Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Centrum spoločných činností SAV, v. v. i.

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Faktúry pre rok:  
Zoznam došlých faktúr je dostupný na tejto adrese.
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum doručenia Suma s DPH (€)
01-22/80 kancelárske vybavenie  
Alza.sk
Sliačska 1/D, Bratislava
IČO: 36562939
Objednávka: 36-21-Obj/80
3. 1. 2022 77,95
02-22/80 hlasové služby 12/2021 - preplatok  
Slovak Telekom
Bajkalská 28, Bratislava
IČO: 35763469
4. 1. 2022 -17,41
03-22/80 el. energia a voda 11-12/2021  
CSČ SAV, v. v. i., SÚZ
Dúbravská cesta 9, Bratislava
IČO: 00398144
14. 1. 2022 89,57
04-22/80 CO, B.O.P. 12/2021  
CSČ SAV, THS ÚSV SAV
Klemensova 19, Bratislava
IČO: 00398144
26. 1. 2022 8,07
05-22/80 ESET PROTECT Essential On-Prem, 8 zariadení/3 roky  
ESET, spol. s. r. o.
Einsteinova 24, Bratislava
Objednávka: 01-22-Obj/80
1. 3. 2022 337,92
06-22/80 CO, B.O.P. 01/2022  
CSČ SAV, THS ÚSV SAV
Klemensova 19, Bratislava
4. 3. 2022 8,06
07-22/80 el. energia a voda 01/2022  
CSČ SAV, v. v. i., SÚZ
Dúbravská cesta 9, Bratislava
Zmluva: 02/2018
7. 3. 2022 30,11
08-22/80 areálové služby 1.Q.2022  
CSČ SAV, v. v. i., SÚZ
Dúbravská cesta 9, Bratislava
IČO: 00398144
14. 3. 2022 44,45
09-22/80 CO, B.O.P. 02/2022  
CSČ SAV, v. v. i., THS ÚSV SAV
Klemensova 19, Bratislava
IČO: 00398144
16. 3. 2022 8,07
10-22/80 el. energia a voda 02/2022  
CSČ SAV, v. v. i., SÚZ
Dúbravská cesta 9, Bratislava
IČO: 00398144
21. 3. 2022 33,12
11-22/80 regále do knižnice 4 ks  
BERSICOMP. s. r. o.
Bartošovce 220, Bartošovce
Objednávka: 02-22-Obj/80
25. 3. 2022 334,63
12-22/80 el. energia a voda 03/2022  
CSČ SAV, v. v. i., SÚZ
Dúbravská cesta 9, Bratislava
IČO: 00398144
25. 4. 2022 35,64
13-22/80 CO, B.O.P. 02/2022, PHM I.Q.22  
CSČ SAV, v. v. i., THS ÚSV SAV
Klemensova 19, Bratislava
IČO: 00398144
28. 4. 2022 16,88
14-22/80 propagačné predmety  
REPRE, s. r. o.
Vlčie hrdlo 61, Bratislava
Objednávka: 03-22-Obj/80
17. 5. 2022 522,00
15-22/80 hlasové služby 04/2022  
CSČ SAV, v. v. i., Výpočtové stredisko
Dúbravská cesta 9, Bratislava
IČO: 00398144
20. 5. 2022 6,29
16-22/80 el. energia a voda 04/2022  
CSČ SAV, v. v. i., SÚZ
Dúbravská cesta 9, Bratislava
IČO: 00398144
20. 5. 2022 31,08
17-22/80 tlač programu AD 2022, 120 ks  
Neuhmar Tlačiareň, s. r. o.
Mlynská dolina 5, Bratislava
Objednávka: 05-22-Obj/80
23. 5. 2022 69,12
18-22/80 CO, B.O.P. 04/2022  
CSČ SAV, v. v. i., THS ÚSV SAV
Klemensova 19, Bratislava
IČO: 00398144
30. 5. 2022 8,54
19-22/80 nastavenie Softip - prechod na v. v. i.  
CSČ SAV, v. v. i., Výpočtové stredisko
Dúbravská cesta 9, Bratislava
IČO: 00398144
9. 6. 2022 268,13
20-22/80 hlasové hovory 04/2022  
CSČ SAV, v. v. i., Výpočtové stredisko
Dúbravská cesta 9, Bratislava
IČO: 00398144
13. 6. 2022 4,15
21-22/80 hlasové hovory 05/2022  
CSČ SAV, v. v. i., Výpočtové stredisko
Dúbravská cesta 9, Bratislava
IČO: 00398144
13. 6. 2022 7,62
22-22/80 konferencia XXV. archívne dni v SR  
CSČ SAV, v. v. i., KC Smolenice
Zámocká 18, Smolenice
IČO: 00398144
Objednávka: 04-22-Obj/80
13. 6. 2022 12 877,70
23-22/80 el. energia a voda 05/2022  
CSČ SAV, v. v. i., SÚZ
Dúbravská cesta 9, Bratislava
IČO: 00398144
17. 6. 2022 32,50
24-22/80 el. energia a voda 06/2022  
CSČ SAV, v. v. i., SÚZ
Dúbravská cesta 9, Bratislava
IČO: 00398144
25. 7. 2022 31,36
25-22/80 hlasové hovory 06/2022  
CSČ SAV, v. v. i., Výpočtové stredisko
Dúbravská cesta 9, Bratislava
IČO: 00398144
25. 7. 2022 26,15
26-22/80 PTCO, B.O.P. 06/2022  
CSČ SAV, v. v. i., THS ÚSV SAV
Klemensova 19, Bratislava
IČO: 00398144
25. 7. 2022 8,54
27-22/80 hlasové hovory 07/2022  
CSČ SAV, v. v. i., Výpočtové stredisko
Dúbravská cesta 9, Bratislava
IČO: 00398144
15. 8. 2022 25,09
28-22/80 el. energia a voda 07/2022  
CSČ SAV, v. v. i., SÚZ
Dúbravská cesta 9, Bratislava
IČO: 00398144
19. 8. 2022 34,81
29-22/80 PTCO, B.O.P. 07/2022, PHM 2Q/2022  
CSČ SAV, v. v. i., THS ÚSV SAV
Klemensova 19, Bratislava
IČO: 00398144
24. 8. 2022 35,94
30-22/80 PTCO, B.O.P., PHM 07/2022  
CSČ SAV, v. v. i., THS ÚSV SAV
Klemensova 19, Bratislava
IČO: 00398144
22. 9. 2022 15,74
Začiatok  Späť
1
10
Ďalej  Koniec