Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Centrum spoločných činností SAV

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Faktúry pre rok:  
Zoznam došlých faktúr je dostupný na tejto adrese.
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum doručenia Suma s DPH (€)
11-21/80 maliarské práce - opravy po zatečení  
Peter Matejovič - maliar
Mraziarenská 3, Bratislava
IČO: 34721835
Objednávka: 05-21-Obj/80
18. 2. 2021 120,00
10-21/80 CO, B.O.P. 01/2021  
CSČ SAV, THS ÚSV SAV
Klemensova 19, Bratislava
IČO: 00398144
17. 2. 2021 8,14
09-21/80 hlasové služby 01/2021  
Slovak Telekom, a. s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
17. 2. 2021 29,99
21/2021 Poplatky za telekomunikačné služby  
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Zmluva: trvalá, obdobie 1.1.2021-31.1.
16. 2. 2021 0,01
20/2021 Kniha  
Martinus, s.r.o.
Gorkého 4, Martin
IČO: 45503249
Zmluva: objednávka
16. 2. 2021 30,84
400921024 revízia el. zariadení  
Eugen Lipták
Budovateľská 15 92701 Šaľa
IČO: 32353201
Zmluva: revízia el. zariadení
15. 2. 2021 540,38
400921023 roštová rampa  
ARES, spol. s r.o.
Športová 5 831 04 Bratislava
IČO: 31363822
Objednávka: roštová rampa
15. 2. 2021 15 400,00
08-21/80 stolárske práce  
Stolárstvo-Martin Toráč
Uľanská cesta 5473-3, Banská Bystrica
IČO: 50978594
Objednávka: 04-21-Obj/80
15. 2. 2021 120,00
19/2021 Systémové služby a prevádzkovanie systému  
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
IČO: 35815256
Zmluva: trvalá, obdobie 1.1.2021-31.1.
9. 2. 2021 17,89
18/2021 Elektrická energia - nedoplatok  
ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava
IČO: 36677281
Zmluva: trvalá
9. 2. 2021 251,49
17/2021 Vodné, stočné, zrážky  
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava
IČO: 35850370
Zmluva: trvalá, obdobie 11.10.2020-10.
8. 2. 2021 668,06
16/2021 Knihy  
Jana Sotáková - Artboks
Anenská 3, 811 05 Bratislava
IČO: 50454137
Zmluva: objednávka
Objednávka: zo dňa 25.1.2021
5. 2. 2021 149,50
15/2021 Telefónny účet  
SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
IČO: 47258314
Zmluva: trvalá, obdobie 1.1.2021-31.1.
5. 2. 2021 122,20
14/2021 Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady poplatníkovi/platiteľovi poplatkui  
Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
Zmluva: trvalá, rok 2021
5. 2. 2021 862,68
400921012 odb. prehliadka plyn.zariadenia  
Robert Bosch, spol.s.r.o.
Ambrušova 4 821 04 Bratislava
IČO: 31355579
Zmluva: odb. prehliadka plyn.zariaden
3. 2. 2021 1 278,29
07-21/80 stravné lístky 02/2021  
Up Slovensko, s.r.o.
Tomášiková 23/D, Bratislava
IČO: 31396674
Objednávka: 03-21-Obj/80
3. 2. 2021 391,93
13/2021 Upratovacie a čistiace práce  
CLEANLUX, spol. s r. o.
Ignáca Gešaja 9, 900 28 Zálesie
IČO: 47556510
Zmluva: trvalá, obdobie 1/2021
2. 2. 2021 828,00
12/2021 Faktúra za dodávku plynu  
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
IČO: 35815256
Zmluva: trvalá, 1.2.2021-28.2.2021
1. 2. 2021 486,00
06-80/21 areálové služby 1-Q.2021  
CSČ SAV, SÚZ
Dúbravská cesta 9, Bratislava
IČO: 00398144
1. 2. 2021 53,34
11/2021 Opravná faktúra za dodávku zemného plynu  
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
IČO: 35815256
Zmluva: Trvalá, 1.1.2020 - 31.1.2020
29. 1. 2021 478,01
10/2021 Servis IT  
HASIA, s.r.o.
Devínska Nová Ves 1350, 841 07 Bratislava
IČO: 35860014
Zmluva: objednávka
29. 1. 2021 600,00
400921009 Dezanol, vodorozpustné vrecká  
Žilinská prvá obchodná, s.r.o.
Pri Rajčianke 37 010 01 Žilina
IČO: 36381730
Objednávka: Dezanol, vodorozpustné vrecká
26. 1. 2021 203,00
9/2021 Stravné lístky  
Ticket Service, s.r.o.
Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava
IČO: 52005551
Zmluva: obj. č. 2/2021
25. 1. 2021 444,44
511521001 Doména "slovakgrid.sk"  
Ústav informatiky SAV
Dúbravská cesta 9, 845 07 Bratislava
25. 1. 2021 75,00
5015210001 Správa chráničky káblov 1/2021  
SWAN, a. s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
25. 1. 2021 726,00
400921008 hygienický náter vratnica a trafo stanica  
Mário Drobnica
Znievska 3060/8 85106 Bratislava-Petržalka
IČO: 45995389
Objednávka: hygienický náter vratnica a tr
25. 1. 2021 4 763,64
05-21/80 maľovanie  
Vladimír Kern
Gercenova 17, Bratislava
IČO: 11799951
Objednávka: 02-21-Obj/80
21. 1. 2021 470,00
8/2021 Výkup elektriny - za systémové služby a prevádzkovanie systému.  
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
IČO: 35815256
Zmluva: trvalá
18. 1. 2021 9,41
7/2021 Poplatky za telekomunikačné služby  
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Zmluva: trvalá, obdobie 1.12.2020-31.1
18. 1. 2021 54,98
6/2021 Zemný plyn  
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
IČO: 35815256
Zmluva: trvalá, obdobie 1.1.2021-31.1.
18. 1. 2021 0,00
Začiatok  Späť
6
7
Ďalej  Koniec