Information Page of SAS Organisation

The Institute for Forecasting

Publications in 2019

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Year:

Select a category:
 • ANGELOVA, Radostina - STUDENÁ, Ivana - BOYADIJEVA, Pepka - POLAČKOVÁ, Zuzana. The rejoinder to Youth Guarantee of Bulgaria and Slovakia : Third Conference of the ESREA Network on Policy Studies in Adult Education: “Adult Education and Learning Policy in a World Risk Society”, 16-18 May 2019, Charles University, Prague, Czech Republic [elektronický zdroj]. Type: GHG
 • BALÁŽ, Vladimír - JECK, Tomáš. Socioeconomic Background versus Public Support : what Matters for Student Performance? In Economic and Social Development : 37th International Scientific Conference on Economic and Social Development – "Socio Economic Problems of Sustainable Development": book of proceedings, Baku, 14-15 February 2019 [elektronický zdroj]. - Varazdin, Croatia : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2019, p. 156-164. ISSN 1849-7535.(Economic and Social Development: Socio Economic Problems of Sustainable Development : International Scientific Conference). Type: ADMB
 • BALÁŽ, Vladimír - KARASOVÁ, Katarína - CHRANČOKOVÁ, Martina. Do Research and Innovation Stimuli Improve the Competetitiveness of Private Firms? : Evidence from the Slovak Republic. In Economic and Social Development : 37th International Scientific Conference on Economic and Social Development – "Socio Economic Problems of Sustainable Development": book of proceedings, Baku, 14-15 February 2019 [elektronický zdroj]. - Varazdin, Croatia : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2019, s. 95-102. ISSN 1849-7535.(VEGA č. 2/0002/18 : Inštitucionálne rámce ekonomického rozvoja SR v novej etape globalizácie. Economic and Social Development: Socio Economic Problems of Sustainable Development : International Scientific Conference). Type: ADMB
 • BALÁŽ, Vladimír. Národní měna je luxus. A euro Slovensku svědčí. In Hospodářské noviny, 29.4. 2019, s. 7. ISSN 0862-9587. Type: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Malé firmy by mali na Slovensku staviť aj na inovácie (Rozhovor). In Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike, 30.4.-1.5. 2019, roč. XXV, č. 83, s. 3. ISSN 1335-4701. Type: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Stratení einsteinovia stoja Ameriku veľmi veľa. In Denník N, 5.6. 2019, roč. 5, č., s. 10. ISSN 1339-844X. Type: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Naplánujte si finančnú pohodu. In FinPro, 2018, č. 3, s. 14-15. ISSN 2585-8335. Type: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Colná vojna je nový normál. In SME, 22.5. 2019, roč. 27, č. 117, s. 9. ISSN 1335-440X. Type: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Talianski populisti liečia svoj štát. Prežije to? In Denník N, 5.2. 2019, roč. 5, s. 11. ISSN 1339-844X. Type: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Demokrati vracajú Trumpov úder. Ale koho trafia? In Denník N, 16.4. 2019, roč. 4, s. 11. ISSN 1339-844X. Type: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Minimálna mzda musí byť predvídateľná. In SME, 24.7. 2019, roč. 27, č. 170, s. 9. ISSN 1335-440X. Type: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Základný príjem: ako dopadol fínsky experiment? In Denník N, 26.2. 2019, roč. 5, s. 10. ISSN 1339-844X. Type: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Euro máme radi. A nemali by sme ho dopriať každému. In Denník N, 7.1 2019, roč. 5, č. 4, s. 10. ISSN 1339-844X. Type: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Ako zvýšiť pôrodnosť? Čo funguje a čo nie? In Denník N, 3.1. 2019, roč. 5, č. 2, s. 11. ISSN 1339-844X. Type: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Grécko sa vracia k „istotám“. In Denník N, 31.7. 