Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Centrum spoločných činností SAV

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Faktúry pre rok:  
Zoznam došlých faktúr je dostupný na tejto adrese.
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum doručenia Suma s DPH (€)
48-21/80 CO, B.O.P. 8/2021  
CSČ SAV, THS ÚSV SAV
Klemensova 19, Bratislava
IČO: 00398144
20. 9. 2021 8,14
47-21/80 hlasové služby 08/2021  
Slovak Telekom, a. s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
10. 9. 2021 29,99
113/2021 Telefónny účet  
SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
IČO: 00398144
Zmluva: trvalá, 1. 8. 2021 - 31. 8. 20
7. 9. 2021 91,44
112/2021 Stravné lístky  
Ticket Service, s.r.o.
Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava
IČO: 00398144
Objednávka: obj. 31/2021, 6. 9. 2021
6. 9. 2021 1,00
111/2021 Telefónny účet  
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 00398144
Zmluva: trvalá, 1. 8. 2021 - 31. 8. 20
6. 9. 2021 74,65
110/2021 Dodávka zemného plynu  
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
IČO: 35815256
Zmluva: trvalá, obdobie 1. 9. 2021 - 3
3. 9. 2021 486,00
109/2021 Upratovacie a čistiace práce  
CLEANLUX, spol. s r. o.
Ignáca Gešaja 9, 900 28 Zálesie
IČO: 47556510
Zmluva: trvalá, obdobie 1.8.2021-31.8.
3. 9. 2021 828,00
108/2021 Aktualizácia web stránky Beliana  
iMprove GROUP, s.r.o.
Idanská 39, 040 11 Košice
IČO: 45350108
2. 9. 2021 350,00
46-21/80 štítkovač + pásky  
Michal Záhora - MIZA
Rudohorská 2002/27, Banská Bystrica
IČO: 44052111
Objednávka: 20-21-Obj/80
31. 8. 2021 203,40
45-21/80 kancelárske vybavenie  
B2B Partner s. r. o.
Šulekova 2
IČO: 44413467
30. 8. 2021 500,64
44-21/80 stravné lístky 09/2021  
Up Dejeuner, s.r.o.
Tomášiková 23/D, Bratislava
IČO: 53528654
Objednávka: 18-21-Obj/80
30. 8. 2021 329,84
43-21/80 elektrická energia a voda 07/2021  
CSČ SAV, SÚZ
Dúbravská cesta 9, Bratislava
IČO: 00398144
27. 8. 2021 31,56
107/2021 Sken fotografie  
Divadelný ústav
Jakubovo nám. 12, 812 92 Bratislava
IČO: 00164691
Objednávka: 30/2021
25. 8. 2021 3,00
105/2021 Korektúry hesiel do webovej EB  
Ing. Dana Sudorová
M. R. Štefánika 3, 990 01 Veľký Krtíš
Zmluva: trvalá
23. 8. 2021 85,00
104/2021 Fotografický materiál - povolenie na použite diela Koula Jan - repro 80/2021/U  
Moravská galerie v Brne
Husova 535/4/, 662 26 Brno, ČR
IČO: 00094871
Zmluva: obj. č. 28/2021
16. 8. 2021 1 144,58
103/2021 Tarifa za systémové služby a prevádzkovanie systému  
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
IČO: 35815256
Zmluva: trvalá, Zmluva o povinnom výku
16. 8. 2021 66,38
42-21/80 CO, B.O.P. 7/2021  
CSČ SAV, THS ÚSV SAV
Klemensova 19, Bratislava
IČO: 00398144
13. 8. 2021 8,14
41-21/80 stravné lístky 08/2021  
Up Dejeuner, s.r.o.
Tomášiková 23/D, Bratislava
IČO: 53528654
Objednávka: 17-21-Obj/80
13. 8. 2021 329,84
40-21/80 hlasové služby 07/2021  
Slovak Telekom, a. s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
9. 8. 2021 29,99
102/2021 Elektrická energia - nedoplatok  
ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava
IČO: 36677281
Zmluva: trvalá, Zmluva o dodávke energ
9. 8. 2021 44,63
101/2021 Telefónny účet  
SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
IČO: 47258314
Zmluva: Trvalá, Zmluva o poskytovaní v
4. 8. 2021 91,51
100/2021 Poplatky za telekomunikačné služby  
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Zmluva: trvalá, Zmluva o poskytovaní s
4. 8. 2021 108,96
99/2021 Dodávka zemného plynu  
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
IČO: 35815256
Zmluva: trvalá, Zmluva o dodávke zemné
3. 8. 2021 486,00
98/2021 Aktualizácia web stránky Beliana  
iMprove GROUP, s.r.o.
Idanská 39, 040 11 Košice
IČO: 45350108
Zmluva: trvalá, obdobie júl 2021
3. 8. 2021 455,00
97/2021 Upratovacie a čistiace práce  
Cleanlux, s.r.o.
Ignáca Gešaja 9, 900 28 Zálesie
IČO: 47556510
Zmluva: trvalá, obdobie júl 2021
2. 8. 2021 828,00
106/2021 Oprava kopírovacieho stroja  
REFICIER JTL, s.r.o.
Stachanovská 43, 821 05 Bratislava
IČO: 35751819
Objednávka: 29/2021 zo dňa 2. 8. 2021
2. 8. 2021 795,28
96/2021 Stravné lístky  
Ticket Service, s.r.o.
Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava
IČO: 52005551
Zmluva: trvalá, obj. č. 27/2017 zo dňa
27. 7. 2021 1 892,96
95/2021 Vodné, stočné, zrážky  
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava
IČO: 35850370
Zmluva: Trvalá, obdobie 11.4.2021 - 10
27. 7. 2021 692,16
39-21/80 elektrická energia a voda 06/2021  
CSČ SAV, SÚZ
Dúbravská cesta 9, Bratislava
IČO: 00398144
26. 7. 2021 36,88
94/2021 Revízia požiarnych hydrantov  
Rastislav Horínek
Haanova 50, 851 04 Bratislava
IČO: 30130336
Zmluva: objednávka zo dňa 6.7.2021
22. 7. 2021 250,00
Začiatok  Späť
1
7
Ďalej  Koniec