Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Centrum spoločných činností SAV, v. v. i.

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Faktúry pre rok:  
Zoznam došlých faktúr je dostupný na tejto adrese.
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum doručenia Suma s DPH (€)
FA-2022-086 Telefónny účet  
Slovak Telekom, a. s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
4. 7. 2022 72,97
FA-2022-085 Dodávka zemného plynu  
SPP, a. s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Zmluva: zmluva č. 2/2018 (dodávka plyn
4. 7. 2022 542,00
FA-2022-084 Upratovacie a čistiace práce  
Cleanlux, spol. s r. o.
Upratovacie a čistiace práce za 6/2022
Zmluva: zmluva č. 3/2019 zo dňa 3.10.2
4. 7. 2022 828,00
PP-2022-007 Záloha za el. energiu  
ZSE Energia, a. s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava
Zmluva: zmluva č. 1/5750333968/2020-20
1. 7. 2022 260,00
FA-2022-083 Podpora sieťovej infraštruktúry  
SynergiQ, s. r. o.
J. Jánošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš
Zmluva: zmluva č. 1/2019 zo dňa 19. 1.
28. 6. 2022 420,00
Fa-2022-082 Telefónny účet  
Slovak Telekom, a. s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Zmluva: zmluva č. 3/2018 zo dňa 14. 6.
Poznámka: Dobropis
27. 6. 2022 -1,01
IP-2022-001 Služby spojené s s nastavením programu Softip z titulu prechodu na VVI  
CSČ SAV, Výpočtové stredisko
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
Zmluva: vnútropodniková faktúra
23. 6. 2022 268,13
408122121 počítače, Lenovo  
Martin Gall - MG COMP
Bratislava
23. 6. 2022 1 684,79
408122120 vodné, stočné  
BVS, a.s.
Prešovská 355, Bratislava
23. 6. 2022 217,00
Fa-2022-081 vodné, stočné, zrážky - vyúčtovacia faktúra  
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava
Zmluva: zmluva č. 1/2018 zo dňa 14.6.2
20. 6. 2022 267,94
FA-2022-080 Poštovné úverované  
Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
Zmluva: zmluva č. 34/2022/PkZak-ORaP z
17. 6. 2022 9,60
23-22/80 el. energia a voda 05/2022  
CSČ SAV, v. v. i., SÚZ
Dúbravská cesta 9, Bratislava
IČO: 00398144
17. 6. 2022 32,50
458122019 Daňový úrad pokuta - ÚSvL  
Daňový úrad
Radlinského 39, Bratislava
16. 6. 2022 60,00
408122119 poštové služby 04/2022  
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 1
16. 6. 2022 588,65
408122117 co priebežná dokumentácia  
Turan Peter Ing.
Ambroseho 7, Bratislava
16. 6. 2022 159,00
458122018 Daňový úrad pokuta - JÚĽŠ  
Daňový úrad
Radlinského 39, Bratislava
15. 6. 2022 30,00
408122118 Terming vyúčt. 5/2022  
TERMING
Jána Kollára 375/17, 901 01 Malacky
15. 6. 2022 1 682,06
448122003 DaP04-Hl. mesto 5/2022  
Hlavné mesto SR BA
Blagoevova 9, Bratislava
14. 6. 2022 1 205,93
468122004 nastavenie prog. Softip  
SOFTIP
Krasovského 14, Banská Bystrica
13. 6. 2022 268,13
458122017 Daňový úrad pokuta - ÚVSK  
Daňový úrad
Radlinského 39, Bratislava
13. 6. 2022 60,00
22-22/80 konferencia XXV. archívne dni v SR  
CSČ SAV, v. v. i., KC Smolenice
Zámocká 18, Smolenice
IČO: 00398144
Objednávka: 04-22-Obj/80
13. 6. 2022 12 877,70
21-22/80 hlasové hovory 05/2022  
CSČ SAV, v. v. i., Výpočtové stredisko
Dúbravská cesta 9, Bratislava
IČO: 00398144
13. 6. 2022 7,62
20-22/80 hlasové hovory 04/2022  
CSČ SAV, v. v. i., Výpočtové stredisko
Dúbravská cesta 9, Bratislava
IČO: 00398144
13. 6. 2022 4,15
468122003 inzerát zverejnenie pracovnej ponuky  
CSČ, OZ Výpočtové stredisko
Dúbravská cesta 9, Bratislava
10. 6. 2022 341,40
19-22/80 nastavenie Softip - prechod na v. v. i.  
CSČ SAV, v. v. i., Výpočtové stredisko
Dúbravská cesta 9, Bratislava
IČO: 00398144
9. 6. 2022 268,13
408122116 ZSE EE za 5/2022  
ZSE Energia, a.s.
Čulenova 8, Bratislava
8. 6. 2022 1 000,00
408122115 ORANGE mobil  
Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, Bratislava
8. 6. 2022 60,79
Fa-2022-079 Nedoplatok za dodávku el. energie  
ZSE Energia, a. s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava
Zmluva: zmluva č. 6410013380 zo dňa 22
7. 6. 2022 36,94
408122113 diesel  
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
7. 6. 2022 90,25
408122111 ARES PO za 5/2022  
ARES Iveta Jagerská
Kmeťovo námestie 2, 811 07 Bratislava
7. 6. 2022 420,00
Začiatok  Späť
2
10
Ďalej  Koniec