Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Pracovisko v Malých Vozokanoch

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • BELJAK, Ján - FERENCOVÁ, Helena - HAĽAMA, Miloslav - JANURA, Tomáš - KALIČIAKOVÁ, Zuzana - MALINIAK, Pavol - ŠIMKOVIC, Michal. Výskum a obnova hradu Modrý Kameň 2013 - 2019. Recenzenti Diana Duchoňová, István Kovács, Tünde Lengyelová. Modrý Kameň : Občianske združenie Hradčan, 2020. 131 s. ISBN 978-80-970221-3-6 (APVV-17-0063 : Vita intra muros – interdisciplinárny výskum hradov stredného Slovenska. APVV - 17 - 0398 : Na ceste k modernej spoločnosti. Tri storočia novoveku. VEGA 2/0086/2 : Administratíva raného novoveku v zrkadle štátnej, stoličnej, panskej a mestskej správy) Typ: AAB
 • BELJAK, Ján - DEBNÁR, Peter. Lučatín - Pod Hornou dolinou [elektronický zdroj]. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2021. nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://archeol.sav.sk/files/Beljak_Debn%C3%A1r_-Lu%C4%8Dat%C3%ADn.pdf> Typ: GHG
 • BELJAK, Ján - DEBNÁR, Peter. Hrad Revište [elektronický zdroj]. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2021. nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://archeol.sav.sk/files/Beljak_Debn%C3%A1r_-Hrad-Revi%C5%A1te.pdf> Typ: GHG
 • BELJAK, Ján - BELJAK PAŽINOVÁ, Noémi - PUTŠKO, Mária - ČIERNY, Miloš. Pustý hrad vo Zvolene - Horný hrad (2020) [elektronický zdroj]. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2021. nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://archeol.sav.sk/files/Beljak_a-kol_Pusty-hrad.pdf> Typ: GHG
 • BELJAK PAŽINOVÁ, Noémi - BELJAK, Ján. Benefits of the long-term research into the Pustý hrad castle (Deserted castle) in Zvolen and its prospects for the future. In Archaeologia historica, 2020, vol. 45, no. 2, p. 941-956. (2019: 0.214 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0231-5823. Dostupné na: https://doi.org/10.5817/AH2020-2-20 (APVV-17-0063 : Vita intra muros – interdisciplinárny výskum hradov stredného Slovenska) Typ: ADNB
 • BIELICH, Mário. Správa o archeologickom výskume kostola sv. Mikuláša v Kovarciach (okres Topoľčany) v rokoch 2016-2019 = A report on the archaeological research into the Church of St. Nicholas in Kovarce, Topoľčany district, in 2016-2019. In Archaeologia historica, 2020, vol. 45, no. 1, p. 233-252. (2019: 0.214 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0231-5823. Dostupné na: https://doi.org/10,5817/AH2020-1-11 (APVV-16-0449 : Stredoveká Nitra v hmotných prameňoch) Typ: ADEB
 • BIELICHOVÁ, Zora - HAJNALOVÁ, Mária - KMEŤOVÁ, Petra - BARTA, Peter. Animal and Plant Remains from Two Kalenderberg Group (Hallstatt Culture) Cremation Graves in Devín-Záhrady, Slovakia. In Interdisciplinaria archaeologica, 2020, vol. XI, issue 2, pp. 149-176. (2019: 0.179 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1804-848X. Dostupné na: https://doi.org/10.24916/iansa.2020.2.2 Typ: ADMB
 • BISTÁKOVÁ, Alena - DEBNÁR, Peter. Ostrá lúka - kaštieľ [elektronický zdroj]. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2021. nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://archeol.sav.sk/files/Bist%C3%A1kov%C3%A1_Debn%C3%A1r_-Ka%C5%A1tie%C4%BE-Ostr%C3%A1-L%C3%BAka.pdf> Typ: GHG
 • BULAWKA, Sylwia - KERNEDER-GUBALA, Katarzyna - WAWRZCZAK, Maciej. Neolityczna siekiera z Nowogo Targu, gm. loco : Nowe informacje na temat zabytku. In Materialy archeologiczne XLII, 2018. - Kraków : Muzeum Archeologiczne, 2020, s. 121-128. ISSN 0075-7039. Typ: AECA
 • DAŇOVÁ, Klaudia. Pata - RD, p.č. 4222/45 : VS 20369. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2021. 24 s. Typ: AGI
 • DAŇOVÁ, Miroslava - DAŇOVÁ, Klaudia - SOČUVKA, Valentín. Exploration of the Danube at the Roman Camp in Iža (Slovakia). In Potopljena baština : Godišnjak Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru. Nr. 10. - Zadar : Medunarodni centar za podvodnu arheologiju, 2020, p. 39-45. ISSN 1848-2442. (VEGA č. 2/0146/18 : Brody, mosty, diaľkové cesty. Dávnoveké komunikácie a sídla na Považí a Ponitrí s využitím archeológie pod vodou. Pilotný projekt) Typ: AECA
  Citácie:
  [3.1] DRAGONIDESOVÁ, Petra. Searching for an ancient Roman Harbour: can we find it? In Acua Student : Advisory Council on Underwater Archaeology Student Newsletter, 2021, vol. 9, iss. 1, p. 6-7.
