukovania na antibiotiká rezistentné baktérie pre zachovanie zdravého chovu prasiat). Typ: ADFB
 • LAUKOVÁ, Andrea - TOMÁŠKA, Martin - KOLOŠTA, Miroslav - DRONČOVSKÝ, Maroš - DVOROŽŇÁKOVÁ, Emília - VARGOVÁ, Miroslava - POGÁNY SIMONOVÁ, Monika. Variabilita koaguláza-negatívnych stafylokokov, kontaminantov kozieho mlieka. In Slovenský veterinársky časopis, 2020, roč. XLV, č. 1, s. 41-43. ISSN 1335-0099.(APVV-17-0028 : Funkčné potraviny na báze kozieho mlieka a ich prospešnosť pre zdravia). Typ: ADFB
 • LAUKOVÁ, Andrea - FOCKOVÁ, Valentína - POGÁNY SIMONOVÁ, Monika. Inhibičná aktivita substancie produkovanej kmeňom Enterococcus villorum K12b z trusu koňa. In Slovenský veterinársky časopis, 2020, roč. XLV, č. 1, s. 43-44. ISSN 1335-0099.(Vega č. 2/0006/17 : Bioaktívne substancie, ich význam a využitie pre zdravie zvierat). Typ: ADFB
 • LAUKOVÁ, Andrea** - BINO, Eva - KUBAŠOVÁ, Ivana - STROMPFOVÁ, Viola - MILTKO, Renata - BELZECKI, Grzegorz - POGÁNY SIMONOVÁ, Monika. Characterisation of Faecal Staphylococci from Roe Deer (Capreolus capreolus) and Red Deer (Cervus elaphus) and Their Susceptibility to Gallidermin. In Probiotics and antimicrobial proteins, 2020, vol. 12, no. 1, p. 302-310. (2019: 3.533 - IF, Q2 - JCR, 0.718 - SJR, Q3 - SJR). (2020 - WOS, SCOPUS). ISSN 1867-1306.(Vega č. 2/0006/17 : Bioaktívne substancie, ich význam a využitie pre zdravie zvierat. ITMS 26220220204 : Kompetenčné centrum pre biomodulátory a výživové doplnky (Probiotech)). Typ: ADMA
 • LAUKOVÁ, Andrea** - STROMPFOVÁ, Viola - POGÁNY SIMONOVÁ, Monika. Enterocin Structural Gene Screening in Enterococci from Pannon White Breed Rabbits. In Probiotics and antimicrobial proteins, 2020, vol. 12, no. 3, art. no. 1246-1252. (2019: 3.533 - IF, Q2 - JCR, 0.718 - SJR, Q3 - SJR). (2020 - WOS, SCOPUS). ISSN 1867-1306.(SK-HU-0006-08. Vega č. 2/0006/17 : Bioaktívne substancie, ich význam a využitie pre zdravie zvierat). Typ: ADMA
 • LAUKOVÁ, Andrea** - STYKOVÁ, Eva - KUBAŠOVÁ, Ivana - STROMPFOVÁ, Viola - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - PLACHÁ, Iveta - MILTKO, Renata - BELZECKI, Grzegorz - VALOCKÝ, Igor - POGÁNY SIMONOVÁ, Monika. Enterocin M-Producing Enterococcus faecium CCM 8558 Demonstrating Probiotic Properties in Horses. In Probiotics and antimicrobial proteins, 2020, vol. 12, no. 4, p. 1555-1561. (2019: 3.533 - IF, Q2 - JCR, 0.718 - SJR, Q3 - SJR). (2020 - WOS, SCOPUS). ISSN 1867-1306.(Vega č. 2/0006/17 : Bioaktívne substancie, ich význam a využitie pre zdravie zvierat. Vega č. 2/0012/16 : Firmicutes, ich vlastnosti a využitie pre zdravie zvierat). Typ: ADMA
 • LAUKOVÁ, Andrea - DVOROŽŇÁKOVÁ, Emília - TOMÁŠKA, Martin - DRONČOVSKÝ, Maroš - KOLOŠTA, Miroslav - POGÁNY SIMONOVÁ, Monika. Kmene lactobacillus paracasei a enterococcus mundtii izolované zo surového kozieho mlieka a ich niektoré vlastnosti = Lactobacillus paracasei and Enterococcus mundtii strains isolated from raw goats milk and. In Celostátní přehlídky sýrů 2020. Mléko a sýry. : Výsledky přehlídek a sborník príspevku.Praha 23. ledna 2020. Štětina, J., Čurda, L. (eds.). - Praha : VŠCHT Praha, 2020, s. 55-58. ISBN 978-80-7592-076-8.(APVV-17-0028 : Funkčné potraviny na báze kozieho mlieka a ich prospešnosť pre zdravia. Mléko a sýry : konference). Typ: AFC
