Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Centrum spoločných činností SAV, v. v. i.

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Faktúry pre rok:  
Zoznam došlých faktúr je dostupný na tejto adrese.
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum doručenia Suma s DPH (€)
0-2021-034 Dávkovač na dezinfekciu a zásobník na utierky  
Lamitec, s. r. o.
Pestovateľská 1614/9, 821 04 Bratislava
IČO: 35710691
27. 9. 2021 350,00
0-2021-047 Nákup počítačov  
CSČ SAV, Výpočtové stredisko
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
25. 11. 2021 5 044,10
01-21/80 stravné lístky 01/2021  
Up Slovensko, s.r.o.
Tomášiková 23/D, Bratislava
IČO: 31396674
Objednávka: 01-21-Obj/80
11. 1. 2021 252,23
02-21/80 hlasové služby 12/2020  
Slovak Telekom, a. s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
11. 1. 2021 29,99
03-21/80 CO, B.O.P. 12/2020  
CSČ SAV, THS ÚSV SAV
Klemensova 19, Bratislava
IČO: 00398144
14. 1. 2021 8,07
04-21/80 elektrická energia a voda 11-12/2020  
CSČ SAV, SÚZ
Dúbravská cesta 9, Bratislava
IČO: 00398144
15. 1. 2021 89,26
05-21/80 maľovanie  
Vladimír Kern
Gercenova 17, Bratislava
IČO: 11799951
Objednávka: 02-21-Obj/80
21. 1. 2021 470,00
06-80/21 areálové služby 1-Q.2021  
CSČ SAV, SÚZ
Dúbravská cesta 9, Bratislava
IČO: 00398144
1. 2. 2021 53,34
07-21/80 stravné lístky 02/2021  
Up Slovensko, s.r.o.
Tomášiková 23/D, Bratislava
IČO: 31396674
Objednávka: 03-21-Obj/80
3. 2. 2021 391,93
08-21/80 stolárske práce  
Stolárstvo-Martin Toráč
Uľanská cesta 5473-3, Banská Bystrica
IČO: 50978594
Objednávka: 04-21-Obj/80
15. 2. 2021 120,00
09-21/80 hlasové služby 01/2021  
Slovak Telekom, a. s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
17. 2. 2021 29,99
10-21/80 CO, B.O.P. 01/2021  
CSČ SAV, THS ÚSV SAV
Klemensova 19, Bratislava
IČO: 00398144
17. 2. 2021 8,14
10/2021 Servis IT  
HASIA, s.r.o.
Devínska Nová Ves 1350, 841 07 Bratislava
IČO: 35860014
Zmluva: objednávka
29. 1. 2021 600,00
100/2021 Poplatky za telekomunikačné služby  
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Zmluva: trvalá, Zmluva o poskytovaní s
4. 8. 2021 108,96
101/2021 Telefónny účet  
SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
IČO: 47258314
Zmluva: Trvalá, Zmluva o poskytovaní v
4. 8. 2021 91,51
102/2021 Elektrická energia - nedoplatok  
ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava
IČO: 36677281
Zmluva: trvalá, Zmluva o dodávke energ
9. 8. 2021 44,63
103/2021 Tarifa za systémové služby a prevádzkovanie systému  
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
IČO: 35815256
Zmluva: trvalá, Zmluva o povinnom výku
16. 8. 2021 66,38
104/2021 Fotografický materiál - povolenie na použite diela Koula Jan - repro 80/2021/U  
Moravská galerie v Brne
Husova 535/4/, 662 26 Brno, ČR
IČO: 00094871
Zmluva: obj. č. 28/2021
16. 8. 2021 1 144,58
105/2021 Korektúry hesiel do webovej EB  
Ing. Dana Sudorová
M. R. Štefánika 3, 990 01 Veľký Krtíš
Zmluva: trvalá
23. 8. 2021 85,00
106/2021 Oprava kopírovacieho stroja  
REFICIER JTL, s.r.o.
Stachanovská 43, 821 05 Bratislava
IČO: 35751819
Objednávka: 29/2021 zo dňa 2. 8. 2021
2. 8. 2021 795,28
107/2021 Sken fotografie  
Divadelný ústav
Jakubovo nám. 12, 812 92 Bratislava
IČO: 00164691
Objednávka: 30/2021
25. 8. 2021 3,00
108/2021 Aktualizácia web stránky Beliana  
iMprove GROUP, s.r.o.
Idanská 39, 040 11 Košice
IČO: 45350108
2. 9. 2021 350,00
109/2021 Upratovacie a čistiace práce  
CLEANLUX, spol. s r. o.
Ignáca Gešaja 9, 900 28 Zálesie
IČO: 47556510
Zmluva: trvalá, obdobie 1.8.2021-31.8.
3. 9. 2021 828,00
11-21/80 maliarské práce - opravy po zatečení  
Peter Matejovič - maliar
Mraziarenská 3, Bratislava
IČO: 34721835
Objednávka: 05-21-Obj/80
18. 2. 2021 120,00
11/2021 Opravná faktúra za dodávku zemného plynu  
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
IČO: 35815256
Zmluva: Trvalá, 1.1.2020 - 31.1.2020
29. 1. 2021 478,01
110/2021 Dodávka zemného plynu  
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
IČO: 35815256
Zmluva: trvalá, obdobie 1. 9. 2021 - 3
3. 9. 2021 486,00
111/2021 Telefónny účet  
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 00398144
Zmluva: trvalá, 1. 8. 2021 - 31. 8. 20
6. 9. 2021 74,65
112/2021 Stravné lístky  
Ticket Service, s.r.o.
Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava
IČO: 00398144
Objednávka: obj. 31/2021, 6. 9. 2021
6. 9. 2021 1,00
113/2021 Telefónny účet  
SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
IČO: 00398144
Zmluva: trvalá, 1. 8. 2021 - 31. 8. 20
7. 9. 2021 91,44
114/2021 Dod el. energie  
ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava
9. 9. 2021 87,66
Začiatok  Späť
1
19
Ďalej  Koniec