Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Centrum spoločných činností SAV, v. v. i.

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Objednávky pre rok:  
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum vyhotovenia Suma s DPH (€)
0-2021-068 Údržba kotla a revízia tlakových nádob  
AMKOV, s.r.o.
Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava
Podpísal: Tatiana Šrámková (vedúca Encyklopedického ústavu)
12. 1. 2022 613,00
0-2022-003 Poštová schránka + doprava  
Alza.sk, a.s.
Sliačska 1/D
Podpísal: Tatiana Šrámková (riaditeľka Encyklopedického ústavu)
25. 1. 2022 170,00
0-2022-004 Predplatné časopisov  
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
Podpísal: Tatiana Šrámková (riaditeľka Encyklopedického ústavu)
8. 2. 2022 60,00
0-2022-005 Chemický rozbor pitnej  
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava
Podpísal: Tatiana Šrámková (riaditeľka Encyklopedického ústavu)
10. 2. 2022 160,00
0-2022-006 Poštová schránka + doprava  
GammaHS s. r. o.
Jána Hollého 886/12, 911 01 Trenčín
Podpísal: Tatiana Šrámková (riaditeľka Encyklopedického ústavu)
7. 3. 2022 180,00
0-2022-007 Predplatné časopisu Múzeum  
Slovenské národné múzeum
Vajanského nábrežie 2, 810 06 Bratislava
Podpísal: Tatiana Šrámková (riaditeľka Encyklopedického ústavu)
21. 2. 2022 11,44
0-2022-008 Kancelárske potreby  
Lamitec, spol. s r. o.
Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava
Podpísal: Jozef Adámať (zástupca riaditeľky EnÚ SAV)
15. 3. 2022 63,77
0-2022-009 predplatné časopisu Geografia  
EPL s. r. o.
Bystrická 5899/3, 841 07 Bratislava
Podpísal: Jozef Adámať (zástupca riaditeľky EnÚ SAV)
1. 3. 2022 12,00
0-2022-010 Vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie GDPR  
PROENERGY, s. r. o.
Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš
Podpísal: Jozef Adámať (zástupca riaditeľky EnÚ SAV)
30. 3. 2022 1 000,00
0-2022-011 Kontrola a čistenie komínov a dymovodov  
Kominárske služby Ľudovít Dohorák
H. Meličkovej 25, 841 05 Bratislava
Podpísal: Jozef Adámať (zástupca riaditeľky EnÚ SAV)
1. 4. 2022 0,00
0-2022-013 audit prístupnosti webových stránok  
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
Sekulská 1, 842 50 Bratislava4
Podpísal: Tatiana Šrámková (riaditeľka EnÚ SAV)
7. 4. 2022 0,00
0-2022-014 Video kurz podvojného účtovníctva  
EDU-LAND s. r. o.
Račianska 66, 831 02 Bratislava
Podpísal: Tatiana Šrámková (riaditeľka EnÚ SAV)
8. 4. 2022 240,00
0-2022-015 havarijné tlakové čistenie kanalizácie  
POHAS GROUP, s. r. o.
Kpt. Rašu 9, 841 01 Bratislava
Podpísal: Jozef Adámať (zástupca riaditeľky EnÚ SAV)
13. 4. 2022 360,00
0-2022-016 Výpočtová technika  
CSČ SAV, Výpočtové stredisko
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
Podpísal: Tatiana Šrámková (riaditeľka EnÚ SAV)
29. 3. 2022 1 200,00
0-2022-017 Kniha  
Malé centrum, s. r. o. - predajňa
Radlinského 9, Bratislava
Podpísal: Tatiana Šrámková (riaditeľka EnÚ SAV)
17. 5. 2022 25,34
0-2022-018 Deratizácia  
Ivan Juríček ml. - Slovenská deratizačná služba
Lachova 9, 851 03 Bratislava
Podpísal: Tatiana Šrámková (riaditeľka EnÚ SAV)
18. 5. 2022 60,00
0-2022-019 Servis brány  
KRISTL s. r. o.
Prídavkova 49, 841 06 Bratislava
Podpísal: Jozef Adámať (zástupca riaditeľky EnÚ SAV)
17. 5. 2022 50,00
0-2022-048 Revízia kotlov  
INTRAM, spol. s r. o.
Bočná 92, 821 04 Bratislava
Podpísal: Jozef Adámať (zástupca riaditeľky EnÚ SAV)
1. 4. 2022 126,00
01-22-Obj/80 ESET PROTECT Essential On-Prem, 8 zariadení/3 roky  
ESET, spol. s. r. o.
Einsteinova 24, Bratislava
Podpísal: Jana Gubášová Baherníková (Vedúca organizačnej zložky)
28. 2. 2022 337,92
02-22-Obj/80 regále do knižnice 4 ks  
BERSICOMP. s. r. o.
Bartošovce 220, Bartošovce
11. 3. 2022 334,63
03-22-Obj/80 propagačné predmety  
REPRE, s. r. o.
Vlčie hrdlo 61, Bratislava
4. 5. 2022 521,80
04-22-Obj/80 konferencia XXV. archívne dni v SR  
CSČ SAV, v. v. i., KC Smolenice
Zámocká 18, Smolenice
IČO: 00398144
17. 5. 2022 0,00
05-22-Obj/80 tlač programu AD 2022, 120 ks  
Neuhmar Tlačiareň, s. r. o.
Mlynská dolina 5, Bratislava
20. 5. 2022 100,00
1-2022-Obj/THS ÚSV SAV výmena rozvodov  
Ján Orgon
Trnavská 36, Modra
Podpísal: Gabriela Veselková (Vedúca organizačnej zložky)
19. 1. 2022 3 097,00
10-2022-Obj/THS ÚSV SAV objednávka nové špz  
TTT-Truck Trans Tatry s.r.o.
Levočská 3661/47, 05801 Poprad
Podpísal: Gabriela Veselková (Vedúca organizačnej zložky)
13. 5. 2022 90,00
11-2022-Obj/THS ÚSV SAV stravné lístky  
Úrad SAV
Štefánikova 49, 821 09 Bratislava
Podpísal: Gabriela Veselková (Vedúca organizačnej zložky)
18. 5. 2022 960,00
12-2022-Obj/THS ÚSV SAV zverejnenie pracovnej ponuky  
CSČ SAV, v.v.i.
Dúbravská cesta 9, Bratislava
Podpísal: Gabriela Veselková (Vedúca organizačnej zložky)
31. 5. 2022 341,40
13-2022-Obj/THS ÚSV SAV nastavenie programu Softip - prechod na v.v.i.  
CSČ SAV, v.v.i.
Dúbravská cesta 9, Bratislava
Podpísal: Gabriela Veselková (Vedúca organizačnej zložky)
31. 5. 2022 268,13
14-2022-Obj/THS ÚSV SAV Lenovo thinkCentre  
Martin Gall - MG COMP
Šmeralova 23, Prešov
Podpísal: Gabriela Veselková (Vedúca organizačnej zložky)
20. 6. 2022 1 684,79
15-2022-Obj/THS ÚSV SAV stravné lístky na mesiac júl  
Úrad SAV
Štefánikova 49, 821 09 Bratislava
Podpísal: Gabriela Veselková (Vedúca organizačnej zložky)
29. 6. 2022 784,00
Začiatok  Späť
1
2
Ďalej  Koniec