Informačná stránka organizácie SAV

Neurobiologický ústav BMC SAV

Detašované pracovisko

Slovenská akadémia vied
Šoltésovej 4-6
040 01 Košice
Slovenská republika
Stránka organizácie:  http://www.neurobiology.sk/