Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Pracovisko v Malých Vozokanoch

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • BELJAK PAŽINOVÁ, Noémi - BELJAK, Ján. Benefits of the long-term research into the Pustý hrad castle (Deserted castle) in Zvolen and its prospects for the future. In Archaeologia historica, 2020, vol. 45, no. 2, p. 941-956. (2019: 0.214 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0231-5823. Dostupné na: https://doi.org/10.5817/AH2020-2-20 (APVV-17-0063 : Vita intra muros – interdisciplinárny výskum hradov stredného Slovenska) Typ: ADEB
  • HOLEŠČÁK, Michal. Karpatská kotlina a jej nomádi : Uhorsko v hľadáčiku východných etník? In Historická revue, 2021, roč. 32, č. 1, s. 6-9. ISSN 1335-6550. Typ: BDF
  • HÜSSEN, Claus-Michael - KOMORÓCZY, Balázs - RAJTÁR, Ján - VLACH, Marek. Archaeological footprints of a superpower in hostile territory : Recent research on the traces of Roma militar activities in the barbarian region north of the Middle Danube. In Experiencing the Frontier and the Frontier of Experience : Barbarian perspectives and Roman strategies to deal with new threats. - London : Archaeopress Publishing Ltd, 2020, s. 10-36. ISBN 978-1-78969-681-1.(VEGA č. 1/0358/18 : Rímsky tábor v Iži a jeho pozícia na hraniciach Panónie) Typ: AECA
  • NEZVALOVÁ, Lucia. Stredoveký receptár – ako piecť kura vo zvone? In HistoryWeb, 2021, č. 1. ISSN 1338-8789. Dostupné na internete: <https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/stredoveky-receptar-ako-piect-kura-vo-zvone> Typ: BDF
  • HOLEŠČÁK, Michal. Obávaní Kumáni boli údernou silou uhorských kráľov : Rozhovor s Michalom Holeščákom. In Historická revue, 2021, roč. 32, č. 1, s. 10-15. ISSN 1335-6550. Typ: GII
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus