Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Centrum spoločných činností SAV, v. v. i.

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Faktúry pre rok:  
Zoznam došlých faktúr je dostupný na tejto adrese.
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum doručenia Suma s DPH (€)
14-24/80 kancelárske vybavenie  
alza.sk
Sliačská 1/D, Bratislava
27. 3. 2024 198,62
04-24/80 tlačiareň Epson L15150 + toner  
alza.sk
Sliačská 1/D, Bratislava
Objednávka: 02-24-Obj/80
1. 2. 2024 880,29
06-24/80 regál rohový  
B2B Partner, s. r. o.
Šulekova 2, Bratislava
Objednávka: 06-23-Obj/80
14. 2. 2024 328,80
01-24/80 tonery 2 ks  
CAMEA SK, s. r. o.
Prešov, Sabinovská 67/5065
Objednávka: 01-24-Obj/80
22. 1. 2024 49,08
08-24/80 el. energia a voda 1/2024  
CSČ SAV, v. v. i., SÚZ
Dúbravská cesta 9, Bratislava
26. 2. 2024 60,80
03-24/80 el. energia a voda 11-12/2023  
CSČ SAV, v. v. i., SÚZ
Dúbravská cesta 9, Bratislava
29. 1. 2024 80,91
11-24/80 el. energia a voda 2/2024  
CSČ SAV, v. v. i., SÚZ
Dúbravská cesta 9, Bratislava
15. 3. 2024 52,61
15-24/80 el. energia a voda 3/2024  
CSČ SAV, v. v. i., SÚZ
Dúbravská cesta 9, Bratislava
18. 4. 2024 46,31
18-24/80 el. energia a voda 4/2024  
CSČ SAV, v. v. i., SÚZ
Dúbravská cesta 9, Bratislava
28. 5. 2024 46,76
22-24/80 el. energia a voda 5/2024  
CSČ SAV, v. v. i., SÚZ
Dúbravská cesta 9, Bratislava
19. 6. 2024 48,13
07-24/80 BOP, PTCO 1/2024 a PHM 12/2023 a 1/2024  
CSČ SAV, v. v. i., THS ÚSV SAV
Bratislava, Klemensova 19
16. 2. 2024 28,19
12-24/80 BOP, PTCO a PHM 2/2024  
CSČ SAV, v. v. i., THS ÚSV SAV
Bratislava, Klemensova 19
20. 3. 2024 19,46
16-24/80 BOP, PTCO a PHM 3/2024  
CSČ SAV, v. v. i., THS ÚSV SAV
Bratislava, Klemensova 19
26. 4. 2024 19,46
23-24/80 BOP, PTCO a PHM 4/2024  
CSČ SAV, v. v. i., THS ÚSV SAV
Bratislava, Klemensova 19
26. 6. 2024 19,46
19-24/80 BOP, PTCO a PHM 4/2024  
CSČ SAV, v. v. i., THS ÚSV SAV
Bratislava, Klemensova 19
28. 5. 2024 19,46
02-24/80 PTCO, B.O.P. 12/2023  
CSČ SAV, v. v. i., THS ÚSV SAV
Bratislava, Klemensova 19
23. 1. 2024 8,36
09-24/80 hlasové hovory 01/2024  
CSČ SAV, v. v. i., VS SAV
Dúbravská cesta 9, Bratislava
13. 3. 2024 26,18
05-24/80 hlasové hovory 01/2024  
CSČ SAV, v. v. i., VS SAV
Dúbravská cesta 9, Bratislava
2. 2. 2024 24,41
10-24/80 hlasové hovory 02/2024  
CSČ SAV, v. v. i., VS SAV
Dúbravská cesta 9, Bratislava
13. 3. 2024 24,36
17-24/80 hlasové hovory 03/2024  
CSČ SAV, v. v. i., VS SAV
Dúbravská cesta 9, Bratislava
26. 4. 2024 24,92
20-24/80 hlasové hovory 04/2024  
CSČ SAV, v. v. i., VS SAV
Dúbravská cesta 9, Bratislava
28. 5. 2024 32,58
21-24/80 hlasové hovory 05/2024  
CSČ SAV, v. v. i., VS SAV
Dúbravská cesta 9, Bratislava
19. 6. 2024 25,79
24-24/80 hlasové hovory 06/2024  
CSČ SAV, v. v. i., VS SAV
Dúbravská cesta 9, Bratislava
12. 7. 2024 25,85
13-24/80 výmena svietidiel v depozitári  
Ing. michal Matulík
Ochodnica 641, Ochodnica
25. 3. 2024 1 606,48
40812400038 PH  
Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
6. 3. 2024 66,57