2019, roč. 5, č. 145, s. 10. ISSN 1339-844X. Type: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Facebooková libra: bublina alebo úsvit novej svetovej meny? In Denník N, 22.7. 2019, roč. 5, s. 10. ISSN 1339-844X. Type: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Čas sluhov v americkej centrálnej banke. In Denník N, 7.8. 2019, roč. 5, s. 11. ISSN 1339-844X. Type: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Trump s Čínou proti Európe. In SME, 9.8. 2019, roč. 27, č. 184, s. 17. ISSN 1335-440X. Type: GII
 • BALOG, Miroslav. Vedecké parky a výskumné centrá na Slovensku : výzvy (aj) pre programové obdobie 2021-2027. Recenzenti: Dagmar Cagáňová, Martina Antošová, Peter Burger. Bratislava : Prognostický ústav, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, 2019. 215 s. Dostupné na internete: <http://www.prog.sav.sk/sites/default/files/2019-07/Miroslav%20Balog%20-%20Vedeck%C3%A9%20parky%20a%20v%C3%BDskumn%C3%A9%20centr%C3%A1%20na%20Slovensku.pdf>. ISBN 978-80-89524-35-8(VEGA č. 2/0002/18 : Inštitucionálne rámce ekonomického rozvoja SR v novej etape globalizácie). Type: AAB
 • BALOG, Miroslav. Kde pramení marazmus výskumu, vývoja a inovácií? In Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike, 16.4. 2019, roč. XXV, č. 75, s. 6. ISSN 1335-4701. Type: GII
 • BALOG, Miroslav. Čínska sonda: hrozby pekinského technologického pokroku. In Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike, 2019, roč. XXV, č. 19, s. 13. ISSN 1335-4701. Type: GII
 • BALOG, Miroslav. Digitálna éra uvoľní množstvo pracovných síl. In Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike, 15-17.2. 2019, roč. XXVII, č. 33, s. 6. ISSN 1335-4701. Type: GII
 • FERO, Martin - NOVOTNÁ, Ivana - PORUBČINOVÁ, Martina. Work Competencies for Industry 4.0 Developed by Non-formal Education. In Pedagogy, Communication and Sociology : 2019 International Conference, May 25-26, 2019, Ningbo, China. - Paris : Atlantis Press, 2019, s. 108-112. ISBN 978-94-6252-717-1. ISSN 2352-5398.(Pedagogy, Communication and Sociology : 2019 International Conference). Type: AFC
 • FIFEKOVÁ, Elena - NEŽINSKÝ, Eduard - NEMCOVÁ, Edita. Global Competitiveness of Europe : A Robust Assessment. In Danube : Law, Economics and Social Issues Review, 2018, vol. 9, no. 4, p. 245-260. (2018 - SCOPUS, ERIH PLUS, EBSCO, EconLit). ISSN 1804-6746.(VEGA č. 2/0002/18 : Inštitucionálne rámce ekonomického rozvoja SR v novej etape globalizácie). Type: ADMB
 • FILČÁK, Richard - POLAČKOVÁ, Zuzana - DOKUPILOVÁ, Dušana. Kontextová evaluácia terénnej sociálnej práce. Záverečná správa = Field Social Work Context Evaluation. Final Report Summary. Recenzenti: Daniel Gerbery, Daniel Škobla. Bratislava : Implementačná agentúra MPSVR SR v spolupráci s Centrom spoločenských a psychologických vied/Prognostickým ústavom Slovenskej akadémie vied, 2019. 163 s. V slovensko-anglickej verzii je Zhrnutie záverečnej správy. ISBN 978-80-89837-54-0. Type: AAB
 • FILČÁK, Richard - ŠKOBLA, Daniel. No pollution and no Roma in my backyard: class and race in framing local activism in Laborov, eastern Slovakia. In Environmental justice, popular struggle and community development. - Bristol : Policy Press, 2019, p. 53-68. ISBN 978-1-4473-5083-5. Type: ABC
 • FILČÁK, Richard - POVAŽAN, Radoslav - CHRENKO, Milan. Megatrendy, kontext socioekonomických zmien a systémových limitácií = Megatrends in the Context of Socio-Economic Changes and System Limitations. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie, 2019, roč. 53, č. 2, s. 80-87. ISSN 0044-4863. Type: ADFB
 • FILČÁK, Richard. Making the ghetto at Luník IX, Slovakia: People, landfill and the myth of the urban green space. In Ekonomiczny kontekst sprawiedliwości społecznej i środowiskowej. Książka abstraktów. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019, s. 29. ISBN 978-83-8142-577-3. Type: AFG
