Informačná stránka organizácie SAV

Ústav orientalistiky SAV

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.

Pre rok:

Objednávky

Číslo zmluvy Opis/ Partner Dátum vyhotovenia Suma s DPH (v €)
2/2018 Stravné lístky - február 2018 - 48 ks  
Úrad SAV
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO: 037869
Podpísal: Dušan Magdolen (riaditeľ)
10.01.2018 231,00
11/2018 Stravné lístky - apríl 2018 - 55 ks  
Úrad SAV
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO: 037869
Podpísal: Dušan Magdolen (Riaditeľ)
08.03.2018 181,50
46/2018 Stravné lístky - december 2018 - 48 ks  
Úrad SAV
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO: 037869
Podpísal: Dušan Magdolen (riaditeľ)
12.11.2018 158,40
60/2018 Stravné lístky - január 2019 - 125 ks  
Úrad SAV
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO: 037869
Podpísal: Dušan Magdolen (riaditeľ)
13.12.2018 425,00
22/2018 Stravné lístky - júl - august 2018 - 50 ks  
Úrad SAV
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO: 037869
Podpísal: Dušan Magdolen (riaditeľ)
13.06.2018 165,00
20/2018 Stravné lístky - jún 2018 - 55 ks  
Úrad SAV
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO: 037869
Podpísal: Dušan Magdolen (Riaditeľ)
10.05.2018 181,50
15/2018 Stravné lístky - máj 2018 - 73 ks  
Úrad SAV
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO: 037869
Podpísal: Dušan Magdolen (Riaditeľ)
12.04.2018 240,90
5/2018 Stravné lístky - marec 2018 - 70 ks  
Úrad SAV
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO: 037869
Podpísal: Dušan Magdolen (riaditeľ)
13.02.2018 231,00
38/2018 Stravné lístky - november 2018 - 63 ks  
Úrad SAV
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO: 037869
Podpísal: Dušan Magdolen (riaditeľ)
10.10.2018 207,90
33/2018 Stravné lístky - október 2018 - 70 ks  
Úrad SAV
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO: 037869
Podpísal: Dušan Magdolen (riaditeľ)
06.09.2018 231,00
28/2018 Stravné lístky - september 2018 - 55 ks  
Úrad SAV
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO: 037869
Podpísal: Dušan Magdolen (riaditeľ)
14.08.2018 181,50
21/2018 Ubytovanie  
Úrad SAV
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO: 037869
Podpísal: Dušan Magdolen (Riaditeľ)
30.05.2018 120,00
14/2018 Ubytovanie  
Úrad SAV
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO: 037869
Podpísal: Dušan Magdolen (Riaditeľ)
28.03.2018 50,00
9/2018 Ubytovanie  
Úrad SAV
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO: 00037869
Podpísal: Dušan Magdolen (Riaditeľ)
21.02.2018 40,00
62/2018 Výroba a tlač vedeckej publikácie  
VEDA, vydavateľstvo SAV
Dúbravská cesta 9, 845 02 Bratislava
IČO: 00166758
Podpísal: Dušan Magdolen (riaditeľ)
17.12.2018 800,00

Začiatok Späť  2/2