Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Centrum spoločných činností SAV

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Faktúry pre rok:  
Zoznam došlých faktúr je dostupný na tejto adrese.
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum doručenia Suma s DPH (€)
400921023 roštová rampa  
ARES, spol. s r.o.
Športová 5 831 04 Bratislava
IČO: 31363822
Objednávka: roštová rampa
15. 2. 2021 15 400,00
400921066 odstr. havarijného stavu fasády na trafostanici  
ARKUS Services, s.r.o.
Karpatské námestie 10A 831 06 Bratislava
IČO: 52345289
Zmluva: odstr. havarijného stavu fasád
12. 4. 2021 14 470,00
400921046 odstránenie havarijného stavu strechy  
ARKUS Services, s.r.o.
Karpatské námestie 10A 831 06 Bratislava
IČO: 52345289
Zmluva: odstránenie havarijného stavu
10. 3. 2021 9 294,00
400921052 odstránenie závad na TS 0197-000  
ZSE Energia
Čulenova 6 816 47 Bratislava
IČO: 36677281
Zmluva: odstránenie závad na TS 0197-0
22. 3. 2021 8 953,90
400921047 odstránenie havarijného stavu žľabu na streche  
ARKUS Services, s.r.o.
Karpatské námestie 10A 831 06 Bratislava
IČO: 52345289
Zmluva: odstránenie havarijného stavu
17. 3. 2021 5 093,00
400921008 hygienický náter vratnica a trafo stanica  
Mário Drobnica
Znievska 3060/8 85106 Bratislava-Petržalka
IČO: 45995389
Objednávka: hygienický náter vratnica a tr
25. 1. 2021 4 763,64
5015200037 Uzol č. 12/Infovek, Uzol č. 12/Normal  
SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET
Vazovova 5, 811 07 Bratislava
12. 1. 2021 3 692,67
28/2021 Stravné lístky  
Ticket Service, s.r.o.
Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava
IČO: 52005551
Zmluva: trvalá
2. 3. 2021 2 779,55
74/2021 Stravné lístky  
Ticket Service, s.r.o.
Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava
IČO: 52005551
Zmluva: obj. č. 23/2021
1. 6. 2021 2 248,38
61/2021 Stravné lístky  
Ticket Service, s.r.o.
Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava
IČO: 00398144
Zmluva: trvalá, obj. č. 19/2021
6. 5. 2021 2 160,54
41/2021 Dodanie a montáž PVC dverí  
BN MONT, s.r.o.
Hrobákova 15, 851 02 Bratislava
IČO: 43798713
Zmluva: objednávka
25. 3. 2021 2 160,00
42/2021 Stravné lístky  
Ticket Service, s.r.o.
Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava
IČO: 52005551
Zmluva: trvalá
Objednávka: obj. 14/2021 zo dňa 25.3.2021
25. 3. 2021 1 944,89
86/2021 Stravné lístky  
Ticket Service, s.r.o.
Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava
IČO: 52005551
Zmluva: objednávka
7. 7. 2021 1 920,92
96/2021 Stravné lístky  
Ticket Service, s.r.o.
Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava
IČO: 52005551
Zmluva: trvalá, obj. č. 27/2017 zo dňa
27. 7. 2021 1 892,96
30-21/80 koberec + pokládka  
Breno s. r. o.
Rožňavská 1, Bratislava
IČO: 36660710
Objednávka: 11-21-Obj/80
7. 6. 2021 1 886,34
4009211040 oprava trafostanice  
ZSE Energia
Čulenova 6 816 47 Bratislava
IČO: 36677281
Zmluva: oprava trafostanice
8. 3. 2021 1 565,20
44/2021 Výmena regulátorov na kotol HOVAL UltraFas  
AMKOV, s.r.o.
Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava
IČO: 46715061
Zmluva: objednávka
30. 3. 2021 1 473,33
400921012 odb. prehliadka plyn.zariadenia  
Robert Bosch, spol.s.r.o.
Ambrušova 4 821 04 Bratislava
IČO: 31355579
Zmluva: odb. prehliadka plyn.zariaden
3. 2. 2021 1 278,29
400921034 Inštal. a konfig do exist. systému  
Techniserv, s.r.o.
Prievozská 4A 821 09 Bratislava
IČO: 35763124
Zmluva: Inštal. a konfig do exist. sys
5. 3. 2021 1 195,20
104/2021 Fotografický materiál - povolenie na použite diela Koula Jan - repro 80/2021/U  
Moravská galerie v Brne
Husova 535/4/, 662 26 Brno, ČR
IČO: 00094871
Zmluva: obj. č. 28/2021
16. 8. 2021 1 144,58
400921002 oprava osvetlenia  
Eugen Lipták
Budovateľská 15 92701 Šaľa
IČO: 32353201
Objednávka: oprava osvetlenia
11. 1. 2021 1 069,40
14/2021 Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady poplatníkovi/platiteľovi poplatkui  
Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
Zmluva: trvalá, rok 2021
5. 2. 2021 862,68
58/2021 Poistenie  
Generali Poisťovňa, a.s.
Lamačská cesta3/A, 841 04 Bratislava
IČO: 35709332
Zmluva: trvalá, obdobie 28.5.2021-27.5
29. 4. 2021 839,61
109/2021 Upratovacie a čistiace práce  
CLEANLUX, spol. s r. o.
Ignáca Gešaja 9, 900 28 Zálesie
IČO: 47556510
Zmluva: trvalá, obdobie 1.8.2021-31.8.
3. 9. 2021 828,00
97/2021 Upratovacie a čistiace práce  
Cleanlux, s.r.o.
Ignáca Gešaja 9, 900 28 Zálesie
IČO: 47556510
Zmluva: trvalá, obdobie júl 2021
2. 8. 2021 828,00
82/2021 Upratovacie a čistiace práce  
Cleanlux, s.r.o.
Ignáca Gešaja 9, 900 28 Zálesie
IČO: 47556510
Zmluva: trvalá, obdobie jún 2021
6. 7. 2021 828,00
73/2021 Upratovacie a čistiace práce  
Cleanlux, s.r.o.
Ignáca Gešaja 9, 900 28 Zálesie
IČO: 47556510
Zmluva: Trvalá, obdobie máj 2021
31. 5. 2021 828,00
59/2021 Upratovacie a čistiace práce  
Cleanlux, s.r.o.
Ignáca Gešaja 9, 900 28 Zálesie
IČO: 47556510
Zmluva: trvalá, obdobie 4/2021
3. 5. 2021 828,00
46/2021 Upratovacie a čistiace práce  
CLEANLUX, spol. s r. o.
Ignáca Gešaja 9, 900 28 Zálesie
IČO: 47556510
Zmluva: trvalá, obdobie 3/3021
7. 4. 2021 828,00
26/2021 Upratovacie a čistiace práce  
Cleanlux, s.r.o.
Ignáca Gešaja 9, 900 28 Zálesie
IČO: 47556510
Zmluva: trvalá, obdobie 2/2021
1. 3. 2021 828,00
Začiatok  Späť
1
7
Ďalej  Koniec