 • FILČÁK, Richard. Ide tu iba o biznis? In Pravda, 27.5. 2019, roč. XXIX, č. 121, s. 21. ISSN 1335-4051. Type: GII
 • HLAVÁČOVÁ, Anna. Florentskí králi a inocenti : Formy zázračna v travelógu Choždenie vo Florenciju. In Algoritmy obrazov - obrazy algoritmov : K povahe výskumov v súčasnom umení. - Bratislava : Nadácia Novum : vydavateľstvo Slovart : Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, 2019, s. 124-136. ISBN 978-80-556-4143-0.(APVV-15-0526 : Téma Troch kráľov v umení Slovenska - interdisciplinárne štúdie kultúrnej tradície a komunikácie). Type: ABD
 • HLAVÁČOVÁ, Anna. Úvahy o smere putovania. In Postoj : konzervatívny denník [serial], 9.5. 2019, nestr. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <https://www.postoj.sk/43257/uvahy-o-smere-putovania>(APVV-15-0526 : Téma Troch kráľov v umení Slovenska - interdisciplinárne štúdie kultúrnej tradície a komunikácie). Type: GII
 • HLAVÁČOVÁ, Anna. Ikona o vzniku ikony. In Postoj : konzervatívny denník [serial], 1.8. 2019, nestr. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <http://www.postoj.sk/45770/ikona-o-vzniku-ikony>. Type: GII
 • CHRANČOKOVÁ, Martina. The Tacit Knowledge of Slovak Migrants. In Globe in Motion 2 : Multiple Shades of Migration: Regional Perspectives. - Bratislava : Institut of Ethnology and Social Anthropology SAS : Marenčin PT, spol. s. r. o., 2019, s. 84-98. ISBN 978-80-970975-9-2.(VEGA č. 2/0151/19 : Prínosy slovenskej migrácie. Grant No. 649491 : YMOBILITY - Mobilita mladých: maximalizácia príležitostí pre jednotlivcov, trhy práce a regióny v Európe (Horizont 2020)). Type: ABD
 • KŘESŤANOVÁ, Jana - ŠÍDLO, Luděk - ŠPROCHA, Branislav. Pohyb obyvateľstva Česka a Slovenska na úrovni obcí v období 1996-2015 pohledem Webbova diagramu = Population Change in Czechia and Slovakia on the Municipal Level in 1996-2015 Examined Using the Webb Diagram. In Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje, 2019, roč. 61, č. 1, s. 28-41. ISSN 0011-8265. Type: ADMB
 • KARASOVÁ, Katarína - BALÁŽ, Vladimír - POLAČKOVÁ, Zuzana. Efficiency of the Active Labour Market Policies: Evidence from the Slovak Republic. In Ekonomický časopis, 2019, roč. 67, č. 1, s. 11-32. (0.843 - IF2018). ISSN 0013-3035.(APVV-14-0324 : Riešenie spoločenských výziev v oblasti tvorby politiky trhu práce založenej na vedeckých informáciách. VEGA č. 2/0002/18 : Inštitucionálne rámce ekonomického rozvoja SR v novej etape globalizácie). Type: ADDA
 • KARASOVÁ, Katarína - BALÁŽ, Vladimír. International migration in Slovakia : past, present and future. In Phantom Menace : The Politics and Policies of Migration in Central Europe. - Bratislava ; Praha : Institute for Public Affairs : Heinrich-Böll-Stiftung, 2018, s. 16-38. ISBN 978-80-89345-72-4. Dostupné na internete: <http://www.ivo.sk/buxus/docs//publikacie/subory/Phantom_Menace_The_Politics_and_Policies_of_Migration_in_Central_Europe.pdf>. Type: BBB
 • PORUBČINOVÁ, Martina. Nové pracovné požiadavky v kontexte vývoja priemyslu 4.0. In Štvrťstoročie sociológie na samostatnom Slovensku : zborník príspevkov z vedeckej konferencie konanej 23.-24.5.2018 v Bratislave. Editor: Eva Laiferová, recenzenti: Peter Guráň, Roman Hofreiter. - Bratislava : STIMUL, 2018, s. 128-138. ISBN 978-80-8127-231-8.(APVV-14-0324 : Riešenie spoločenských výziev v oblasti tvorby politiky trhu práce založenej na vedeckých informáciách. Štvrťstoročie sociológie na samostatnom Slovensku : výročná vedecká konferencia Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV). Type: AFD
