Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Ústav politických vied SAV, v. v. i.

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Zmluvy pre rok:  
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum zverejnenia Suma s DPH (€)
5/2023 Zmluva o postúpení práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí prostriedkov č. APVV-21-0237 zo dňa 01.01.2022  (pdf / 1.17 MB)
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Mýtna 23, 811 07 Bratislava
IČO: 30797764
26. 1. 2023 0,00
19/2023 Zmluva o dielo 3/2023  (docx / 26.22 KB)
Andrew Hodges, PhD.
7 Blackmire Terrace, Polbeth, West Calder, EH55 8FH, Scotland
IČO: 6129253907
12. 12. 2023 584,52
20/2023 Zmluva o dielo 4/2023  (docx / 24.63 KB)
Andrew Hodges, PhD.
7 Blackmire Terrace, Polbeth, West Calder, EH55 8FH, Scotland
IČO: 6129253907
14. 12. 2023 300,00
18/2023 Zmluva o dielo 2/2023  (pdf / 608.69 KB)
prof. PhDr. Ján Liďák, CSc.
Pezinok
6. 12. 2023 200,00
17/2023 Zmluva o dielo 1/2023  (pdf / 604.1 KB)
prof. PhDr. Lívia Adamcová, PhD.
Bratislava
6. 12. 2023 200,00
6/2023 Dodatok č. 1 k Zmluve o IFP  (pdf / 909.43 KB)
Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO: 00037869
8. 3. 2023 37 120,00
10/2023 Dodatok č. 2 k Zmluve o IFP  (pdf / 812.11 KB)
Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO: 00037869
4. 5. 2023 10 698,00
11/2023 Dodatok č. 3 k Zmluve o IFP  (pdf / 751.75 KB)
Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO: 00037869
8. 6. 2023 4 503,00
12/2023 Dodatok č. 4 k Zmluve o IFP  (pdf / 844.08 KB)
Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO: 00037869
12. 7. 2023 428,00
14/2023 Dodatok č. 5 k Zmluve o IFP  (pdf / 775.59 KB)
Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO: 00037869
5. 10. 2023 3 032,00
15/2023 Dodatok č. 6 k Zmluve o IFP  (pdf / 904.46 KB)
Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO: 00037869
13. 11. 2023 7 556,00
16/2023 Dodatok č. 7 k Zmluve o IFP  (pdf / 879.43 KB)
Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO: 00037869
6. 12. 2023 11 367,37
2/2023 Zmluva o spolupráci na projekte spoločných akcií v roku 2023  (pdf / 642.64 KB)
Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku pri SAV
UCM, J. Herdu 2, 917 01 Trnava
IČO: 37837664
17. 1. 2023 0,00
3/2023 Zmluva o spolupráci na projekte spoločných akcií v roku 2023  (pdf / 536.95 KB)
Slovenské združenie pre politické vedy pri SAV
Gondova 2, 818 01 Bratislava
IČO: 31747604
25. 1. 2023 0,00
9/2023 Dodatok č. 1/2023 K Zmluve o spolupráci medzi ÚPV SAV, v.v.i. a SÚ SAV, v.v.i. zo dňa 19.4.2023  (pdf / 481 KB)
Sociologický ústav SAV, v.v.i.
Klemensova 19, 813 64 Bratislava
IČO: 00679135
26. 4. 2023 1 800,00
8/2023 Zmluva o spolupráci  (pdf / 556.66 KB)
Sociologický ústav SAV, v.v.i.
Klemensova 19, 813 64 Bratislava
IČO: 00679135
26. 4. 2023 0,00
13/2023 Zmluva o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-22-0063  
Sociologický ústav SAV, v.v.i.
Klemensova 19, 813 64 Bratislava
IČO: 00679135
10. 7. 2023 6 966,00
7/2023 Zmluva o riešení projektu  (pdf / 3.53 MB)
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied
Šafárikovo nám. 6, 814 99 Bratislava, Mlynské Luhy 4, 821 05 Bratislava
IČO: 00397865
17. 4. 2023 10 400,00
4/2023 Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode o spolupráci s externou vzdelávacou inštitúciou pri podieľaní sa na uskutočňovaní doktorandského štúdia  (pdf / 796.29 KB)
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta
Šrobárova 2, 041 80 Košice
IČO: 00397768
23. 1. 2023 0,00