Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i.

Zverejňovanie rozpočtu, verejných obstarávaní, zákazok s nízkou hodnotou a poskytovaní informácií:
Zákazky s nízkou hodnotou pre rok:  
CPV kód Názov Dátum Suma s DPH (€)
73000000-2 Vyhodnotenie ponúk na základe výzvy na predloženie cenovej ponuky - Agentúra FOCUS  (pdf / 91.98 KB) 13. 6. 2022 6 360,00
73000000-2 Žiadosť o vypracovanie cenovej ponuky na zber dát v rámci projektu DG JUSTICE ENGAGE - Kantar Slovakia, s.r.o.  (pdf / 268.49 KB) 3. 6. 2022 -
73000000-2 Žiadosť o vypracovanie cenovej ponuky na zber dát v rámci projektu DG JUSTICE ENGAGE - Agentúra FOCUS  (pdf / 264.89 KB) 3. 6. 2022 -
73000000-2 Žiadosť o vypracovanie cenovej ponuky na zber dát v rámci projektu DG JUSTICE ENGAGE - 2 muse s.r.o.  (pdf / 265.53 KB) 3. 6. 2022 -