 • POVAŽAN, Radoslav - FILČÁK, Richard - KADLEČÍK, Ján - CHRENKO, Milan - ORFÁNUS, Tomáš. Využitie scenárového prístupu v životnom prostredí na príklade krátkodobých scenárov do roku 2020 v oblasti biodiverzity a zmeny klímy = Use of Scenario Approach in the Environment Based on Short-Term Scenarios for Biodiversity and Climate Change by 2020. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie, 2019, roč. 53, č. 2, s. 91-101. ISSN 0044-4863. Type: ADFB
 • Ekonomický časopis = Journal of Economics. Hlavný redaktor Juraj Sipko [jún 2014], výkonný redaktor [2009] Tomáš Jeck, zodpovedná redaktorka [2009] Katarína Rybanská. Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 1949-. 10-krát ročne. ISSN 0013-3035. Type: FAI
 • ŠPROCHA, Branislav - BLEHA, Branislav - GARAJOVÁ, Alžbeta - PILINSKÁ, Viera - MÉSZÁROS, Ján - VAŇO, Boris. Populačný vývoj v krajoch a okresoch Slovenska od začiatku 21. storočia. Recenzenti: Pavol Korec, Pavol Tišliar. 1. vyd. Bratislava : Infostat - Výskumné demografické centrum : Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného plánovania : Centrum spoločenských a psychologických vied SAV - Prognostický ústav SAV, 2019. 142 s. ISBN 978-80-89398-3-6(VEGA č. 2/0057/17 : Najvyššie dosiahnuté vzdelanie a jeho vplyv na transformujúce sa rodinné a reprodukčné správanie žien na Slovensku). Type: AAB
 • ŠPROCHA, Branislav - TIŠLIAR, Pavol. Fertility and Religious Belief : old and new relationships in Slovakia. In Journal for the Study of Religions and Ideologies, 2019, vol. 18, no. 52, p. 63-79. ISSN 1583-0039. Type: ADCB
 • ŠPROCHA, Branislav. Demografická budúcnosť EÚ v prognózach EUROSTATU = Demographic future of the EU in EUROSTAT´S projections. In Slovenská štatistika a demografia, 2019, roč. 29, č. 2, s. 48-65. ISSN 1210-1095. Type: ADFB
 • ŠPROCHA, Branislav. Projekcia generačnej plodnosti a sobášnosti v spojitosti s najvyšším dosiahnutým vzdelaním = Projection of cohort fertility and nuptiality in relation to the highest education attained. In Slovenská štatistika a demografia, 2019, roč. 29, č. 2, s. 14-36. ISSN 1210-1095.(VEGA č. 2/0057/17 : Najvyššie dosiahnuté vzdelanie a jeho vplyv na transformujúce sa rodinné a reprodukčné správanie žien na Slovensku). Type: ADFB
 • ŠPROCHA, Branislav. Jednodetnosť-nový fenomén v reprodukčných dráhach žien na Slovensku = Single-child mother-a new phenomenon in the reproduction courses of women in Slovakia? In Slovenská štatistika a demografia, 2019, roč. 29, č. 1, s. 23-37. ISSN 1210-1095.(VEGA č. 2/0057/17 : Najvyššie dosiahnuté vzdelanie a jeho vplyv na transformujúce sa rodinné a reprodukčné správanie žien na Slovensku). Type: ADFB
 • ŠPROCHA, Branislav. Demografische Entwicklung in der Slowakei in der Ära ihrer Selbstständigkeit. In Die Slowakei und die europäische Integration. - Berlin ; Bern ; Bruxelles ; New York ; Oxford ; Warszawa ; Wien : Peter Lang : VEDA, Publishing House, 2019, s. 211-225. ISBN 978-80-224--1722-8.(VEGA č. 1/0026/14 : Transformácia plodnosti žien Slovenska v 20. a na začiatku 21. storočia a jej prognóza do roku 2050. APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Type: AEDA
 • TIŠLIAR, Pavol - ŠPROCHA, Branislav - ŠKORVÁNKOVÁ, Eva. Trends and Directions in Population Policy in Slovakia, 1918-1945. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2019, roč. 67, č. 1, s. 83-101. (2019 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Type: ADDB
 • WEIBL, Gabriel. Risk, Uncertainty and the Role of Serendipity in International Student Mobility. In Globe in Motion 2 : Multiple Shades of Migration: Regional Perspectives. - Bratislava : Institut of Ethnology and Social Anthropology SAS : Marenčin PT, spol. s. r. o., 2019, s. 128-145. ISBN 978-80-970975-9-2.(VEGA č. 2/0151/19 : Prínosy slovenskej migrácie). Type: ABD

Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus