Informačná stránka organizácie SAV

Centrum spoločných činností SAV

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.

Pre rok:

Faktúry

Číslo zmluvy Opis/ Partner Dátum doručenia Suma s DPH (v €)
01-19/80 stravné lístky 01/2019  
Up Slovensko, s.r.o.
Tomášiková 23/D, Bratislava
IČO: 31396674
Objednávka: 01-19-Obj/80
07.01.2019 397,60
01012019 knižné tituly  
Peter uličný
Šoltesovej 8, BA
14.01.2019 1 522,30
1/2019 * 240-18-Obj zlom a sadzba publikacie  
Mgr. Ivan Borčin - EBEN
Hostie 370
15.01.2019 220,00
10180994 prenájom zariadenia 12/2018 a výstupy  
C.solution s.r.o.
Chmeľová dolina 27, Nitra
18.01.2019 81,38
122018 Daň za pobyt za 12/2018 doúčtovanie  
Obec Smolenice
SNP 52, 919 04 Smolenice
IČO: 00312983
Zmluva: VZNč. 70/2017
16.01.2019 1,70
180100081 knihy  
Vydavateľstvo Osveta s.r.o.
Jilemnického 57, Martin
21.01.2019 20,15
180100186 knihy  
Vydavateľstvo Osveta s.r.o.
Jilemnického 57, Martin
17.01.2019 36,83
18010257 služby technika požiarnej ochrany  
Midis s.r.o.
Trnavská cesta 30, 82108 BA
07.01.2019 120,00
1802821 Držanie pohotovostnej poruchovej služby -paušál. poplatok 12/2018  
ESM - YZAMER, s.r.o.
Skladová 2, 917 01 Trnava
IČO: 36226904
Zmluva: 004/2015/MS
14.01.2019 42,00
18120886 Odber kuchynského odpadu  
Inta s.r.o.
Rybárska 18, 911 01 Trenčín
IČO: 34129863
16.01.2019 24,00
18242342 servis výťahu-paušál  
Tuchyňa výťahy s.r.o.
Letná 27, 04001 Košice
07.01.2019 35,51
1855001070 preprava zásielok  
DHL parcel slovensko s.r.o.
Na Pántoch 18, BA
15.01.2019 31,72
1900199600 preddavok finančného spravodajcu 2019  
Poradca podnikateľa s.r.o.
M. Rázusa 23A, Žilina
18.01.2019 26,40
190031 * 11-19-obj 1000ks obálok DL  
Dóša
Dúbravská cesta 9, BA
23.01.2019 201,60
19006 * 2-19-obj Pesecká leánka, Devín, Frankovka modrá  
VINO NICHTA s.r.o.
Čajkov 552, Čajkov
14.01.2019 660,00
1901-000221-FRE Charles IV licencia  
Bibliotheque nationale de France
Paris
17.01.2019 48,00
1901-000223-FRE * 14-18-obj poer of games - ilustracie - licencia  
Bibliotheque nationale de France
Paris
17.01.2019 48,00
2-19/80 hlasové služby 12/2018  
Slovak Telekom, a. s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
24.01.2019 19,99
2/2019 Stočné 1.4.2018-31.12.2018  
Obec Smolenice
SNP 52, 919 04 Smolenice
IČO: 00398144
Zmluva: 36/2010
16.01.2019 3 672,06
2/2019/1 * 5-19-obj Lamacan 1/2019  
Oľga Svetlíková
Tranovského 39, BA
15.01.2019 60,00
201811536 * 187-18-obj poster, grafika na plátno  
Typocon s.r.o.
Šoltésovej 2, BA
07.01.2019 466,73
20187945 * knihy  
vydavateľstvo Slovart s.r.o.
Bojnická 10, 83000 BA
14.01.2019 265,31
201902 knihy  
INIVESUM - EU s.r.o.
Javorinská 26, Prešov
25.01.2019 13,45
2101017600 elektrina Štefánikova  
ČEZ Slovensko s.r.o.
Mlynské nivy 48, BA
17.01.2019 444,96
2101017700 elektrina Dúbravská  
ČEZ Slovensko s.r.o.
Mlynské nivy 48, BA
17.01.2019 872,64
2181150779 Vodné za 12/2018 vyúčtovanie  
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
IČO: 36252484
Zmluva: 381/09/TT
16.01.2019 366,34
261800187 knihy  
Strědisko společných činností AV ČR, v.v.i.
Národní 3, Praha 1
21.01.2019 20,71
261800187 knihy  
Strědisko společných činností AV ČR, v.v.i.
Národní 3, Praha 1
21.01.2019 100,98
261800350 knihy  
Strědisko společných činností AV ČR, v.v.i.
Národní 3, Praha 1
21.01.2019 70,46
3-19/80 údržba zelene, chodníkov a komunikácií 1.Q  
CSČ SAV, SÚZ
Dúbravská cesta 9, Bratislava
IČO: 00398144
24.01.2019 53,34
313704 * 20-19-obj somelierstvo a vinárstvo  
Vinařský Institut s.r.o.
Vinařská 471/5a, Brno
23.01.2019 95,95
3180000449 knihy  
Trnavská univerzita v Trnave
Hornopotočná 23,918 43 Trnava
17.01.2019 22,48
3191001564 vodné stočné  
BVS
Prešovská 48, BA
29.01.2019 40,13
3291900418 * 1-19-obj stravné lístky  
DOXX
Kálov 356, Žilina
08.01.2019 1 188,00
4-19/80 elektrická energia a voda 11-12/2018  
CSČ SAV, SÚZ
Dúbravská cesta 9, Bratislava
IČO: 00398144
30.01.2019 111,04
408119001 Servis a údržba výťahov  
LIFTSTAV s.r.o.
Závodná 3, 821 06 Bratislava
IČO: 31385851
08.01.2019 306,00
408119002 IT služby  
ARTINIT s.r.o.
Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava 2
IČO: 46946853
02.01.2019 48,00
408119003 BOZP  
B.O.P. Slovakia Services s.r.o.
Kmeťovo nám. č. 2, 811 07 Bratislava
IČO: 46219471
04.01.2019 300,00
408119004 Ochrana pred požiarmi  
ARES, Iveta Jágerská
Kmeťovo nám. č. 2, 811 07 Bratislava
IČO: 35436204
04.01.2019 420,00
408119005 Vodné a stočné  
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
IČO: 35850370
03.01.2019 292,72

1/2  Ďalej Koniec