 • LAUKOVÁ, Andrea - TOMÁŠKA, Martin - KOLOŠTA, Miroslav - DVOROŽŇÁKOVÁ, Emília - POGÁNY SIMONOVÁ, Monika. Variabilita stafylokokov detegovaných v surovom kozom mlieku : Variability of staphylococci detected in raw goats‘ milk. In Bezpečnosť a kontrola potravín : zborník prác zo XVII. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou online, Piešťany 26.3. - 27.3.2020. Edit. Jozef Golian, Ľubomír Belej, Jozef Čapla, recenz. Martina Fikselová, Jozef Golian, Marcela Capcarová, Andrea Mendelová. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2020, s. 49-51. ISBN 978-80-552-2168-7. Dostupné na internete: <https://ves.uniag.sk/files/pdf/iizeai3sli38mpdqt6izg8zbx4o2ye.pdf>(APVV-17-0028 : Funkčné potraviny na báze kozieho mlieka a ich prospešnosť pre zdravia. APVV SK-PT-18-0005 : Bakteriocíny a ich prospešnosť pri redukcii nežiaducich, biofilm-produkujúcich baktérií z potravín a z prostredia ich výroby. Bezpečnosť a kontrola potravín : vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou online). Typ: AFD
 • LAUKOVÁ, Andrea - KANDRIČÁKOVÁ, Anna - BINO, Eva - POGÁNY SIMONOVÁ, Monika - FRAQUEZA, Maria Joao. Výskyt a vlastnosti enterokokov izolovaných z tradičných slovenských mliekarenských produktov : Occurrence and properties of enterococci isolated from Slovak traditional dairy products. In Bezpečnosť a kontrola potravín : zborník prác zo XVII. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou online, Piešťany 26.3. - 27.3.2020. Edit. Jozef Golian, Ľubomír Belej, Jozef Čapla, recenz. Martina Fikselová, Jozef Golian, Marcela Capcarová, Andrea Mendelová. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2020, s. 52-55. ISBN 978-80-552-2168-7. Dostupné na internete: <https://ves.uniag.sk/files/pdf/iizeai3sli38mpdqt6izg8zbx4o2ye.pdf>(APVV-17-0028 : Funkčné potraviny na báze kozieho mlieka a ich prospešnosť pre zdravia. APVV SK-PT-18-0005 : Bakteriocíny a ich prospešnosť pri redukcii nežiaducich, biofilm-produkujúcich baktérií z potravín a z prostredia ich výroby. Bezpečnosť a kontrola potravín : vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou online). Typ: AFD
 • MAĎAR, Marián - KAČÍROVÁ, Jana - STYKOVÁ, Eva - MAĎAROVÁ, Michaela - NEMCOVÁ. Methods for Searching of Potential Beneficial Bacteria and Their Products in Dental Biofilm. In Bacterial Biofilms. 1. vyd. - London : IntechOpen, 2019, p. 1-17. ISBN 978-1-78985-900-3. Dostupné na internete: <https://www.intechopen.com/online-first/methods-for-searching-of-potential-beneficial-bacteria-and-their-products-in-dental-biofilm>. Typ: AECA
 • MIHALIK, Jozef - KREHEĽOVÁ, A. - KOVAŘÍKOVÁ, Veronika - SOLÁR, Peter - DOMORÁKOVÁ, Iveta - PAVLIUK-KARACHEVTSEVA, Andriana - HLADOVÁ, Alena - RYBÁROVÁ, S. - HODOROVÁ, Ingrid**. GPx8 Expression in Rat Oocytes, Embryos, and Female Genital Organs During Preimplantation Period of Pregnancy. In International Journal of Molecular Sciences, 2020, vol. 21, no. 17, art. no. 6313. (2019: 4.556 - IF, Q1 - JCR, 1.317 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 1422-0067.(APVV-18-0389 : Etiológia porúch skorého preimplantačného vývinu). Typ: ADCA
