Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Centrum spoločných činností SAV, v. v. i.

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Objednávky pre rok:  
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum vyhotovenia Suma s DPH (€)
Obj. 51/2023 čistenie potrubia  
3mix s.r.o.
Vyšehradská 8, Bratislava 851 06
IČO: 47608871
1. 9. 2023 1 455,60
Obj. 48/2023 čistenie potrubia  
3mix s.r.o.
Vyšehradská 8, Bratislava 851 06
IČO: 47608871
Podpísal: Gabriela Veselková (Vedúca organizačnej zložky)
1. 9. 2023 1 455,60
Obj. 172023 oprava odpadovej stupačky  
3mix s.r.o.
Vyšehradská 8, Bratislava 851 06
IČO: 47608871
Podpísal: Gabriela Veselková (Vedúca organizačnej zložky)
20. 2. 2023 1 840,00
Obj. 2/2023 kancelárske potreby  
3p slúži Vám
Galvaniho 8, 821 04 Bratislava
Podpísal: Gabriela Veselková (Vedúca organizačnej zložky)
3. 1. 2023 108,20
08-23-Obj/80 klimatizácie 4 ks  
ACEA s. r. o.
Hany Meličkovej 2991/24, Bratislava
7. 11. 2023 4 862,00
Obj. 22/2023 kancelárske stoličky  
Adaptic Innovation
Záhradnícka 46/A, 821 08 Bratislava
IČO: 52478629
Podpísal: Gabriela Veselková (Vedúca organizačnej zložky)
14. 3. 2023 938,00
0-2023-020 Komponenty do počítačov  
Alza.sk s. r. o.
Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava
Podpísal: Tatiana Šrámková (riaditeľka o. z. Encyklopedického ústavu SAV)
12. 7. 2023 262,27
02-23-Obj/80 kancelárske vybavenie  
Alza.sk. s. r. o.
Sliačska 1/D, Bratislava
IČO: 36562939
28. 3. 2023 338,23
Obj. 41/2023 podpisová kniha  
Andrej Lučenič - Car Line
Poničná 5, 841 08 Bratislava
Podpísal: Gabriela Veselková (Vedúca organizačnej zložky)
18. 7. 2023 73,15
O-2023-027 arboristické práce  
Arbor Vitae - Arboristika, s. r. o.
Royova 2, 831 01 Bratislava
27. 7. 2023 800,00
0-2023-037 kosenie trávnatých plôch, odvoz a likvidácia odpadu  
Arbor Vitae - Arboristika, s. r. o.
Royova 2, 831 01 Bratislava
Podpísal: Tatiana Šrámková (riaditeľka o. z.)
13. 9. 2023 700,00
0-2023-034 Ošetrenie stromu - zdravotný rez  
Arbor Vitae - Arboristika, s. r. o.
Royova 2, 831 01 Bratislava
Podpísal: Jozef Adámať (zástupca o. z. )
6. 9. 2023 800,00
04-23-Obj/80 lekárnička  
B2B partner
Šulelkova 2, Bratislava
29. 3. 2023 82,80
0-2023-001 Clud Biznis  
Biometric, spol. s r. o.
Rovniankova 2, 851 02 Bratislava
Podpísal: Tatiana Šrámková (riaditeľka o. z. Encyklopedického ústavu SAV)
1. 2. 2023 607,00
0-2023-019 Údržbárske práce za 6/2023  
Centrum spoločných činností SAV v. v. i., Výpočtové stredisko
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
Podpísal: Jozef Adámať (zástupca riaditeľky o. z. Encyklopedického ústavu SAV)
26. 6. 2023 0,00
0-2023-026 Údržbárske práce za 7/2023  
Centrum spoločných činností SAV v. v. i., Výpočtové stredisko
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
27. 7. 2023 420,00
0-2023-047 tepovanie kobercov 48m2 + upratovanie  
Cleanlux, spol. s r. o.
Ignáca Gešaja 9, 900 28 Zálesie
Podpísal: Tatiana Šrámková (riaditeľka o. z.)
25. 10. 2023 230,00
O-2023-023 Umytie okien a vchodových dverí  
Cleanlux, spol. s r. o.
Ignáca Gešaja 9, 900 28 Zálesie
Podpísal: Tatiana Šrámková (riaditeľka o. z.)
21. 7. 2023 800,00
0-2023-010 prehliadka elektrickej inštalácie a bleskozvodov  
COFFEE CLINIC, s. r. o.
Račianska 109/A, 831 01 Bratislava
10. 5. 2023 2 000,00
0-2023-030 Dodávka zariadení technoléogie RFID  
Cosmotron Slovakia, s. r. o.
Bratislavská 57, 908 48 Kopčany
Podpísal: Jozef Adámať (zástupca o. z. )
17. 8. 2023 4 066,00
0-2023-038 Mobilná inv. jednotka s príslušenstvom  
Cosmotron Slovakia, s. r. o.
Bratislavská 57, 908 48 Kopčany
Podpísal: Tatiana Šrámková (riaditeľka o. z.)
28. 9. 2023 0,00
0-2023-033 Servisné práce  
CSČ SAV, v. v. i. o. z. Výpočtové stredisko
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
Podpísal: Tatiana Šrámková (riaditeľka o. z.)
28. 8. 2023 840,00
0-2023-039 Údržbárske práce  
CSČ SAV, v. v. i. o. z. Výpočtové stredisko
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
29. 9. 2023 840,00
07-23-Obj/80 Hudek - Kováč: Dejiny SAV (3 ks)  
CSČ SAV, v. v. i., VEDA, vydavateľstvo SAV
Dúbravská cesta 9, Bratislava
2. 11. 2023 101,25
03-23-Obj/80 počítač  
CSČ SAV, v. v. i., Výpočtové stredisko
Dúbravská cesta 9, Bratislava
IČO: 00398144
28. 3. 2023 500,00
Obj. 35/2023 zverejnenie pracovnej ponuky-rozpočtár  
CSČ SAV, v.v.i. o.z. Kongresové centrum
Stará Lesná 176
Podpísal: Gabriela Veselková (Vedúca organizačnej zložky)
19. 5. 2023 79,80
Obj. 28/2023 odvoz, výnos neupotrebiteľného majetku  
DaDcompany s.r.o.
Borová 20, Žilina
Podpísal: Gabriela Veselková (Vedúca organizačnej zložky)
13. 4. 2023 330,00
0-2023-036 Knihy  
Daniela Kollárová
Obchodná 48, 811 06 Bratislava
Podpísal: Jozef Adámať (zástupca o. z. )
11. 9. 2023 55,00
Obj. 11/2023 zber finančných výkazov do centrálneho systému MF SR  
EDOS-PEM s.r.o.
Tématínska 4, 851 05 Bratislava
Podpísal: Gabriela Veselková (Vedúca organizačnej zložky)
1. 3. 2023 267,00
0-2023-021 USB kľúče  
EKO TONER s. r. o.
Kysucká cesta 3, 010 01 Žilina
Podpísal: Tatiana Šrámková (riaditeľka o. z. Encyklopedického ústavu SAV)
11. 7. 2023 115,32
Začiatok  Späť
1
4
Ďalej  Koniec