 • DRAGONIDESOVÁ, Petra. Searching for an ancient Roman Harbour: can we find it? In Acua Student : Advisory Council on Underwater Archaeology Student Newsletter, 2021, vol. 9, iss. 1, p. 6-7. Typ: GII
 • DROBERJAR, Eduard. Marcomannic wars and new Roman period discoveries in Jevíčko (West Moravia/East Bohemia). In Archeologické rozhledy, 2020, roč. 72, č. 4, s. 479-522. (2019: 0.386 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents). ISSN 0323-1267. Typ: ADEB
 • DROBERJAR, Eduard. Vinařice-Gruppe In Böhmen : Zur kulturellen und sozialen Differenzierung der Barbaren im 5. Jahrhundert. In Extra Limites. Continuatio. - Wroclaw : Uniwersytet Przyrodniczy, 2020, s. 15-42. ISBN 978-83-7717-348-0. Typ: BEE
 • FOTTOVÁ, Eva. Divín - hrad Divín, p. č. 975/1 : VS 20364. Nitra : Archerologický ústav SAV, 2020. 139 s. Typ: AGI
 • FOTTOVÁ, Eva. Hrad Divín 2020 - IX. sezóna výskumu [elektronický zdroj]. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2021. nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://archeol.sav.sk/files/Web_poster-Divin-2020.pdf> (APVV-17-0063 : Vita intra muros – interdisciplinárny výskum hradov stredného Slovenska) Typ: GHG
 • FURMAN, Martin - BENEDIKOVÁ, Lucia. Závažná Poruba-Liptovský Ján : poloha Iľanovská Poludnica : VS 20380. Bratislava : PÚ SR ; Nitra : AÚ SAV, 2020. 14 s. Typ: AGI
 • HOLEŠČÁK, Michal. Karpatská kotlina a jej nomádi : Uhorsko v hľadáčiku východných etník? In Historická revue, 2021, roč. 32, č. 1, s. 6-9. ISSN 1335-6550. Typ: BDF
 • HOLEŠČÁK, Michal. Tatarské vpády v období 13. storočia. In Vojenská osveta : Spoločenskovedné semináre. 1. časť. Redaktor Iveta Čatlochová ; recenzenti Pavol Koškovský, Oľga Jančová Koháryová, Ivan Majchút, Ján Marek, Marek Oravec. - Liptovský Mikuláš : Personálny úrad OS SR, 2021, s. 29-49. ISBN 978-80-89609-25-3. Typ: BEF
 • HÜSSEN, Claus-Michael - KOMORÓCZY, Balázs - RAJTÁR, Ján - VLACH, Marek. Archaeological footprints of a superpower in hostile territory : Recent research on the traces of Roma militar activities in the barbarian region north of the Middle Danube. In Experiencing the Frontier and the Frontier of Experience : Barbarian perspectives and Roman strategies to deal with new threats. - London : Archaeopress Publishing Ltd, 2020, s. 10-36. ISBN 978-1-78969-681-1. (VEGA č. 1/0358/18 : Rímsky tábor v Iži a jeho pozícia na hraniciach Panónie) Typ: AECA
 • CHEBEN, Michal. Divinka - hradisko : VS 20382. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2019. 12 l. Typ: AGI
 • CHEBEN, Michal. Nitra : hrad - j. bastión : VS 20383. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2017. 15 l. Typ: AGI
 • JELÍNEK, Pavol - SAMUEL, Marián. Praveká obetná jama v Nitre: Stopy prastarého indoeurópskeho rituálu? In LUMYD - Ľudia, mýty & dejiny [seriál], 2021, nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <https://lumyd.eu/article/praveká-obetná-jama-v-Nitre-stopy-prastarého-indoeurópskeho-rituálu/47> Typ: GII
 • KASENČÁKOVÁ, Zuzana - WAWRZCZAK, Maciej. Orlov – Zbojnícka jaskyňa i jej możliwe miejsce w archeologii i geoturystyce. In Magury 2018 : Rocznik krajoznawczy poświęcony Beskidowi Niskiemu i Pogórzom. - Warszawa : Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich, 2020, s. 115-120. ISSN 1505-4993. Typ: BEE