 • MRAVČÁKOVÁ, Dominika - KOMÁROMYOVÁ, Michaela - BABJÁK, Michal - URDA DOLINSKÁ, Michaela - KÖNIGOVÁ, Alžbeta - PETRIČ, Daniel - ČOBANOVÁ, Klaudia - ŚLUSARCZYK, Sylwester - CIESLAK, A. - VÁRADY, Marián** - VÁRADYOVÁ, Zora**. Anthelmintic Activity of Wormwood (Artemisia absinthium L.) and Mallow (Malva sylvestris L.) against Haemonchus contortus in Sheep. In Animals, 2020, vol. 10, no. 2, article no. 219. (2019: 2.323 - IF, Q1 - JCR, 0.601 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 2076-2615.(APVV 18-0131 : ALTREAT - Alternatívne terapie parazitóz malých prežúvavcov). Typ: ADCA
 • MRAVČÁKOVÁ, Dominika - KIŠIDAYOVÁ, Svetlana** - KOPČÁKOVÁ, Anna - PRISTAŠ, Peter - PISARČÍKOVÁ, Jana - BRYSZAK, Magdalena - CIESLAK, Adam - VÁRADY, Marián - VÁRADYOVÁ, Zora. Can the foregut nematode Haemonchus contortus and medicinal plants influence the fecal microbial community of the experimentally infected lambs? In PLoS ONE, 2020, vol. 15, no. 6, article no. e0235072. (2019: 2.740 - IF, Q2 - JCR, 1.023 - SJR, Q1 - SJR). (2020 - WOS, SCOPUS). ISSN 1932-6203.(APVV-14-0169 : Rezistencia parazitov na antihelmintiká - výzvy, perspektívy a riešenia. APVV 18-0131 : ALTREAT - Alternatívne terapie parazitóz malých prežúvavcov. Vega č. 2/0069/17 : Modulácia tráviacich procesov u hospodárskych zvierat fytogénnymi a minerálnymi aditívami). Typ: ADMA
 • PETRIČ, Daniel - MRAVČÁKOVÁ, Dominika - KUCKOVÁ, Katarína - ČOBANOVÁ, Klaudia - KIŠIDAYOVÁ, Svetlana - CIESLAK, Adam - SYLWESTER, Slusarczyk - VÁRADYOVÁ, Zora**. Effect of dry medicinal plants (wormwood, chamomile, fumitory and mallow) on in vitro ruminal antioxidant capacity and fermentation patterns of sheep. In Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, 2020, vol. 104, no. 5, p. 1219-1232. (2019: 1.597 - IF, Q2 - JCR, 0.590 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0931-2439.(APVV 18-0131 : ALTREAT - Alternatívne terapie parazitóz malých prežúvavcov. Vega č. 2/0069/17 : Modulácia tráviacich procesov u hospodárskych zvierat fytogénnymi a minerálnymi aditívami). Typ: ADCA
 • PISKO, Jozef - KOVAŘÍKOVÁ, Veronika - FABIAN, Dušan. Different methods of cytoplasmic membrane staining in mouse blastocyst. In Proceeding of the Winter School Animal Biotechnology 2020, February 6th, 2020, Nitra, SUA in Nitra, Slovakia : programme and abstracts. - Nitra : SUA, 2020, p. 40. ISBN 978-80-552-2145-8.(APVV-18-0389 : Etiológia porúch skorého preimplantačného vývinu. VEGA 2/0092/19 : Mechanizmy komunikácie a adaptácie preimplantačného embrya v narušenom prostredí. Winter School Animal Biotechnology 2020). Typ: AFH
 • POGÁNY SIMONOVÁ, Monika** - CHRASTINOVÁ, Ľubica - KANDRIČÁKOVÁ, Anna - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - BINO, Eva - PLACHÁ, Iveta - ŠČERBOVÁ, Jana - STROMPFOVÁ, Viola - ŽITŇAN, Rudolf - LAUKOVÁ, Andrea. Can Enterocin M in Combination with Sage Extract Have Beneficial Effect on Microbiota, Blood Biochemistry, Phagocytic Activity and Jejunal Morphometry in Broiler Rabbits? In Animals, 2020, vol. 10, no. 1, art. no. 115. (2019: 2.323 - IF, Q1 - JCR, 0.601 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 2076-2615.(Vega č. 2/0006/17 : Bioaktívne substancie, ich význam a využitie pre zdravie zvierat). Typ: ADCA
 • POGÁNY SIMONOVÁ, Monika** - CHRASTINOVÁ, Ľubica - LAUKOVÁ, Andrea. Effect of beneficial strain Enterococcus faecium EF9a isolated from Pannon White rabbit on growth performance and meat quality of rabbits. In Italian Journal of Animal Science, 2020, vol. 19, no. 1, p. 650-655. (2019: 1.805 - IF, Q1 - JCR, 0.534 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents). ISSN 1594-4077.(Vega č. 2/0006/17 : Bioaktívne substancie, ich význam a využitie pre zdravie zvierat. SK-HU-0006-08). Typ: ADCA
 • POGÁNY SIMONOVÁ, Monika** - CHRASTINOVÁ, Ľubica - LAUKOVÁ, Andrea**. Autochtonous Strain Enterococcus faecium EF2019(CCM7420), Its Bacteriocin and Their Beneficial E ects in Broiler Rabbits—A Review. In Animals, 2020, vol. 10, no. 7, art. no. 1188. (2019: 2.323 - IF, Q1 - JCR, 0.601 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 2076-2615.(Vega č. 2/0006/17 : Bioaktívne substancie, ich význam a využitie pre zdravie zvierat). Typ: ADCA
 • POGÁNY SIMONOVÁ, Monika - GALOVÁ, Nikola - BINO, Eva - LAUKOVÁ, Andrea. Využitie enterocínov na inhibovanie rastu meticilín-rezistentných stafylokokov. In Slovenský veterinársky časopis, 2020, roč. XLV, č. 1, s. 40-41. ISSN 1335-0099.(Vega č. 2/0006/17 : Bioaktívne substancie, ich význam a využitie pre zdravie zvierat). Typ: ADFB
 • POGÁNY SIMONOVÁ, Monika** - CHRASTINOVÁ, Ľubica - KANDRIČÁKOVÁ, Anna - KUBAŠOVÁ, Ivana - FORMELOVÁ, Zuzana - CHRENKOVÁ, M. - MILTKO, Renata - BELZECKI, Grzegorz - STROMPFOVÁ, Viola - LAUKOVÁ, Andrea. Enterocin M and sage supplementation in post-weaning rabbits: effects on growth performance, caecal microbiota, fermentation and enzymatic activity. In Probiotics and antimicrobial proteins, 2020, vol. 12, no. 2, p. 732-739. (2019: 3.533 - IF, Q2 - JCR, 0.718 - SJR, Q3 - SJR). (2020 - WOS, SCOPUS). ISSN 1867-1306.(ITMS 26220220204 : Kompetenčné centrum pre biomodulátory a výživové doplnky (Probiotech). Vega č. 2/0006/17 : Bioaktívne substancie, ich význam a využitie pre zdravie zvierat). Typ: ADMA
 • POGÁNY SIMONOVÁ, Monika** - CHRASTINOVÁ, Ľubica - CHRENKOVÁ, Mária - FORMELOVÁ, Zuzana - KANDRIČÁKOVÁ, Anna - BINO, Eva - LAUKOVÁ, Andrea. Benefits of Enterocin M and Sage Combination on the Physico-chemical Traits, Fatty Acid, Amino Acid, and Mineral Content of Rabbit Meat. In Probiotics and antimicrobial proteins, 2020, vol. 12, no. 3, art. no. 1235-1245. (2019: 3.533 - IF, Q2 - JCR, 0.718 - SJR, Q3 - SJR). (2020 - WOS, SCOPUS). ISSN 1867-1306.(Vega č. 2/0006/17 : Bioaktívne substancie, ich význam a využitie pre zdravie zvierat). Typ: ADMA
 • POGÁNY SIMONOVÁ, Monika - LAUKOVÁ, Andrea - TOMÁŠKA, Martin - DRONČOVSKÝ, Maroš. Stafylokoky detegované v ovčom hrudkovom syre : Staphylococci detected in ewes‘ lump cheese. In Bezpečnosť a kontrola potravín : zborník prác zo XVII. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou online, Piešťany 26.3. - 27.3.2020. Edit. Jozef Golian, Ľubomír Belej, Jozef Čapla, recenz. Martina Fikselová, Jozef Golian, Marcela Capcarová, Andrea Mendelová. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2020, s. 56-59. ISBN 978-80-552-2168-7. Dostupné na internete: <https://ves.uniag.sk/files/pdf/iizeai3sli38mpdqt6izg8zbx4o2ye.pdf>(APVV-17-0028 : Funkčné potraviny na báze kozieho mlieka a ich prospešnosť pre zdravia. APVV SK-PT-18-0005 : Bakteriocíny a ich prospešnosť pri redukcii nežiaducich, biofilm-produkujúcich baktérií z potravín a z prostredia ich výroby. Bezpečnosť a kontrola potravín : vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou online). Typ: AFD
 • POGÁNY SIMONOVÁ, Monika - LAUKOVÁ, Andrea - TOMAŠKA, Ľubomír. Bakteriocín-like aktivita kmeňa Enterococcus mundtii isolated from raw goats‘ milk : Bacteriocin-like activity of Enterococcus mundtii isolated from raw goats‘ milk. In Bezpečnosť a kontrola potravín : zborník prác zo XVII. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou online, Piešťany 26.3. - 27.3.2020. Edit. Jozef Golian, Ľubomír Belej, Jozef Čapla, recenz. Martina Fikselová, Jozef Golian, Marcela Capcarová, Andrea Mendelová. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2020, s. 60-62. ISBN 978-80-552-2168-7. Dostupné na internete: <https://ves.uniag.sk/files/pdf/iizeai3sli38mpdqt6izg8zbx4o2ye.pdf>(APVV-17-0028 : Funkčné potraviny na báze kozieho mlieka a ich prospešnosť pre zdravia. APVV SK-PT-18-0005 : Bakteriocíny a ich prospešnosť pri redukcii nežiaducich, biofilm-produkujúcich baktérií z potravín a z prostredia ich výroby. Bezpečnosť a kontrola potravín : vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou online). Typ: AFD
 • REVAJOVÁ, Viera - KARAFFOVÁ, Viera - LEVKUTOVÁ, Mária - ŠEFCOVÁ, Miroslava - LAUKOVÁ, Andrea - LEVKUT, Mikuláš. Reaction of immune cells to Campylobacter jejuni in chicken PBMC treated by different probiotic bacteria in vitro. In Approaches in Poultry, Dairy & Veterinary Sciences, 2020, vol. 7, no. 3, art. no. APDV.000665.2020, p. 649-654. ISSN 2576-9162. Typ: ADEB
 • SABO, Rastislav** - KOPČÁKOVÁ, Anna - HAMAROVÁ, Ľudmila - CINGEĽOVÁ MARUŠČÁKOVÁ, I. - MUDROŇOVÁ, D. - SABOVÁ, L. - JAVORSKÝ, Peter - LEGÁTH, J. Sublethal effects of commercial plant protection product containing spores Bacillus amyloliquefaciens QST 713 (formerly subtilis ) on winter adult honeybees. In Apidologie, 2020, vol. 51, no. 2, p. 226-239. (2019: 1.828 - IF, Q2 - JCR, 0.948 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0044-8435.(VEGA 2/0100/19 : Štúdium a využitie bakteriocínov v prevencii moru včelieho plodu). Typ: ADCA
 • STROMPFOVÁ, Viola - KUBAŠOVÁ, Ivana. Mikrobiota čreva zvierat a spôsoby jej prospešnej modulácie. Rec. Radomíra Nemcová, Marcela Capcarová. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2020. 88 s. ISBN 978-80-224-1823-2(VEGA 2/0006/20 : Kožný mikrobióm psov za fyziologických a patologických podmienok). Typ: AAB
 • STROMPFOVÁ, Viola - ŠTEMPELOVÁ, Lucia. Atopická dermatitída a možnosti terapeutického prístupu. In Pes a mačka, 2020, roč. XX, č. 5, s. 38-39. ISSN 1335-7778.(VEGA 2/0006/20 : Kožný mikrobióm psov za fyziologických a patologických podmienok). Typ: BDF
 • STROMPFOVÁ, Viola. Nutričné doplnky pre staršie psy. In Pes a mačka, 2020, roč. XX, č. 6, s. 42-43. ISSN 1335-7778.(VEGA 2/0006/20 : Kožný mikrobióm psov za fyziologických a patologických podmienok). Typ: BDF
 • SZULC, Paulina - MRAVČÁKOVÁ, Dominika - SZUMACHER-STRABEL, M. - VÁRADYOVÁ, Zora - VÁRADY, Marián - ČOBANOVÁ, Klaudia - SYAHRULAWAL, Linggawastu - KUMAR PATRA, Amlan - CIESLAK, A.**. Ruminal fermentation, microbial population and lipid metabolism in gastrointestinal nematode-infected lambs fed a diet supplemented with herbal mixtures. In PLoS ONE, 2020, vol. 15, iss. 4, art. no. e0231516. (2019: 2.740 - IF, Q2 - JCR, 1.023 - SJR, Q1 - SJR). (2020 - WOS, SCOPUS). ISSN 1932-6203.(APVV 18-0131 : ALTREAT - Alternatívne terapie parazitóz malých prežúvavcov. APVV-17-0297 : Biovyužiteľnosť zinku u hospodárskych zvierat - možnosti a riešenia. Project No. 005/RID/2018/19 : Regional Initiative Excellence). Typ: ADMA
