Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Centrum spoločných činností SAV, v. v. i.

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Objednávky pre rok:  
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum vyhotovenia Suma s DPH (€)
0-2023-001 Clud Biznis  
Biometric, spol. s r. o.
Rovniankova 2, 851 02 Bratislava
Podpísal: Tatiana Šrámková (riaditeľka o. z. Encyklopedického ústavu SAV)
1. 2. 2023 607,00
0-2023-002 oprava potrubia - stavebné práce  
exmax, s. r. o.
Karpatská 8, 811 05 Bratislava
9. 2. 2023 630,00
0-2023-003 zásobník na skladané utierky  
www.kancelaria123.sk
Jána Poničana 5, 841 08 Bratislava
10. 2. 2023 159,60
0-2023-004 Vyhotovenie archívnych dokumentov  
Slovenská národná knižnicca
Nám. J. C. Hronského 1, 036 01 Martin
22. 2. 2023 27,50
0-2023-005 Oprava klimatizačnej jednotky  
V-elektrik s. r. o.
Budyšínska 38, 831 02 Bratislava
Podpísal: Tatiana Šrámková (riaditeľka o. z. Encyklopedického ústavu SAV)
22. 2. 2023 935,00
0-2023-007 nákup 32G pamäťového modulu  
Senetic s. r. o.
Rybná 682/14, 110 00 Praha1
4. 4. 2023 337,82
0-2023-008 montáž dátových rozvodov  
Triton SECURITY, s. r. o.
J. Jánošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš
24. 3. 2023 159,15
0-2023-010 prehliadka elektrickej inštalácie a bleskozvodov  
COFFEE CLINIC, s. r. o.
Račianska 109/A, 831 01 Bratislava
10. 5. 2023 2 000,00
0-2023-012 Kniha  
Jana Sotáková - Artbooks
Anenská 3, 811 05 Bratislava
12. 4. 2023 60,00
0-2023-013 a 0-2023-015 montáž a servis žalúzií  
VKV ADVERT spol. s r. o.
Ševčenkova 28, 851 01 Bratislava
Podpísal: Tatiana Šrámková (vedúca organizačnej zložky)
2. 5. 2023 0,00
0-2023-014 časopis Kultúra slova  
MATICA SLOVENSKÁ
P. Mudroňa1, 036 01 Martin
Podpísal: Tatiana Šrámková (vedúca organizačnej zložky)
18. 5. 2023 20,00
0-2023-016 Knihy  
Slovenské národné múzeum
Vajanského nábr. 2, 810 06 Bratislava
Podpísal: Tatiana Šrámková (vedúca organizačnej zložky)
1. 6. 2023 230,00
0-2023-017 Deratizácia  
Ivan Juríček ml. - Slovenská deratizačná služba
Lachova ul. 9, 851 03 Bratislava
Podpísal: Jozef Adámať (redaktor)
31. 5. 2023 60,00
0-2023-019 Údržbárske práce za 6/2023  
Centrum spoločných činností SAV v. v. i., Výpočtové stredisko
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
Podpísal: Jozef Adámať (zástupca riaditeľky o. z. Encyklopedického ústavu SAV)
26. 6. 2023 0,00
0-2023-020 Komponenty do počítačov  
Alza.sk s. r. o.
Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava
Podpísal: Tatiana Šrámková (riaditeľka o. z. Encyklopedického ústavu SAV)
12. 7. 2023 262,27
0-2023-021 USB kľúče  
EKO TONER s. r. o.
Kysucká cesta 3, 010 01 Žilina
Podpísal: Tatiana Šrámková (riaditeľka o. z. Encyklopedického ústavu SAV)
11. 7. 2023 115,32
0-2023-022 Adaptéry  
Notebooky a adaptéry
Švýcarská 2435, 272 01 Kladno
Podpísal: Tatiana Šrámková (vedúca organizačnej zložky)
12. 7. 2023 58,14
0-2023-024 čistenie solárnych panelov  
La roca s. r. o.
Marhuľová 5803/24,900301 Senec
21. 7. 2023 1 013,00
0-2023-026 Údržbárske práce za 7/2023  
Centrum spoločných činností SAV v. v. i., Výpočtové stredisko
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
27. 7. 2023 420,00
0-2023-030 Dodávka zariadení technoléogie RFID  
Cosmotron Slovakia, s. r. o.
Bratislavská 57, 908 48 Kopčany
Podpísal: Jozef Adámať (zástupca o. z. )
17. 8. 2023 4 066,00
0-2023-032 Revízia FTVE  
Revid.E
Hálová 1087/2, 851 01 Bratislava
21. 8. 2023 550,00
0-2023-033 Servisné práce  
CSČ SAV, v. v. i. o. z. Výpočtové stredisko
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
Podpísal: Tatiana Šrámková (riaditeľka o. z.)
28. 8. 2023 840,00
0-2023-034 Ošetrenie stromu - zdravotný rez  
Arbor Vitae - Arboristika, s. r. o.
Royova 2, 831 01 Bratislava
Podpísal: Jozef Adámať (zástupca o. z. )
6. 9. 2023 800,00
0-2023-035 registrácia domény encyclopaedia.sk  
MKK, s. r. o.
Šandorova 3, 821 03 Bratislava
Podpísal: Jozef Adámať (zástupca o. z. )
7. 9. 2023 66,00
0-2023-036 Knihy  
Daniela Kollárová
Obchodná 48, 811 06 Bratislava
Podpísal: Jozef Adámať (zástupca o. z. )
11. 9. 2023 55,00
0-2023-037 kosenie trávnatých plôch, odvoz a likvidácia odpadu  
Arbor Vitae - Arboristika, s. r. o.
Royova 2, 831 01 Bratislava
Podpísal: Tatiana Šrámková (riaditeľka o. z.)
13. 9. 2023 700,00
0-2023-038 Mobilná inv. jednotka s príslušenstvom  
Cosmotron Slovakia, s. r. o.
Bratislavská 57, 908 48 Kopčany
Podpísal: Tatiana Šrámková (riaditeľka o. z.)
28. 9. 2023 3 540,00
0-2023-039 Údržbárske práce  
CSČ SAV, v. v. i. o. z. Výpočtové stredisko
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
29. 9. 2023 840,00
0-2023-040 Stavbárske práce  
exmax, s. r. o.
Karpatská 8, 811 05 Bratislava
Podpísal: Tatiana Šrámková (riaditeľka o. z.)
4. 10. 2023 300,00
0-2023-041 platba za doménu encyclopedianetwork.eu 10/2023-10/2024  
Websupport s. r. o.
Karadžičova 12, 821 08 Bratislava
Podpísal: Tatiana Šrámková (riaditeľka o. z.)
22. 9. 2023 12,00
Začiatok  Späť
1
6
Ďalej  Koniec