 • KOVÁR, Branislav. Mohli sa indickí bohovia stretnúť s keltskými? In HistoryWeb, 2021, č. 2, nestr. ISSN 1338-8789. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/mohli-sa-indicki-bohovia-stretnut-s-keltskymi?fbclid=IwAR0MPKOLaAagG6TGQ9MRWvwEe-W1C5KkAxfAf7DMHehz3jP5YJpWSmhi0us> Typ: BDF
 • KOVÁR, Branislav. Keltská žena, ktorá sa postavila Rímu. In HistoryWeb, 2021, č. 3, nestr. ISSN 1338-8789. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/keltska-zena-ktora-sa-postavila-rimu> Typ: BDF
 • KOVÁR, Branislav. Netflix vysiela film o jednom z najväčších archeologických objavov zo včasného stredoveku. In HistoryWeb, 2021, č. 2, nestr. ISSN 1338-8789. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/netflix-vysiela-film-o-jednom-z-najvacsich-archeologickych-objavov-zo-vcasneho-stredoveku> Typ: GHG
 • KOVÁR, Branislav - ZAJAC, Oliver - BENEDIKOVÁ, Lucia. Môže štúdium historických pandémií pomôcť v boji proti tej aktuálnej? In HistoryWeb [serial], 2021, č. 2, nestr. ISSN 1338-8789. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/moze-studium-historickych-pandemii-pomoct-v-boji-proti-tej-aktualnej> Typ: GHG
 • KOZUBOVÁ, Anita - FOJTÍK, Pavel. Das späthallstattzeitliche Siedlungsobjekt 511/2019 von Kralice na Hané (Bez. Prostějov) in Mittelmähren. Ein Beitrag zur Drehscheibenkeramik der Verkerzug-Kultur. In Zborník Slovenského národného múzea : Archeológia, 2020, roč. CXIV, č. 30, s. 167-204. ISSN 1336-6637. Typ: ADFB
 • KUČEROVÁ, Marta - KASENČÁKOVÁ, Zuzana - WAWRZCZAK, Maciej. Svedectvá najstaršej minulosti. In Libenow, Liblaw, Lubowla, Alt Lublau, Ólubló… : Stará Ľubovňa. - Stará Ľubovňa : Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni, 2020, s. 82-115. ISBN 978-80-89860-16-6. Typ: ABB
 • LUŠTÍKOVÁ, Lucia. Košice-Lorinčík, obytný park Háje : VS 20368. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2016. 39 s. Typ: AGI
 • Archeologický ústav SAV. Archaeologia historica. Editoři Jiří Macháček, Pavel Kouřil. Brno : Masarykova univerzita, Filozofická fakulta : Ústav archeologie a muzeologie : Archeologický ústav AV ČR, v. v. i. ; Praha : Archeologický ústav AV ČR, v. v. i. ; Nitra : Archeologický ústav SAV. SCOPUS. 2 x ročne. ISSN 0231-5823 Typ: FAI
 • MAIER, A. - STOJAKOWITS, P. - MAYER, C. - PFEIFER, S. - PREUSSER, F. - ZOLITSCHA, B. - ANGHELINU, M. - BOBAK, D. - DUPRAT-OUALID, F. - EINWÖGERER, T. - HAMBACH, U. - HÄNDEL, M. - KAMINSKÁ, Ľubomíra - KÄMPF, L. - LANCZONT, M. - LEHMKUHL, F. - LUDWIG, P. - MAGYARI, E. - MROCZEK, P. - NEMERGUT, Adrián - NERUDOVÁ, A. - NITA, L. - POLANSKÁ, M. - POLTOWICZ-BOBAK, M. - RIUS, D. - RÖMER, W. - SIMON, U. - ŠKRDLA, P. - ÚJVÁRI, G. - VERES, D. Cultural evolution and environmental change in Central Europe between 40 and 15 ka. In Quaternary International, 2021, vol. 581-582, p. 225-240. ISSN 1040-6182. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.quaint.2020.09.049 Typ: ABA