 • ŠPIRKOVÁ, Alexandra - ŠEFČÍKOVÁ, Zuzana - KOVAŘÍKOVÁ, Veronika - BABEĽOVÁ, Janka - KŠIŇANOVÁ, Martina - FABIAN, Dušan - ČIKOŠ, Štefan. T-cadherin transcripts in mouse preimplantation embryos. In Proceeding of the Winter School Animal Biotechnology 2020, February 6th, 2020, Nitra, SUA in Nitra, Slovakia : programme and abstracts. - Nitra : SUA, 2020, p. 52. ISBN 978-80-552-2145-8.(VEGA 2/0092/19 : Mechanizmy komunikácie a adaptácie preimplantačného embrya v narušenom prostredí. APVV-18-0389 : Etiológia porúch skorého preimplantačného vývinu. Winter School Animal Biotechnology 2020). Typ: AFH
 • VARGOVÁ, Miroslava - HURNÍKOVÁ, Zuzana - REVAJOVÁ, Viera - LAUKOVÁ, Andrea - DVOROŽŇÁKOVÁ, Emília**. Probiotic bacteria can modulate murine macrophage’s superoxide production in Trichinella spiralis infection. In Helminthologia, 2020, vol. 57, no. 3, p. 226-234. (2019: 0.674 - IF, Q4 - JCR, 0.322 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0440-6605.(Vega č. 2/0056/19 : Imunomodulačné vlastnosti probiotických enterokokov a ich enterocínov pri antiparazitárnej obrane hostiteľa s experimentálnou trichinelózou pri antiparazitárnej obrane hostiteľa s experimentálnou trichinelózou. APVV-17-0028 : Funkčné potraviny na báze kozieho mlieka a ich prospešnosť pre zdravia. ITMS 26220220152 : Kompetenčné centrum pre biomodulátory a výživové doplnky (Probiotech)). Typ: ADDA
 • VARGOVÁ, Miroslava - DVOROŽŇÁKOVÁ, Emília - HURNÍKOVÁ, Zuzana - LAUKOVÁ, Andrea - REVAJOVÁ, Viera. Antiparazitárny potenciál enterocínov a enterocín-produkujúcich kmeňov na infekciu Trichinella spiralis. In Slovenský veterinársky časopis, 2019, roč. XLIV, č. 2, s. 145-149. ISSN 1335-0099.(Vega č. 2/0056/19 : Imunomodulačné vlastnosti probiotických enterokokov a ich enterocínov pri antiparazitárnej obrane hostiteľa s experimentálnou trichinelózou pri antiparazitárnej obrane hostiteľa s experimentálnou trichinelózou. APVV-17-0028 : Funkčné potraviny na báze kozieho mlieka a ich prospešnosť pre zdravia). Typ: ADFB
 • VATAŠČINOVÁ, T. - PIPOVÁ, Monika** - FRAQUEZA, Maria Joao - MAĽA, Pavol - DUDRIKOVÁ, Eva - DRÁŽOVSKÁ, Monika - LAUKOVÁ, Andrea. Short communication: Antimicrobial potential of Lactobacillus plantarum strains isolated from Slovak raw sheep milk cheeses. In Journal of dairy science, 2020, vol. 103, no. 8, art. no. 6900-6903. (2019: 3.333 - IF, Q1 - JCR, 1.440 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0022-0302. Typ: ADCA
 • ZAYED, MS - SZUMACHER-STRABEL, M. - EL-FATTAH, D.A.A. - MADKOUR, Gamal - GOGULSKI, Maciej - STROMPFOVÁ, Viola - CIESLAK, Adam** - EL-BORDENY, N.E. Evaluation of cellulolytic exogenous enzyme-containing microbial inoculants as feed additives for ruminant rations composed of low-quality roughage. In Journal of Agricultural Science, 2020, vol. 158, no. 4, p. 326-338. (2019: 1.082 - IF, Q2 - JCR, 0.523 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0021-8596. Typ: ADCA

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus