Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Centrum spoločných činností SAV, v. v. i.

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Objednávky pre rok:  
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum vyhotovenia Suma s DPH (€)
Obj. 16/2023 renovácia kancelárií  
Tomas Farkas
Vadonská 221/13, Bratislava
IČO: 43547877
Podpísal: Gabriela Veselková (Vedúca organizačnej zložky)
20. 2. 2023 9 332,22
Obj. 10/2023 montáž svietidiel  
Hruška-Elektromontážne práce
Jungmanova 18, 851 01 Bratislava
Podpísal: Gabriela Veselková (Vedúca organizačnej zložky)
6. 2. 2023 6 750,00
Obj. 6/2023 nastavenie prevodového mostíka  
Softip, a.s.
Krasovského 14, 851 01 Bratislava
Podpísal: Gabriela Veselková (Vedúca organizačnej zložky)
17. 1. 2023 5 760,00
08-23-Obj/80 klimatizácie 4 ks  
ACEA s. r. o.
Hany Meličkovej 2991/24, Bratislava
7. 11. 2023 4 862,00
0-2023-030 Dodávka zariadení technoléogie RFID  
Cosmotron Slovakia, s. r. o.
Bratislavská 57, 908 48 Kopčany
Podpísal: Jozef Adámať (zástupca o. z. )
17. 8. 2023 4 066,00
Obj. 40/2023 oprava dažďových žľabov  
IMREX Holding s.r.o.
Podjazdová 9, 971 01 Prievidza
IČO: 44500106
Podpísal: Gabriela Veselková (Vedúca organizačnej zložky)
6. 7. 2023 3 904,80
Obj. 39/2023 oprava strechy  
Výškové práce BA, s.r.o.
Guothova 9, 831 01 Bratislava
IČO: 52245179
Podpísal: Gabriela Veselková (Vedúca organizačnej zložky)
3. 7. 2023 2 799,60
0-2023-010 prehliadka elektrickej inštalácie a bleskozvodov  
COFFEE CLINIC, s. r. o.
Račianska 109/A, 831 01 Bratislava
10. 5. 2023 2 000,00
Obj. 182023 kancelárske a čistiace potreby  
Lamitec, s.r.o.
Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava
IČO: 35710691
Podpísal: Gabriela Veselková (Vedúca organizačnej zložky)
20. 2. 2023 1 964,81
Obj. 55/2023 vysprávky po elektroinšt. prácach  
Hruška-Elektromontážne práce
Jungmanova 18, 851 01 Bratislava
Podpísal: Gabriela Veselková (Vedúca organizačnej zložky)
5. 10. 2023 1 850,00
Obj. 172023 oprava odpadovej stupačky  
3mix s.r.o.
Vyšehradská 8, Bratislava 851 06
IČO: 47608871
Podpísal: Gabriela Veselková (Vedúca organizačnej zložky)
20. 2. 2023 1 840,00
0-2023-042 Tonery  
interNETmania SK, s. r. o.
Námestie osloboditeľov 65/6, 031 01 Liptovský Mikuláš
Podpísal: Tatiana Šrámková (riaditeľka o. z.)
3. 10. 2023 1 517,40
0-2023-041 Tonery  
interNETmania SK, s. r. o.
Námestie osloboditeľov 65/6, 031 01 Liptovský Mikuláš
Podpísal: Tatiana Šrámková (riaditeľka o. z.)
3. 10. 2023 1 517,40
Obj. 51/2023 čistenie potrubia  
3mix s.r.o.
Vyšehradská 8, Bratislava 851 06
IČO: 47608871
1. 9. 2023 1 455,60
Obj. 48/2023 čistenie potrubia  
3mix s.r.o.
Vyšehradská 8, Bratislava 851 06
IČO: 47608871
Podpísal: Gabriela Veselková (Vedúca organizačnej zložky)
1. 9. 2023 1 455,60
Obj. 23/2023 online školenie Podvojné účtovníctvo  
Verlag Dashofer
Železničiarska 13, 814 99 Bratislava
Podpísal: Gabriela Veselková (Vedúca organizačnej zložky)
16. 3. 2023 1 200,00
Obj. 19/2023 školenie Zákonník práce  
Verlag Dashofer
Železničiarska 13, 814 99 Bratislava
Podpísal: Gabriela Veselková (Vedúca organizačnej zložky)
28. 2. 2023 1 200,00
0-2023-043 sušenie stien po zatečení, odstránenie plesní  
TGV Klima Slovakia s r. o. ; Drystar- Sušnie, temperácia, sanácie
Stará Ivanská cesta 1/c, 821 04 Bratislava
Podpísal: Tatiana Šrámková (riaditeľka o. z.)
12. 10. 2023 1 165,00
0-2023-024 čistenie solárnych panelov  
La roca s. r. o.
Marhuľová 5803/24,900301 Senec
21. 7. 2023 1 013,00
0-2023-069 montáž a servis žalúzií  
VKV ADVERT spol. s r. o.
Ševčenkova 28, 851 01 Bratislava
14. 4. 2023 997,71
Obj. 1/2023 stravné lístky  
Úrad SAV
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
Podpísal: Gabriela Veselková (Vedúca organizačnej zložky)
2. 1. 2023 980,00
Obj. 22/2023 kancelárske stoličky  
Adaptic Innovation
Záhradnícka 46/A, 821 08 Bratislava
IČO: 52478629
Podpísal: Gabriela Veselková (Vedúca organizačnej zložky)
14. 3. 2023 938,00
0-2023-005 Oprava klimatizačnej jednotky  
V-elektrik s. r. o.
Budyšínska 38, 831 02 Bratislava
Podpísal: Tatiana Šrámková (riaditeľka o. z. Encyklopedického ústavu SAV)
22. 2. 2023 935,00
0-2023-039 Údržbárske práce  
CSČ SAV, v. v. i. o. z. Výpočtové stredisko
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
29. 9. 2023 840,00
0-2023-033 Servisné práce  
CSČ SAV, v. v. i. o. z. Výpočtové stredisko
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
Podpísal: Tatiana Šrámková (riaditeľka o. z.)
28. 8. 2023 840,00
0-2023-044 Ročný prístup VS SR, Mzdové centrum, Bezpečnosť v praxi  
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina
13. 10. 2023 800,00
0-2023-034 Ošetrenie stromu - zdravotný rez  
Arbor Vitae - Arboristika, s. r. o.
Royova 2, 831 01 Bratislava
Podpísal: Jozef Adámať (zástupca o. z. )
6. 9. 2023 800,00
O-2023-027 arboristické práce  
Arbor Vitae - Arboristika, s. r. o.
Royova 2, 831 01 Bratislava
27. 7. 2023 800,00
O-2023-023 Umytie okien a vchodových dverí  
Cleanlux, spol. s r. o.
Ignáca Gešaja 9, 900 28 Zálesie
Podpísal: Tatiana Šrámková (riaditeľka o. z.)
21. 7. 2023 800,00
Obj. 24/2023 online školenie modulov: DOD, UCT, SAL, FIN  
Softip, a.s.
Krasovského 14, 851 01 Bratislava
Podpísal: Gabriela Veselková (Vedúca organizačnej zložky)
16. 3. 2023 768,00
Začiatok  Späť
1
4
Ďalej  Koniec