Informačná stránka organizácie SAV

Slavistický ústav Jána Stanislava SAV

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.

Pre rok:

Faktúry

Číslo zmluvy Opis/ Partner Dátum doručenia Suma s DPH (v €)
5009200378 Refundácia nákladov  
Centrum spoločných činností SAV organizačná zložka THS ÚSV SAV
Dúbravská cesta 9, 842 35 Bratislava
IČO: 00398144
02.03.2020 63,54
5009200367 Refundácia nákladov  
Centrum spoločných činností SAV organizačná zložka THS ÚSV SAV
Dúbravská cesta 9, 842 35 Bratislava
IČO: 00398144
02.03.2020 69,70
518120028 Refundácia nákladov  
Centrum spoločných činností SAV organizačná zložka THS ÚSV SAV
Dúbravská cesta 9, 842 35 Bratislava
IČO: 00398144
19.02.2020 272,79
5081200024 Refundácia nákladov  
Centrum spoločných činností SAV organizačná zložka THS ÚSV SAV
Dúbravská cesta 9, 842 35 Bratislava
IČO: 00398144
19.02.2020 24,89
4120003918 Hlasové služby  
SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava,
IČO: 47258314
11.02.2020 12,48
5009200218 Refundácia nákladov  
Centrum spoločných činností SAV organizačná zložka THS ÚSV SAV
Dúbravská cesta 9, 842 35 Bratislava
IČO: 00398144
24.01.2020 106,68
5009200185 Refundácia nákladov  
Centrum spoločných činností SAV organizačná zložka THS ÚSV SAV
Dúbravská cesta 9, 842 35 Bratislava
IČO: 00398144
Poznámka: dobropis
24.01.2020 -128,02
5009200154 Refundácia nákladov  
Centrum spoločných činností SAV organizačná zložka THS ÚSV SAV
Dúbravská cesta 9, 842 35 Bratislava
IČO: 00398144
22.01.2020 93,32
5009200141 Refundácia nákladov  
Centrum spoločných činností SAV organizačná zložka THS ÚSV SAV
Dúbravská cesta 9, 842 35 Bratislava
IČO: 00398144
22.01.2020 269,90
518120010 Refundácia nákladov  
Centrum spoločných činností SAV organizačná zložka THS ÚSV SAV
Dúbravská cesta 9, 842 35 Bratislava
IČO: 00398144
14.01.2020 34,41
5009200048 Refundácia nákladov  
Centrum spoločných činností SAV organizačná zložka THS ÚSV SAV
Dúbravská cesta 9, 842 35 Bratislava
IČO: 00398144
14.01.2020 128,02
4120002245 Hlasové služby  
SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava,
IČO: 47258314
13.01.2020 11,09