 • MALČEK, Róbert - MITÁŠ, Vladimír. Nálezy badenskej kultúry z povodia Krivánskeho potoka (Stredné Slovensko, okres Lučenec). In Pravěk : časopis moravských a slezských archeologů.Nová řada, 2021, roč. 29, s. 171-191. (APVV-16-0441 : Prínos Slovenska pre hospodársky a spoločenský rozvoj stredoeurópskych popolnicových polí. APVV 18-0276 : Prostredie a sídliskové siete mladšieho praveku na príklade vybratých období a regiónov Slovenska. VEGA č. 2/0084/18 : Vývoj a premeny sídliskových štruktúr horného Potisia v praveku a v rannej dobe dejinnej. VEGA č. 2/0072/17 : Edícia archeologických prameňov z obdobia neolitu a eneolitu Slovenska II) Typ: ADEB
 • MILOVÁ, Beáta. Nitra-Mlynárce : Bytové domy Diely : VS 20385. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2018-2021. 67 l. Typ: AGI
 • MIROŠŠAYOVÁ, Elena. Bronze bracelets from the Slovak Karst. In Chasing Bronze Age rainbows : Studies on hoards and related phenomena in prehistoric Europe in honour of Wojciech Blajer. - Kraków : Institute of Archaeology of the Jagiellonian University, 2019, s. 499-508. ISBN 978-83-66579-00-2. (VEGA č. 2/0084/18 : Vývoj a premeny sídliskových štruktúr horného Potisia v praveku a v rannej dobe dejinnej) Typ: AECA
 • MITÁŠ, Vladimír - RAJTÁR, Ján - TIRPÁK, Ján. Kovové dýky z Cífera a okolité osídlenie v stupňoch BA2 – BB1 = Metal daggers from Cífer and the surrounding settlement in stages BA2 – BB1. In Zborník Slovenského národného múzea : Archeológia, 2020, roč. CXIV, č. 30, s. 61-80. ISSN 1336-6637. (APVV-16-0441 : Prínos Slovenska pre hospodársky a spoločenský rozvoj stredoeurópskych popolnicových polí. VEGA č. 2/0115/18 : Metalurgia a využitie farebných kovov v mladšom praveku až vo včasnom stredoveku na Slovensku) Typ: ADFB
 • MÜLLER-SCHEEßEL, Nils - HUKEĽOVÁ, Zuzana - MEADOWS, John - CHEBEN, Ivan - MÜLLER, Johannes - FURHOLT, Martin. New burial rites at the end of the Linearbandkeramik in south-west Slovakia. In Antiquity, 2021, vol. 95, no. 379, p. 65-84. ISSN 0003-598X. Dostupné na: https://doi.org/10.15184/aqy.2020.103 Typ: ADCA
 • NEZVALOVÁ, Lucia. Unusual ways of burying in the early middle ages at the territory. In Life and death in mediaeval and early modern times : Proceedings of the 5th International Scientific Conference of Mediaeval Archaeology of the Institute of Archaeology Zagreb, 6th and 7th June 2018. Ed. Siniša Krznar, Tajana Sekelj Ivančan, Juraj Belaj, Tatjana Tkalčec ; rev. Nikolina Uroda, Daša Pavlovič. - Zagreb : Institut za arheologiju, 2020, s. 99-108. ISBN 978-953-6064-50-2. (VEGA č. 2/0145/20 : Archeológia, antropológia a pohlavie jedinca ako kľúčový atribút pre porozumenie zvykov pravekých spoločností“,) Typ: AFA
 • NEZVALOVÁ, Lucia. Stredoveký receptár – ako piecť kura vo zvone? In HistoryWeb [serial], 2021, č. 1, nestr. ISSN 1338-8789. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/stredoveky-receptar-ako-piect-kura-vo-zvone> Typ: BDF
 • PAVLOVIČ, Bernard. Rivalita a vzájomný výsmech dvoch mužov znamenali prelom v architektúre. In HistoryWeb [serial], 2021, č. 1, nestr. ISSN 1338-8789. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/rivalita-a-vzajomny-vysmech-dvoch-muzov-znamenali-prelom-v-architekture?fbclid=IwAR0Jy3eaHCCc0g_0pZONbSl5kob-2E-aJenZQ9kwuI1A8phcYgPass5zm5Q> Typ: BDF
 • PROHÁSZKA, Péter. Régészeti jelentések a Tiszazugból : (Újabb források a Tiszazugi Régészeti Magántársaság müködéséhez) = Archäologische Berichte aus dem Tiszazug. Rec. Mesterházy Károly, Madaras László. Szolnok : Damjanich János Múzeum, 2020. 208 s. Szolnok megyei múzeumi asdattár, 40. ISBN 978-615-6161-03-1 Typ: AAA
 • PROHÁSZKA, Péter. Adalékok László Gyula magyar nemzeti múzeumi működéséhez 1934 és 1940 között. Rec. Károly Mesterházy, Katalin Gulyás. In Tisicum. Évf. 24. - Szolnok, s. 103-118. ISSN 1217-4165. Typ: AECA
 • PROHÁSZKA, Péter. Római sírkötöredék Dunavecséröl. In Felirattani közlemények és történeti tanulmányok 2020-ból. - Budapest : MTA, 2021, s. 191-196. ISBN 978-963-508-967-3. ISSN 2559-8805. Typ: BDE
 • PROHÁSZKA, Péter. Alföldi András szárnypróbálgatásai a római epigráfia területén. In Felirattani közlemények és történeti tanulmányok 2020-ból. - Budapest : MTA, 2021, s. 197-204. ISBN 978-963-508-967-3. ISSN 2559-8805. Typ: BDE
 • PUTŠKO, Mária - BORDÁČ, Miloš - BELJAK, Ján - KRAJČOVIČ, Jozef. Forgotten in time: The state of legislation, recovery, identification and repatriation of World War I and II soldiers in Slovakia. In Forensic Science International, 2021, vol. 319, p. ISSN 0379-0738. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.forsciint.2020.110673 Typ: ADEB
 • RAJTÁR, Ján. Das germanische Brandgräberfeld in Sekule, Westslowakei. : Zu den Bevölkerungsbewegungen um die Zeit der Markomannenkriege. In Bericht der Römisch-Germanichen Kommission. Band 98, 2017. - Mainz am Rhein : Philipp von Zabern, s. 131-156. ISSN 0341-9312. Typ: AECA
 • RAJTÁR, Ján. Eine seltene Variante der eisernen Trompetenfibeln. In Studia honoraria archaeologica : Zbornik radova u prigodi 65. rođendana prof. dr. sc. Mirjane Sanader. - Zagreb : FF press, 2020, s. 357-370. ISBN 978-953-175-809-3. (VEGA č. 2/0115/18 : Metalurgia a využitie farebných kovov v mladšom praveku až vo včasnom stredoveku na Slovensku) Typ: AECA
 • RAJTÁR, Ján. Kde táborili vojská Marca Aurelia? = Where were the troops of Marcus Aurelius encamped? In Monumentorum tutela : Ochrana pamiatok. 31. Zostavila Petra Kmeťová ; recenzenti Karol Bayer, Igor Bazovský, Zdeněk Beneš, Peter Bisták, Gertrúda Březinová, Miroslava Daňová, Katarína Hladíková, Jan Jílek, Eduard Krekovič, Juraj Kucharík, Jan Kysela, Dagmar Vachůtová,. - Bratislava : Pamiatkový úrad SR, 2020, s. 41-76. ISBN 978-80-89175-90-1. Typ: AFB
 • SAMUEL, Marián - KRATOCHVÍL, Jan. Fragment románskej hlavice z 12. storočia [elektronický zdroj]. Nitra : Mesto, 2021. nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <https://www.nitra.eu/p/11342/fragment-romanskej-hlavice-z-12.-stor.html> Typ: GHG
 • SAMUEL, Marián. Zoborské listiny z rokov 1111 a 1113 [elektronický zdroj]. Nitra : Mesto, 2021. nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <https://www.nitra.eu/p/11649/zoborske-listiny-z-rokov-1111-a-1113.html> Typ: GHG
 • SAMUEL, Marián - KRATOCHVÍL, Ján. "Maurova legenda" o živote sv. Andreja-Svorada a Benedikta [elektronický zdroj]. Nitra : Mesto, 2021. nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <https://www.nitra.eu/p/12065/maurova-legenda-o-zivote-sv-andreja-svorada-a-benedikta.html> Typ: GHG
 • SAMUEL, Marián - BIELICHOVÁ, Zora. Sondy do pokladov Zoborského kláštora [elektronický zdroj]. Nitra : Mesto, 2021. nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <https://www.nitra.eu/sprava/21035/sondy-do-pokladov-zoborskeho-klastora.html> Typ: GHG
 • SOJÁK, Marián. Poprad-Matejovce - ob. dom p.č. 90/1, 91, 937 : VS 20365. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2020. 36 s. Typ: AGI
 • SOJÁK, Marián. Ľubica - RD, p.č. 372 : VS 20366. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2020. 47 s. Typ: AGI
 • SOJÁK, Marián. Ľubica - Čierny orol, p. č. 420 : VS 20367. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2020. 43 s. Typ: AGI
 • SOJÁK, Marián. Markušovce v toku archeologických dejín. In Markušovce Čepanovce : ako plynul čas a udalosti. - Markušovce : Obecný úrad Markušovce, 2020, s. 39-55. ISBN 978-80-973073-8-7. (VEGA č. 2/0072/17 : Edícia archeologických prameňov z obdobia neolitu a eneolitu Slovenska II) Typ: BBB
 • STANIUK, Robert - MÜLLER-SCHEEßEL, Nils - WUNDERLICH, Maria - CHEBEN, Ivan - MÜLLER, Johannes - FURHOLT, Martin. Eine Geschichte dreier Nachbarschaften : Die neolithische Siedlungsgruppe von Vráble vor 7000 Jahren. In Archäologische Nachrichten : Schleswig-Holstein 2020. - Kiel : Wachholtz Verlag, 2020, s. 234-235. ISBN 978-3-529-01442-0. ISSN 0942-9107. Typ: AECA
 • TIRPÁKOVÁ, Anna - VOJTEKOVÁ, Jana - VOJTEK, Matej - VLKOLINSKÁ, Ivona. Using Fuzzy Logic to Analyze the Spatial Distribution of Pottery in Unstratified Archaeological Sites: The Case of the Pobedim Hillfort (Slovakia). In Land, 2021, vol. 10, no. 2, p. 1-17. ISSN 2073-445X. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/land10020103 Typ: ADCB
 • HOLEŠČÁK, Michal. Obávaní Kumáni boli údernou silou uhorských kráľov : Rozhovor s Michalom Holeščákom. In Historická revue, 2021, roč. 32, č. 1, s. 10-15. ISSN 1335-6550. Typ: GII
 • VANGĽOVÁ, Terézia. Princezná Jana našla pokoj a šťastie až v kláštore. In HistoryWeb [serial], 2021, č. 2, nestr. ISSN 1338-8789. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/princezna-jana-nasla-pokoj-a-stastie-az-v-klastore> Typ: BDF
 • VANGĽOVÁ, Terézia. Sofia bola prvou ženou, ktorá sa chopila moci v Rusku [elektronický zdroj]. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/sofia-bola-prvou-zenou-ktora-sa-chopila-moci-v-rusku> Typ: BDF
 • VANGĽOVÁ, Terézia. Záchranný archeologický výskum v Bernolákove-Triblavine [elektronický zdroj]. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2021. nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://archeol.sav.sk/files/Triblavina_web.pdf> Typ: GHG
 • WAWRZCZAK, Maciej. Archeologiczne badania powierzchniowe w Pieninach : IV komunikat z prac wykonanych w 2014 roku. In Pieniny – Przyroda i Człowiek. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego, 2020, s. 123-135. ISBN 978-83-66602-00-7. Typ: AECA
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus