Informačná stránka organizácie SAV

Pracovisko v Malých Vozokanoch

Detašované pracovisko
Materská pôda: Archeologický ústav SAV

Slovenská akadémia vied
Malé Vozokany 122
951 82
Slovenská republika
Stránka organizácie:  http://www.archeol.sav.sk/