Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Objednávky pre rok:  
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum vyhotovenia Suma s DPH (€)
309/2023 fluoresenčné chemikálie a protilátky  
Agrisera AB
BOX 57, SE-911 21 Vännäs, Sweden
8. 12. 2023 605,00
113/2023 pôdne analýzy  
AIT Austrian Institute of Technology GmbH
Giefingasse 4, 1210 Wien, Austria
15. 5. 2023 1 808,40
114/2023 pôdne analýzy (A, SOC, TN)  
AIT Austrian Institute of Technology GmbH
Giefingasse 4, 1210 Wien, Austria
15. 5. 2023 560,00
316/2023 OpenUP! - Europeana Service Level Agreement - 1 Year  
AIT Forschungsgesellschat mbH
Klosterwiesgasse 32/1, A-8010, Graz, Austria
24. 11. 2023 232,00
027/2023 dewarova nádoba PL 11 Cryometal  
Aloquence s.r.o.
Martina Benku 6, 952 01 Vráble
21. 2. 2023 1 296,00
020/2022 mikroskúmavky  
Aloquence s.r.o.
Martina Benku 6, 952 01 Vráble
17. 2. 2023 85,30
028/2023 sterilné špičky s filtrom  
Aloquence s.r.o.
Martina Benku 6, 952 01 Vráble
21. 2. 2023 78,00
ÚGBR: 124/2023 chemikália  
Aloquence, s. r. o.
Martina Benku 6, 952 01 Vráble
25. 8. 2023 77,00
ÚGBR: 171/2023 chemikálie  
Aloquence, s. r. o.
Martina Benku 6, 952 01 Vráble
6. 11. 2023 263,90
ÚGBR: 77/2023 laboratórne sklíčka a stopky do laboratória  
Aloquence, s. r. o.
Martina Benku 6, 952 01 Vráble
25. 5. 2023 280,80
ÚGBR: 125/2023 laboratórny materiál  
Aloquence, s. r. o.
Martina Benku 6, 952 01 Vráble
25. 8. 2023 392,88
ÚGBR: 152/2023 náhradné diely do lab. prístrojov  
Aloquence, s. r. o.
Martina Benku 6, 952 01 Vráble
12. 10. 2023 811,20
234/2023 hadičky a skúmavky do prietokového cytometra  
Aloquence, s.r.o.
Martina Benku 6, 952 01 Vráble
25. 10. 2023 1 048,20
148/2023 laboratórny spotrebný materiál  
Aloquence, s.r.o.
Martina Benku 6, 952 01 Vráble
4. 8. 2023 1 345,85
283/2023 magnetické stojany na čistenie DNA (1 veľký, 2 PCR)  
Aloquence, s.r.o.
Martina Benku 6, 952 01 Vráble
10. 11. 2023 1 596,00
097/2023 MICROFLEX PCR 8 TubeStrips and Domed Caps - 2 balenia  
Aloquence, s.r.o.
Martina Benku 6, 952 01 Vráble
29. 5. 2023 216,00
246/2023 nože do mikrotómu  
Aloquence, s.r.o.
Martina Benku 6, 952 01 Vráble
30. 10. 2023 182,40
323/2023 sekvenačné služby  
Aloquence, s.r.o.
Martina Benku 6, 952 01 Vráble
13. 12. 2023 413,55
249/2023 sekvenačné služby  
Aloquence, s.r.o.
Martina Benku 6, 952 01 Vráble
31. 10. 2023 1 500,00
231/2023 sekvenačné služby  
Aloquence, s.r.o.
Martina Benku 6, 952 01 Vráble
23. 10. 2023 500,00
228/2023 sekvenačné služby  
Aloquence, s.r.o.
Martina Benku 6, 952 01 Vráble
23. 10. 2023 1 500,00
216/2023 sekvenačné služby  
Aloquence, s.r.o.
Martina Benku 6, 952 01 Vráble
18. 10. 2023 1 500,00
250/2023 sekvenačné služby - sekvenácia vzoriek vrátane výsledného protokolu  
Aloquence, s.r.o.
Martina Benku 6, 952 01 Vráble
31. 10. 2023 1 500,00
215/2023 spotrebné laboratórne plasty a ochranné pomôcky  
Aloquence, s.r.o.
Martina Benku 6, 952 01 Vráble
18. 10. 2023 952,60
252/2023 spracovanie rastlinných vzoriek pre sekvenáciu  
Aloquence, s.r.o.
Martina Benku 6, 952 01 Vráble
31. 10. 2023 500,00
096/2023 špičky s filtrom 10 UL ALL ONE FILTER TIP  
Aloquence, s.r.o.
Martina Benku 6, 952 01 Vráble
29. 5. 2023 156,00
247/2023 sekvenovanie  
Alvalab
La Rochela 47, 39012 Santander, Spain
30. 10. 2023 367,84
ÚGBR: 127/2023 komponenty k internetovému pripojeniu  
Alza.cz s.r.o.
Jateční 33a, 170 00 Praha, ČR
30. 8. 2023 183,79
ÚGBR: 80/2023 predlžovací kábel a vešiak  
Alza.cz s.r.o.
Jateční 33a, 170 00 Praha, ČR
6. 6. 2023 46,59
ÚGBR: 99/2023 príslušenstvo k PC  
Alza.sk s.r.o.
Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava
17. 7. 2023 0,00
Začiatok  Späť
1
18
Ďalej  Koniec